Skip to content


       Szűrés lista

Nők a Nőkért Együtt a Férfiak ellen

Az alábbi írás szerzője "egymilliomod" nevű olvasónk, örömmel közüljük írását:
 
A távoltartásról. 

- Mi a családon belüli erőszak egyetlen ellenszere?
- Ha az asszony verhetetlen a konyhában.
(balnavicc.blog.hu) 

A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény a jogalkotók elképzelése szerint 2009. június 1-jén lép majd hatályba. (Egyébként 2008. szeptember 22-én nyújtotta be hat SZDSZ-es képviselő a javaslatot, majd az őszi ülésidőszak utolsó napján, a 2008. december 15-én fogadta el azt az Országgyűlés 374 igennel és 4 tartózkodással.)

Azonban az elfogadott jogszabályt a köztársasági elnök előzetes normakontrollra megküldte az Alkotmány Bíróságnak, mert – indoklása szerint - a törvény egyes része összeütközik többek között az alkotmányban foglalt olyan alapjogokkal, mint a mozgásszabadság és a tartózkodási hely szabad megválasztása, valamint olyan tág fogalmat használ a bántalmazás és a bántalmazó alanyaira az előterjesztő, mint például az együttélés nélkül bensőséges kapcsolatban álló személy a kapcsolat fennállása alatt vagy után. Ahogyan átolvastam a jogszabályt, nekem az is szembe tűnt, hogy egy kis kivétellel a tervezet csak is a fizikai bántalmazással foglalkozik, és egyúttal eléggé a férfiakra hegyezték ki azt.

Az előzőt meghagyom az alkotmány jogászoknak, én az utóbbiról szeretnék írni. 

Az egész írásnak az apropója, hogy az SZDSZ-es Sándor Klára ellentámadásba lendült a Sólyom László cselekedete miatt, és napokig Ő folyt a médiából, hogy ez tűrhetetlen dolog. Ebben a rövid, pár perces beszélgetésben éppen azt ecseteli a Napkeltében a képviselő asszony, hogy a családon belüli erőszak elkövetői 95 %-ban férfiak (sic!). Az elmúlt napokban (amikor el kezdtem írni eme szösszenetet) több helyen is hallottam és láttam a képviselő asszonnyal készített riportokat, és elég demagóg módon mondta és mondja azóta is a hülyeségeit. Sajnálatomra, egyszer Dr. Herczog Mária is vele együtt hasonlóan nyilatkozott a Tv2-nek. Ez elég elkeserítő volt számomra, hiszen a szociológus asszony nagyon is tisztában van a családon belüli erőszak elkövetőinek arányával, valamint azzal, hogy a lelki/pszichológiai terrort leginkább a nők alkalmazzák. 

És hogy miért a férfiak a családon belüli erőszak elkövetői, és miért lehet arra következtetni, hogy kifejezetten a férfiakra szabták a jogszabályt? Ahogyan az általános indoklásban írják az előterjesztők, Ők egyeztettek az érintett szervezetekkel, hatóságokkal. Én személy szerint nem találkoztam semmilyen véleményezést kérő levéllel vagy javaslattal (ámbár ez semmit sem jelent), azonban külön kiemelik a NANE és PATENT Egyesületeket, akik gondolom nem csekély módon részesei a jogszabály megalkotásának. A két egyesület pedig nem arról híres, hogy egyenlő módon kezelné a családon belüli erőszak áldozatait, mert szerintük a bántalmazást kizárólag férfiak követik el. Feminista nőegyletek... 

De ha már a fizikai bántalmazásról beszélünk, akkor nézzünk pár kutatási eredményt: 

1. Táblázat Egy év alatt elkövetett erőszakos aktusok (Forrás: Staruss és Gelles 1990)

 

A párok százaléka

Ezer főre eső éves átlag

Az áldozatok száma

A férj által elkövetett valamennyi erőszak

11 %

116 %

6 250 000

A férj által elkövetett súlyos erőszak

3 %

34 %

1 800 000

Az asszony által elkövetett valamennyi erőszak

12 %

124 %

6 800 000

Az asszony által elkövetett súlyos erőszak

4 %

48 %

2 600 000

 

A fenti felmérés természetesen az USÁ-ban készült. Most pedig nézzük, hogy milyen más eredmények születtek még: 

„(…) 1994-ben Michelle Carrado és munkatársai 1800 férfit és asszonyt interjúvoltak meg heteroszexuális partnerükről. Míg a férfiaknak 11%-a, nőknek csak 5%-a állította, hogy partnerük fizikailag bántalmazta őket, a lökdösődéstől kezdve a verésen át egészen a megkéselésig, és a férfiak 5%-a számolt be arról, hogy két vagy több erőszakos aktus áldozata volt működő párkapcsolatában, míg a nőknek csupán 1%-a referált így. A kutatás során a férfiaknak 18, a nőknek viszont 13%-a számolt be arról, hogy eddigi párkapcsolataikban fizikai agresszió áldozatai voltak.” 

A következő táblázatban először az utolsó sort érdemes nézni, majd a hozzá tartozó oszlopot. 

2. Táblázat Férfiak és nők agresszív aktusainak gyakorisága (O'Leary és munkatársai, 1989)

Esemény

 

Házasság előtt

Férfi - Nő

18 hónap együttélés után

Férfi - Nő

20 hónap

együttélés után

Férfi - Nő

Megdobja valamivel partnerét

6,8 %

12,6 %

8,1 %

14,2 %

7,3 %

14, 2 %

Meglöki, megragadja, eltaszítja

27,5 %

32,8 %

18,9 %

28,1 %

21,4 %

22,9 %

Pofonüti

7,7 %

20,7 %

6,2 %

15,8 %

5,7 %

10,7 %

Megrúgja, harapja vagy ököllel üti

3,4 %

12,6 %

3,9 %

10,8 %

2,7 %

7,6 %

Megveri

0,0 %

1,1 %

0,8 %

0,8 %

0,4 %

1,1 %

Késsel vagy fegyverrel fenyegeti

0,0

0,0 %

0,0 %

0,8 %

0,4 %

1,5 %

Összesen

31,2 %

44,4%

26,8 %

35,9 %

24,6 %

32,2 %

 

Érdekes táblázat, ugye? Ha nézegetjük a százalékokat, akkor szembetűnik, hogy a nők 8-13 %-kal több agresszív aktust követnek el a férfiak ellen. Mivel az aktusok száma a házasságban eltöltött idővel csökken, így azt tudom ajánlani, hogy minimum 20 hónapos együttléttel kezdjétek a párkapcsolatot. 

