Skip to content


       Szűrés lista

Merre tovább, Magyarország? A szlovák út

Ha valaki nem hallotta volna, kurva nagy szarban vagyunk. Veres Jani már mind a 100 trükköt kipipálta, sőt, néhányat többször is, de már semmi sem segít.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF), a Világbank és az Európai Unió dobott össze nekünk 20 milliárd euró hitelt, amivel éppen hogy elkerültük az államcsődöt. Ez 5800 milliárd forint. És ebből a kormány már lehívott 6,9 milliárd eurót (2000 milliárd forintot). Hova, mire költötték? Nem tudom. De nekünk kell visszafizetni.

Az IMF világosan megmondta, hogy cserébe mit vár el ezért a pénzért, de Gyurcsány-Veres nem lenne Gyurcsány-