Ezen túl még számos vizsgálat bizonyítja, hogy a férfi irányába történő agresszió, bántalmazás a leggyakoribb. Ezt úgy kell érteni, hogy a férfi a férfi és a nő a férfi irányába gyakrabban fordul elő erőszakos aktus, mintha a bántalmazás elviselője nő lenne. Ebből az (is) következik többek között, hogy a nő gyakrabban bántalmazza a fiú gyermekét, mint a lány gyermekét. 

***

Pár gondolat még a bensőséges kapcsolatról. Mit jelenthez ez a jogalkotó szándéka szerint? Hogyan mérik azt objektívan, hogy mi a bensőséges kapcsolat? Mert a bejegyzett élettársi kapcsolatnál, és a házasságnál van arról papír, hogy valamilyen formában kapcsolat áll fenn – egyelőre – nő és férfi között. Ám akkor, ha egy pár 2 hónapig együtt jár, majd szakítanak, és az egyik fél (nyilván a férfi) állandóan hívogatja a másikat, hogy béküljenek ki, akkor az már e törvény alkalmazásában is zaklatásnak minősül. A zaklatás egyébként 2009. január 1-jétől került be a Büntető törvénykönyvbe, és például a fenti tényállásnál valósul meg, hogyha telekommunikációs, vagy egyéb adatátviteli eszközön keresztül rendszeresen, vagy tartósan próbál (nyilván a férfi) az exe lelkére hatni. Vagy akkor is fennáll a zaklatás, ha a párunk nagyon akar moziba menni, mi meg nem, és emiatt napokig nyaggat minket? Ez majd a jogalkalmazás során kiderül.

És hogyan működne a távoltartás intézménye? Csak a legegyszerűbb folyamatot mutatom be.

Érkezik egy bejelentés a bántalmazótól vagy a bántalmazott hozzátartozójától a rendőrséghez. A rendőr kimegy a helyszínre, és amennyiben a bántalmazó és a bántalmazott által előadott tényekből, a hozzátartozók közötti erőszak helyszínéből, a hozzátartozók közötti erőszakra utaló jelekből a bántalmazó és a bántalmazott magatartásából és egymáshoz való viszonyából a hozzátartozók közötti erőszak elkövetésére megalapozottan lehet következtetni, akkor helyszínen, de a bejelentéstől számítva 12 órán belül ideiglenes megelőző távoltartást rendel el határozatban, melyet egyidejűleg megküld az illetékes bíróságnak. A határozatban foglalt döntés azonnal végrehajtható, és olyan pontok is kerülhetnek megfogalmazásra benne, mint a szülői felügyeleti jog, valamint a kapcsolattartási jog szünetelése, természetes a közösen használt ingatlan elhagyása, a határozatban megjelölt egyéb személlyel is tilos kapcsolatba lépni. A határozat tartalmazza még továbbá, hogy a távoltartás a bántalmazó más jogszabály, vagy szerződés szerinti kötelezettség alapján fennálló tartási, valamint a bántalmazottal közösen használt ingatlan fenntartására vonatkozó kötelezettségeit nem érinti.  A rendőrség az ideiglenes távoltartást 72 órára rendeli el.

A bíróság a határozat kézbesítésétől számított 3 napon belül felülvizsgálja a döntést. A megelőző távoltartás elrendeléséről a bíróság nemperes eljárásban dönt. A hivatalból indult eljárás során megkísérli a bíróság a felek meghallgatását, de a döntésnek nem akadálya, ha egyik fél sem jelenik meg a bíróság előtt. A megelőző távoltartást a bíróság akkor rendeli el, ha az összes körülményből, így különösen a bántalmazó és a bántalmazott által előadott tényekből, a hozzátartozók közötti erőszakra utaló jelekből, a bántalmazó és a bántalmazott magatartásából és viszonyából a hozzátartozók közötti erőszak elkövetésére megalapozottan lehet következtetni. A bíróság a megelőző távoltarást legfeljebb 30 napra rendelheti el.

Az intézményi háttere abból áll az egész távoltartásnak, hogy létrejön majd valamiféle családvédelmi koordinációért felelős szerv, akik felé jelzéssel lehet élni különböző szerveknek (gyermekjóléti szolgálat, családsegítő, közoktatási intézmény, rendőrség, bíróság, ügyészség, áldozatsegítéssel foglalkozó szervek stb.). Ez a csodás, ámde homályos szerv fogja majd meghallgatni a feleket, és tanácsokat osztogatni. Aztán pedig a családvédelmi koordinációért felelős szerv az eljárásáról és a feltárt tényekről haladéktalanul tájékoztatja a rendőrséget.

Ami még ide kívánkozik, a határozatot a rendőrség, megküldi az illetékes családsegítőnek, illetve a gyermekjóléti szolgálatnak, ha a háztartásban kiskorú is él. Aztán ez a két (vagy csak az egyik, de szerintem az esetek 90%-ban mindkettő) szolgálat 24 órán belül felkeresi a bántalmazottat és a bántalmazót. A bántalmazottat (ugye a nőt) nem lesz nehéz, azonban hol fogják megtalálni a bántalmazót, a férfit? A bántalmazóval csupán annyit közölnek, hogy mit nem tehet, és hogy hol van a lakhelyéhez legközelebb eső éjszakai szállást nyújtó intézmény és mi az igénybevételi lehetősége a szállásnak. Aki egy kicsit is konyít a szociális ellátásokhoz, akkor az tudja, hogy 1) nagyon kevés ilyen intézmény van, 2) az engedélyében szereplő férőhelyszámát nem nagyon lépheti túl, valamint a harmadik, hogy milyen tárgyi feltételek is állnak rendelkezésre ezeken a helyeken. Ja igen, és hogyan fog munkába járni a bántalmazó 30 napon keresztül?

Ezzel szemben a bántalmazott kap felvilágosítást az áldozatsegítő, a szociális és jogi segítségnyújtó szervezetekről és intézményekről, valamint a civil segítő szervezetekről, továbbá a rendelkezésre álló pénzbeli segítségnyújtási lehetőségekről.

Egyébként ez nagyon helyes, teszem hozzá.

Zárszóként még megemlítem, hogy a családon belüli erőszak elleni küzdelem 2003-ban, egy ORFK Intézkedéssel elkezdődött. Igaz, hogy ez elsősorban a gyermekbántalmazáshoz köthető, de az elmúlt évek tapasztalati azt mutatják, hogy volt értelme az utasításnak. Ezáltal több veszélyeztetett gyermek került be a (sajnos) nem igazán jól működő gyermekvédelem rendszerébe. Feljelentés (szintén sajnos) elég kevés esetben született és születik családon belüli erőszak miatt, melyet vagy a rendőrség nyomozati szakában visszavon a bántalmazott (a nő), vagy az ügyészség kaszálja el azt a pár ügyet, ami hozzájuk felkerül.

Az én álláspontom természetesen az, hogy mindenképpen szükség van valamilyen jogszabályra, mely valahogyan visszaszorítja a családon belüli erőszakot. De ehhez koplexen, rendszer-szerűen kell gondolkozni, és szükséges a szociális- és gyermekvédelmi ellátó rendszer, a közoktatási intézmények és minden más kapcsolódó ágazat megerősítése, és nem csak ad hoc jellegű ötletelés.

És hogy mi az én véleményem? Csak egyet tudok mondani, amit nagymamám is tanácsolt:

 „A lényeg az, hogy Te is rendes legyél, és Ő is rendes legyen”

 (forrás:  Ranschburg Jenő: A meghitt erőszak, Saxum Kiadó Bt., 2006.) 

Címkék: vélemény közélet társadalom

A bejegyzés trackback címe:

https://vastagbor.blog.hu/api/trackback/id/tr63902393

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Tiltott szavak 2009.07.08. 08:17:04

honatyákNa melyik az a lista, amelyben Lesotho, Kirgizisztán, Uganda, Kuba, valamint Trinidad és Tobago is megelőz minket? (Többek között Írországról, Hollandiáról, és Svédországról már nem is beszélve.) Igen, (Ön jól tippelt) a nők aránya a parlamentben.…

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Petrow 2009.01.26. 14:14:11

Egy férfi -már csak a büszkesége okán is - nyilán nem áll ki a média elé, ha megveri az asszony.

A fizikai fölény majdnem mindig a férfi oldalán áll, így ha az utcán megyek, és látom, hogy egy lány meglöki a barátját, és az nekiesik egy kerítésnek, nem érzek akkora ingerenciát, hogy közbelépjek, mintha fordítva történik.

A legmesszemenőbbekig elutasítom, ha egy férfi az erőfölényével visszaélve bánt egy nőt, ennél kevés undorítóbb dolog van.

Ennek ellenére természetesen nem ártana egyenlő mértékben kezelni a dolgot a törvényi oldalon, mindegy, hogy melyiket tálalja szívesebben a média (ffi-nő, vagy nő-ffi erőszak), és a lelkiismeretem melyiket ítéli el jobban.

Perverzsrac 2009.01.26. 14:16:52

NANE-s csajoknak is kijárna egy rendes DP...

Lithium78 2009.01.26. 14:19:04

azért a dologhoz tartozik még, h - főleg vidéki kisebb településeken - nem túl ritkán megesik, h asszonyka megmérgezi a férjét, öngyilkosságnak állítva be a dolgot.

egymilliomod · http://gyermekvedo.blog.hu 2009.01.26. 14:19:05

"Mivel az aktusok száma a házasságban eltöltött idővel nő"

Csökken, természetes csökken.

Tzimisce · http://tzimisce.blog.hu 2009.01.26. 14:33:06

@egymilliomod:
Zero, ezt javítani kéne, mert félreérthető, köszi.

Nekem kicsit elegem van a feminista egyletekből, mert én is úgy gondolom, hogy az a lelki terror, amit a nők ösztönösen csinálnak, egyenesen undorító dolog.
Az meg különösen undorító, hogy a saját lakásomat el kéne hagynom. Hamár távoltartás, menjen isten hírével az én lakásomból. Persze ha nem az enyém, akkor nem ez a helyzet.
Petrow: miért kell mindíg beavatkozni? Ott lehet hagyni azt aki bántja az illetőt, nem kell vele élni.

Prakt! 2009.01.26. 14:45:36

Már bocsánat, de fasz ki van a feminista picsákkal!!!!
(Ezek általában "gyönyörű" "nők")
1, Nyavalyognak, mert kevesebbet keresnek (részben igaz)
2, Hisztiznek, ha őket nem veszik egyenjogúnak olyan dolgoknál amikhez semmi közük, nem értenek hozzá.

Ellenben:

Elvárják, hogy a férfi:
fizessen
előre engedje
dédelgesse, mert ő NŐ

és elvárják, hogy nekik ne keljen fizetni belépőt, szórakozóhelyre, csak azért mert nő, ott megfogják hívni, semmit nem kell költenie. Ezek után képes bunkó módon elküldeni bárkit.

(Nem vagyok se buzi se nőgyűlölő, boldog papucskapcsolatban élek, de van ami már sok)

DArchAngel 2009.01.26. 14:52:05

Mi megoldottuk, az asszonnyal kölcsönösen nyúzzuk egymást :)

dave_t_i 2009.01.26. 15:12:58

@Prakt!: Amerikában már azt sértésnek veszik, ha előreengedsz egy nőt az ajtóban. Tehát akkor elégedettek, ha egyenjogúan őket is félrelököd. :-)

Karma17 2009.01.26. 15:18:07

Egy dolgot hiányolok a postból, mégpedig azt, hogy a bántalmazottak legnagyobb részben szintén hímneműek, vagyis a családon belüli erőszak sok esetben apa veri fiát, fiú veri apját... Ha jól tudom, ez a legnagyobb százalék. De megpróbálom megkeresni az erről szóló felméréseket.

Karma17 2009.01.26. 15:23:14

Erre a cikkre pedig egyenesen kitehetné a NANE az (X)-et is: www.origo.hu/noilapozo/lelekbuvar/20011107acsaladon.html

misc · http://misc.blog.hu 2009.01.26. 15:23:21

igazából azt nem értem, miért van szükség külön családon belüli erőszak elleni törvényre. Az erőszakot eleve bünteti a törvény, nem?...

egymilliomod · http://gyermekvedo.blog.hu 2009.01.26. 15:23:39

@Karma17: Igen, a férfira irányuló erőszak a leggyakoribb. Ezt írtam is.

Az egy másik kérdés, hogy a jogszabályt úgy alkották, hogy kiskorúakra (18 év alatt) nem vonatkozik a törvény akkor, ha saját családján belül bántalmaz.

2itailor 2009.01.26. 15:25:14

Nő létemre, családosként is azt mondom, hogy az első gyanús jelre lelépni. Nem sírunk, nem követelőzünk, megyünk. Ennyi.

Érdekes, minden tragédia után elhangzik: voltak jelek... Előtte kell lépni nem utána, de ez már megint egy olyan kategória, hogy elvárjuk az államtól, a jogtól, hogy védjen meg minket. Ki mit tesz a saját védelmében, vagy a lányáéban? A nők néha olyan következetlenek...

bz249 2009.01.26. 15:39:07

Azt hiszem ugye az a civilizációs szint, hogy úriember nem üt meg nőt, úrihölgy meg nem ad rá okot, hogy megüssék...

Mondjuk, aki hobbiból veri a családtagjait azt illik a törvénynek is büntetni... de nem hinném, hogy ezt a jelenlegi jogszabályokkal ne lehetne megoldani. Annyira tipikus történet, mint a nyugdíjkorhatár, ott is mindenki az emelést mondja, ahelyett, hogy először kipróbálnánk, hogy mi történik, ha a jelenleg érvényes szabályokat ALKALMAZZUK.

bellone 2009.01.26. 15:41:35

Jó írás. Nálunk a távoltartás is tipikus "városi" huncutság...
Mint a regisztrált élettársi kapcsolat, a női kvóta a parlamentben, vagy a 16 évesről készített szexképek.

Álszent emberek zászlóra tűzik, erre kapnak felületet. Álszent emberek kiforgatják, a lényegét is letagadják, mert gyűlölik az ellenérdekelt álszenteket.

A hátrányos helyzetű gyermekek ettől nem fognak kitörni, a gyengét így is agyonverik a verbálisan gyengébb társaik, a Szetey úr tovább kesereghet az Orosz úrnak a klubrádióban, a pistikének meg úgyis csak azon jár az esze 16 évesen...

A győzikét irigylem, meg a kiszelltündét, mert nekik még soha nem járt semmin az eszük.

Karma17 2009.01.26. 15:42:13

@2itailor: Határozzuk meg az első gyanús jelet. Annak minősül, ha a feleséged hozzádvág egy plüssállatot?

Nem tudom, és sem bentről, sem kintről nem fogom tudni megítélni.

Erőszak, ha fenéken csapod az asszonyt, mikor elmész mellette? Ezt sem tudom.

Szerintem ezeket a jeleket nagyon nehéz meglátni, esetleg utólag meg lehet mondani, hogy talán itt kezdődött.

Mindenesetre, ezek alapján egy ilyen homályos fogalmazványt (direkt nem törvényt írok) elfogadni, na az gáz.

2itailor 2009.01.26. 15:50:03

Ez nem egy olyan bizonytalan dolog. Az én koromban már lát az ember családokat, alkoholistát, deviáns viselkedésűt stb. minden korosztályban.

A hirtelen felcsattanó, minden különösebb ok nélkül arrogáns, erőszakos viselkedésű emberhez nem szabad hozzámenni. Ennyi. Számomra ez a következetesség.

Lithium78 2009.01.26. 15:53:03

@bz249: "Azt hiszem ugye az a civilizációs szint, hogy úriember nem üt meg nőt, úrihölgy meg nem ad rá okot, hogy megüssék..."


nálad az igazság!

Grafithuszar 2009.01.26. 15:58:43

@2itailor: Őszintén szólva én soha nem értettem azokat a nőket akik nem lépnek le ilyenkor. Még gimis voltam amikor tetszett egy csaj, de elküldött a francba..:( A Barátja rendszresen verte, saját szememmel láttam amikor mekiválgta egy lámpaoszlopnek..kb 3 évre rá láttam megint amikor már egyetemre jártam, és még akkor is együtt voltak.... Nem értem....

Szerintem már csak azért is veszélyes ez az egész, mert bár most lehet, hogy őskonzervatív vagyok, de szerintem abban semmi nincs, ha az apa vagy az anya lekever egy pofont a fiúgyereknek....Én is kaptam anno, ha nagyon rossz voltam apám még a nadrágszíjjal is elvert, de nem lett tőle semmi bajom.... sőt ennek köszonhetem hogymost az vagyok aki vagyok (egy adózó, tiszetességes emeber...huh, lehet hoygm mégis félreneveltek ;)) Persze nem azt modnom, hogy csak így lehet, de igenis, pl az én esetemben is néha rámfért a verés, nem mindig, és nem mindenkinél van ez így, de semmi különös nincs abban ha a szülő büntetésből elveri a gyreket....

Párkapcsoltaban pedig, nekem eszembe nem jutna megütni a páromat, (legfeljebb néha a fenekét ;) ) De ő pl már adott pofont nekem....jójó nem volt erős, de fordított helyzetben a nane-sok, már rég egy erőszakos férfiállatnak kiálltottak volna ki...

2itailor 2009.01.26. 16:05:06

@Grafithuszar: Az általad leírt eset is azt bizonyítja, hogy a döntés meghozatalát mindenkinek magának kell megtenni és másra hárítani következetlenség.

Amúgy engem a szüleim soha nem vertek meg,csak be volt ajánlva. Tudtam, hogy mikor kapnám meg valójában és nagyívben elkerültem ezeket a szitukat.

Soha nem ütöttem meg senkit azért mert nézeteltérésem volt vele. Legfeljebb földhöz vágtam valamit, mert az nem elintézési mód, ha valakivel szemben így lépnék föl. Főleg ha fizikai előnyöm is van:)

egymilliomod · http://gyermekvedo.blog.hu 2009.01.26. 16:10:55

@Grafithuszar:
A szülői nevelési jog azért adva van. De ettől különbözik, hogyha (akár) a pofontól kék-zöld foltja lesz a gyereknek, ráadásul rendszeresen.

more 2009.01.26. 16:27:30

sracok, azert azt se felejtsetek el, h a legtobb veres alatt allo noszemely nem meri vagy szegyelli bevallani, meg a kornyezetenek is, nemhogy egy felmeresnek.....az en ismerosi koromben is volt egy ilyen csaj, tele volt kek-zold foltokkal, de mindig az a rohadt lepcso volt a hibas....

es alahuznam: NEM vagyok feminista, csak azert ezt se felejtsuk el

br · http://www.szalaiannamaria.net 2009.01.26. 16:39:20

@Hadrian VII.: Kár, hogy nincs sok relevanciája Magyarországra az eltérő szociológiai viszonyok miatt.

Persze nyilván nem teljesen egyoldalú a dolog, de mint minden biológus el fogja neked mondani, a férfiak egyszerűen erőfölénnyel rendelkeznek. Azért ezt nehéz a feminizmusra fogni.

bz249 2009.01.26. 16:40:36

@more: és ezt hogy kezeli ez az új jogszabály? Mert azért gondolom vádat emelni ezután is kell...

more 2009.01.26. 16:50:30

@bz249: a kutatasi eredmenyrol beszltem, nem a jogszabalyrol. ez egy olyan terulet, amit sztem sehogy nem tud kezelni a jog, mert ha tenyleg van eroszak, akkor ugye az a kerdes, h miert nem lep le a no?
sor oka lehet: pl. gyenge, vagy annak erzi magat, nem tud hova menekulni, nincs penze, a gyerekekkel macera. persze, en is azt mondom, h minel elobb le kell lepni, ha ilyen van, de valamiert ez egy bizonyos tipusu noknel nem olyan egyszeru...

Félkupica_Fehér_Főnök 2009.01.26. 17:06:54

Én frankón nem hiszek el egyetlen olyan statisztikát sem, amiből az jön ki, hogy a nők gyakrabban bántalmaznak pasikat, mint fordítva, sorry.

Pedig én sem vagyok feminista :o)

Az írás amúgy összeszedett és lényegre törő, gratula!

mind2 (törölt) 2009.01.26. 17:28:28

@Félkupica_Fehér_Főnök: hát fizikailag bizonyosan nem bántalmazzák a férfiakat többször, mint fordítva, az tuti.... a nőknek kifinomultabb fegyvereik vannak.. teljesen fel lehet nyomni bárkinek az agyát a testbeszéddel, a halk - cinikus megjegyzésekkel, és akkor a szomszéd csak azt hallja, hogy a férfi már megint üvölt szegény asszonnyal.... pölö : megint nem hoztál elég pénzt, te még férfinak se vagy jó,nagy szar vagy...stb.
mindezt sziszegve. Aztán férfi üvölt, saller repül, asszonyka szomszédba, hogy a szemét férje megint mit csinált... Nő vagyok, soxor találkoztam szemét nőkkel, nagy ribancokkal is találkoztam ( egyébként 2 gyermekes " családanya " volt az egyik, a férje nevelte a gyerekeket, főzött, mosott, mindent megbocsátott ) úgy hogy elég árnyaltan tudok erről véleményt mondani. Nő létemre nem védem az összes nőt, mert kegyetlenebbek tudnak lenni pszichikai téren, mint valamely pasi.

Az meg, hogy miért is nem hagyják el a pasit aki veri őket ? Nem mindig az anyagi függés miatt. Van akit verni kell, ilyen lelki beállítottságú.Hiányozna neki, mert egyszerre mazochista és függő... :(

mind2 (törölt) 2009.01.26. 17:34:58

Persze fenti esetek nem vonatkoznak olyan orvosi esetekre, akik pszichopaták. Mániás depressziós dührohamok, gyerekkori traumák...stb.De ilyen emberek férfiak és nők között is vannak. Sajnos:(

AsgardV 2009.01.26. 17:47:30

@more: Nagyon igaz, plussz azt is szamoljuk bele, hany ferfi mondhatta azt 'poenbol', hogy veri az asszony? Mindjart maskeppen nezne ki az a tablazat. :)

Meg annyi, hogy nem minden no beteg, aki szereti ha neha eroszakos vele a ferje. Sot...

[imi] · http://twitter.com/forgoimi 2009.01.26. 18:11:42

off: küldtem nektek cigányosos faszista linket

Prophet 2009.01.26. 18:27:12

Engem 5-es koromban belelöktek a hóba a lányok. Ki adja vissza azt az elveszett 10 évet?

Mellesleg a pióca típusú nők bármilyen törvényi szabályozás mellett ki tudják használni a férfiakat. Lehet, hogy néhány megkönnyíti, hogy lakáshoz jussanak (mondjuk a gyerekeket nem mindig tartják meg, inkább a kutyát). Viszont a többség nem ilyen, és azokat igenis védeni kell.

És a feministáknak küldeném: nana.hu/index.php?apps=cikk&cikk=41223

VVega · https://debugme.eu/ 2009.01.26. 19:11:28

Érdekes és jó cikk, grat :)

Bár nem tudom, hogy ezek a felmérések, tanulmányok mennyire reprezentatívak, továbbá szerintem sem lehet igazán jól szabályozni és jogilag teljes mértékben lefedni ezt a területet. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem kell törekedni rá :)

Sinistral (törölt) 2009.01.26. 19:32:40

csak nekem tünik fel a felsö táblázatban a 116% és a 124% , vagy tegyek ugy, mint aki elolvasta a kommenteket? :p

egymilliomod · http://gyermekvedo.blog.hu 2009.01.26. 19:49:34

@Sinistral: eddig mindenki tudta értelmezni a táblázatokat.

szamócaábris (törölt) 2009.01.26. 20:11:47

engem 1x pofon ütött az exem, utana lemartam az arcat, futva menekült , en utana, de ö volt a gyorsabb-kettön között kb 30 kg sulykülönbeseg volt a javara- igaz, hogy monoklival jartam egy hetig, megis ö szaladt latleltet vetetni.

1. ö kezdte, en nem ütnek meg senkit elsöre
2. a pofon olyan megalazo volt, nem tudtam csak ugy napirendre terni fölötte
3. mit erek vele ha a redörseghez fordulok, jobb ezt rögtön lerendezni egymasközött.

Horizont 2009.01.26. 21:07:33

Nagyon jó a cikk, meglepődtem én magam is a statisztikán, mert a közvélemény nem ezt gondolja valljuk be! Mondjuk minden eset egyedi tragédia. Nem ilyen csipp-csupp legyintésekre gondolok.
Minden testi erőszakot elitélek.

Fiatalasszonykoromban volt egy kolléganőm. Rendes férjjel, két gyerekkel, normál élettel. És a nőnek jött a szerető, nagy szerelemmel. Végigkisértem napi szinten az eseményeket. Szándékosan, szisztematikusan tönkretette a házasságát, kiprovokálta, hogy többször (!) megverje a férje, elrohant látleletet vetetni. Váláskor a női ügyvédjével úgy kiforgatta a férjét, még a pasi munkahelyétől kapott lakást is megkaparintotta, a 2 gyereket is. Aztán odaköltözött a szerető, de a jóisten megbüntette mert boldogtalan lett. Igen ilyen nő is van. Sajnos!

Kisangyal 2009.01.26. 22:46:24

Szerintem ez így nem túl korrekt.

Az ok, hogy a nőknek csak egy fegyverük van: a szájuk.
És még jó, hogy általában ezt használják...

De azért ez nehogy már egyenlő legyen a férfiaktól megszokott erőszakos cselekményekkel!

Anno sajnos volt szerencsém megtapasztalni, milyen egy vadállat elől menekülni...
Kell egy ilyen törvény, de még jobban kell, hogy ALKAKMAZZÁK is, ne csak dísznek legyen mint a többi!
Mert ha most vészhelyzetben hívod a rendőröket: ha nem folyik vér, a fülük botját sem mozdítják. Sokszor ha már folyik, akkor sem tesznek semmit, mert csak családi veszekedés.

És igen, én is láttam olyan nőket, akik kifejezetten igénylik a verést, de nem mindenki tartozik közéjük. Létezik olyan, hogy valaki nem tud hová menekülni akár a gyerekekkel, nincs miből, stb... ráadásul nem értem, miért az áldozatnak kellene elmennie pl. egy közös lakásból.

Omnibusz 2009.01.26. 22:52:14

@Kisangyal: Nem csak a felnőttek közötti erőszak szerepel a táblázatban.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.01.26. 22:52:31

@Tzimisce:

"Ott lehet hagyni azt aki bántja az illetőt, nem kell vele élni."

Ugye olvastad a nyolcgyerekes apukás posztot? Nem lenne tartós családon belüli erőszak, ha a bántalmazott fél csak úgy, egyszerűen ki tudna lépni az addigi életéből. Ennek azonban a legtöbb esetben a közös gyerekek, a hiányzó anyagi feltételek, a nem összetartó család - mármint egyik vagy másik szülő családja - és a pszichológia a gátló tényezői.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.01.26. 23:05:51

@2itailor:

És mi van akkor, ha az öregedés tolja előtérbe az addig lappangó tulajdonságait? Szerintem ezek nem ilyen egyszerű dolgok, maximum utólag, amikor már késő.

A cikkhez azért hozzátenném azt is, hogy ezek a felmérések Amerikára vonatkoznak, én egy itthonira lennék kíváncsi, ami nem régebbi a '90-es évek közepénél. Másrészt teljesen más megítélés alá esik, ha egy nőt üt meg egy férfi, vagy ha egy nő pofoz fel egy férfit, mert az mondjuk lekurvázta. Nem is beszélve arról, hogy más, ha egy anyai pofon találja el a gyereket - számomra annak pszichológiai és nem fizikai hatása volt -, és más, ha egy véletlenül lecsúszó atyai pofon átszakítja a gyerek dobhártyáját. Egyébként meg verbális erőszak is létezik, ami hosszútávon adott esetben sokkal nagyobb károkat tud okozni, mintha kölcsönösen megdobálják egymást a felek mondjuk azzal, ami a kezük ügyébe akad. (Mondom ezt úgy, hogy 5 év alatt gyakorlatilag én és a barátom még nem is kiabáltunk egymással.)

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.01.26. 23:18:40

@szamócaábris:

Na én például még visszaütni sem lennék képes, de tehetetlen tárgyakon sem tudnám levezetni a haragomat. Ha bármilyen módon megütne a barátom - eleve nem adnék rá okot -, biztos, hogy azonnal megfognám a kezét, hogy ezt hogy gondolta. (Mondjuk el sem tudom képzelni, hogy egyáltalán képes lenne arra gondolni, hogy megüssön.) Csak attól félek, hogy simán megbeszélhetőnek tartanám a konfliktust, és nem lépnék le rögtön, pedig nem vagyok mazochista.

Tzimisce · http://tzimisce.blog.hu 2009.01.26. 23:45:12

@Mj: Csak költői a kérdés, miért kell 8 gyereket szülni egy ilyen férfinek?

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.01.26. 23:47:38

@Tzimisce:

Ezt a nőtől kérdezd. Valószínűleg testileg-lelkileg függ a börtöntöltelék férjétől, borzasztó.:(

Nzoltan 2009.01.27. 08:22:45

Nekem volt barátnőm, aki nem élt túl jó házasságban. Jól éltek, nem kellett dolgoznia, otthon maradt a gyerekekkel. Aztán mikor elcsattant az első pofon, beadta a válókeresetet. Elment otthonról, vitte a gyerekeket, keresett munkát. Közben a saját szülei is a férj oldalán álltak. Soha nem bánta meg.
A legtalpraesettebb nő volt, akivel valaha találkoztam.

Lehet azon rugózni, hogy a táblázat hiteles-e vagy sem, ha már a fele igaz, akkor sem jó a törvény.

Kisangyal 2009.01.27. 08:47:56

Jajj hát a gyermekneveléshez kapcsolódó erőszak egy külön blogot érdemelne.

Kanadában rég átestek a ló másik oldalára, de már kezdik pedzegetni, hogy valamit nagyon elbsztak...
Az se kutya, hogy a serdülőkorú gyerek minden szöszért feljelenti a szüleit, akik már rá sem mernek szólni.

Szóval legközelebb inkább valami hazai statisztikát ha lehet, mert ezek a pocsolyán túli dolgok nem az igaziak!

Rejtett a Szám 2009.01.27. 13:41:23

Menjenek a francba a törvényükkel együtt!
Aki már élt nővel, az tudja, hogy miről beszélek!

Az én "drága” ex feleségem egy tipikus példa. Rájött a hiszti roham (elég gyakori volt)
és persze rajtam vezette le. Amikor a józan ész nem hatott, egyszerűen átmentem a másik szobába. Persze követett, de nem vettem tudomást a hülyeségeiről. Ő visszasétált és megverte a gyereket!! Amikor a lányom sírva jött oda, hogy anya bántott, kicsit eldurrant az agyam. Mondtam a gyermeknek, hogy itt várjon meg, bementem anyuhoz, elcipeltem a fürdőszobába, hogy a hangok véletlenül se szivárogjanak ki, és megvertem mint a lovat.

Persze elképzelem, hogy ez a törvény akkor életben van és megjelenik két rendőrnő(!) a kapuban. Persze, hogy én leszek az erőszakos állat.

Azóta kicsit intelligensebb barátnőm van és láss csodát, mindent meg lehet vele normálisan beszélni. (Persze itt is van hiszti, csak a józan esze felülírja percek alatt.)

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.01.27. 13:56:22

@Rejtett a Szám:

Ez erősen nem normális párkapcsolat volt.:-/ A nő megverésével amúgy egyáltalán nem értek egyet, ettől a gyereknek sem lesz jobb, sőt. Mondjuk most már mindegy, meg nem is rám tartozik.

mutant · http://universal.blog.hu 2009.01.27. 14:54:13

Ezek a bevallott adatok,nem? Mert sokan beszélni sem mernek róla. Én is csak most,hogy túl vagyok rajta, tudok beszélni másoknak a dologról...

2itailor 2009.01.27. 15:05:21

@Mj:
Mikor van késő? 30, 40, 50 éves korban? Ha azt a kérdést teszi föl, hogy így akar-e élni még 20,30,40 évig, sosincs késő. Ja és övé a felelősség, hogy azt akarja-e, hogy a gyerekei is így éljenek?

Senki se mondja azt nekem, hogy öregszem, hülyülök, viseljetek el így a nap 24 órájában. Elvégre civilizáltak vagyunk, tessék otthon is viselkedni, és ha valaki ideges az menjen el futni és ez a kellemesen hideg levegő majd kitisztítja a fejét.

egymilliomod · http://gyermekvedo.blog.hu 2009.01.27. 15:32:56

@Rejtett a Szám: Éppen azt kellene megtanulniuk ez emberekenek, hogy hogyan kezeljenek konfliktusos helyzeteket.
És ha már rendőrnő. Áldozatvédelem egyik alapja, hogy ha egy nővel törénik pl. egy nemi erőszak, akkor azt ne egy férfinak, hanem egy nőnek mondja el. De nálunk nagyon kevés kapitányságon van erre alkalmas személy.

@mutant: névtelenül azért jobban bevalják az emberek, nem?

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.01.27. 16:46:49

@2itailor:

Persze, ez így kívülről tényleg olyan egyszerű. Alap esetben én is azt mondom, hogy az első pofonnál pakolok, és megyek a szüleimhez, vagy valamelyik tesóhoz, hála Istennek van négy is. Aztán az élet meg lehet, hogy felülírja.:-/ De inkább nem adok rá okot sem azzal, hogy ha gond van, megbeszéljük, ütni meg eddig soha életemben nem ütöttem meg senkit.

Marcellusca 2009.01.27. 17:54:08

@mind2: Mennyire igazad van. A lelki terrorról nem szól a fáma. Még mielőtt valaki megkóstolna: elítélem a családon belüli erőszakot.

Ez a: vannak nők, akik "igénylik" a verést mentalitásról a Mágnás Miska egyik jelenet jut eszembe. A végefelé van, mikor Miska és Julcsa (,ha jól tévedek) kibékülve elindulnak:
Julcsa: - Nem is szidsz?
Miska: - Nem.
J: - Meg sem versz?
M: - Nem.
J: - Hát, akkor már nem is szeretsz?

mind2 (törölt) 2009.01.27. 18:46:15

@Marcellusca: emlékszem a jelenetre, olyan mórikálva kérdezgeti :)
Lényeg a lényeg, nem védem a férfiakat, és a nőket sem, de a hálószobába nem látunk be ( ugye-ugye mitől is idegesek a férfiak iszonyúan , mi megy az agyukra, ha valamit nem kapnak meg, sőt taktikáznak velük ? ) aztán a sokat vert kissrácot sem látjuk 40 évvel korábban, aki most csak azt teszi ami beléégett anno.... Bonyolult téma ez ( is ) :)

Roxvox 2009.01.27. 19:57:04

Van egy régi mondás miszerint, aki amit szakított, azt szagolja.

Horizont 2009.01.27. 21:59:30

@Roxvox: Azért ez a mondás nem teljesen igaz. Mert amikor leszakította még illatos volt aztán eltelt 10-20 év és önhibáján kívűl és előre nem láthatóan büdös lett! Aztán van aki szagolja mert gyenge, és van aki kivágja a francba!

Roxvox 2009.01.28. 08:39:10

@Horizont:
Jómagam már 26 éve élek házasságban és még nem érzem, hogy büdös lenne. Akkó most szerencsés vagyok, vagy papucs?

Roxvox 2009.01.28. 08:57:25

Az okos nő úgy tesz mintha "behódolna", közben a háttérből ő irányít. Ha jól csinálja működik, ha nem konfliktus.

Giggsy · http://sgtgiggsy.blogspot.hu 2009.01.28. 11:24:00

Azért bírom, hogy milyen hozzáértő emberek nyilatkozgatnak itt olyasmiről amiről fingjuk sincs...
Egy: a lelki terror ellen könnyebben lehet védekezni, pláne egy férfinek. Egyszerűen engedje el a füle mellett az egészet. Volt már hisztis csajom, amikor rájött a dili kicsit magárahagytam, hogy lenyugodjon.
A családon belüli erőszak viszont nem úgy megy, hogy kimegy a rendőr és leállítja. Amíg vér nem folyik, a zsaruk csak szemlélődök lehetnek, mivel családi perpatvarnak számít. Már megbocsássatok, kicsit szerintem durva az, hogy a 90 kilós pasi hülyére verheti a 70 kilós feleségét és nem lehet ellene tenni semmit. Amúgy ez a költözzön-váljon el duma is olyan könnyen megy egyeseknek. A párom nővére pontosan ebben a helyzetben van. A férje egy állat, ha a nagyobbik fiú nincs otthon. Fojtogatja a nőt, késsel fenyegeti, ilyenek. Oké költözzön el, de hova? A ház a pasié volt, mikor összeházasodtak, a csaj szülei meghaltak és az örökséget a testvéreivel elosztották maguk között. Na itt jön a trükkös rész: a csaj elköltözne, de nincs hova. Van egy 85 ezres fizetése, amiből válás esetén két gyereket kellene eltartania. Az örökségéből pedig legfeljebb egy putrit tudna venni. Ha viszont otthon él, amikor megindítja a válási folyamatot a férje tuti belevágja a kést. Azért az ilyenekbe gondoljatok bele, mielőtt hülyeségeket írtok...

egymilliomod · http://gyermekvedo.blog.hu 2009.01.28. 14:49:55

@Giggsy:
Ezek szerint te nagy szakértő vagy. Jók az érveid.

HZ323F · http://www.hotdog.hu/user_prof.hot?user_id=33417 2009.01.28. 19:16:19

Az utsó bekezdésig úgy voltam vele, hogy hozzáfűzök, de a lényeg benne van...
Alapvetően örülök, hogy ezügyben legalább valami lépés történik. Nem egyszer tapasztaltam olyan helyzetet, amikor nemtől függetlenül a bántalmazott meg sem mert mukkanni pont a kiszolgáltatottsága miatt a törvény kapcsán, de aki kint volt a helyszínen tudta, hogy mi a szitu és szívünk szerint a bántalmazót aprófára hasítottuk volna. Így ha már van egy ilyen lépés vagy legalább kezdeményezés, önmagában nem olyan nagy baj...
És %-k ide vagy oda... Amióta világ a világ, a férfi képviseli az erőt, a nő az érzelmet. Ez persze sztereotípiára is okot ad, de alapvető szituációban ne feledjük, hogy egy férfinak "könnyebben" megy a bántalmazás, mint egy nőnek, márcsak fizikumából eredően is... Természetesen vannak kivételek. De ha nem hiszitek, végezzetek kísérleteket egy bevállalós lánnyal. Hagyd hogy megüssön, majd üsd meg Te. Szerintem 10-ből 8 egyértelmű végeredménnyel zárulna...

Bepes Elek 2011.01.15. 18:40:00

@Tzimisce:

Ja, meg amikor a nejed rikácsoló hangon üvölt a gyerek előtt, hogy ..."gyere üss meg, üss meg! Úgy sem mersz!"

Most válok....

Bepes Elek 2011.01.15. 18:44:50

@Rejtett a Szám:
"Az én "drága” ex feleségem egy tipikus példa. Rájött a hiszti roham (elég gyakori volt)
és persze rajtam vezette le. Amikor a józan ész nem hatott, egyszerűen átmentem a másik szobába. Persze követett, de nem vettem tudomást a hülyeségeiről"

Eddig ok, de legalább az enyém nem veri a gyereket. A nejemet sose bántottam. Én vásároltam, főztem. Azt se tudja, hogy merre van a piac.

fokabacsi 2011.01.16. 11:57:56

@Rejtett a Szám: Az ok nélkül veszekedő "feleség" simán elmebeteg . Tudom, volt szerencsém hozzá ! 16 évig ette a véremet, mikor rájöttem: nem normális! Kiderült, paranoid skizofrén !

cerveza01 2012.04.15. 11:44:03

Régi bölcsek és filozófusok sora állította, hogy a nőknek alapvetően nincs igazságérzete. Persze ma ezekre az emberekre azt mondják: nőgyűlölők.

cerveza01 2012.04.15. 12:06:47

Én személy szerint örülök,hogy egyre több embernek nyílik ki a szeme és van bátorsága meglátni azt ami valóban zajlik körülöttünk.Kár,hogy ezt senki nem hirdeti a médiában.Semmi sem történik ok nélkül!A nők ítélkezés helyett inkább magukba nézhetnének.Mert még a legtöbb állat is csak akkor támad,ha bántják és mi is a természet részei vagyunk.Szerintem nincs baj az Amerikai statisztikákkal,mert,ha így megyünk tovább mi is megtapasztalhatjuk,majd a saját bőrünkön milyen az ő életük!Nem volt még elég a lelki terrorból,az érzelmi manipulációból és abból,hogy,ha a kisújjunkat nyújtjuk az egész karunk kell?Nem kellett volna annyi szex és newyork nézni!Néhány női hozzászólást kimondottan jó érzés olvasni.Kár,hogy drasztikus dolgoknak kell történnie ahhoz,hogy belássuk a feminizmus gyűlöletet és negatív indulatokat szül.Férfi érzéseket,ösztönöket önző zsarnoki módon figyelmen kívül hagyva.

Találtam egy nagyon jó oldalt ami sok mindenre rávilágít: www.ferfihang.hu

süti beállítások módosítása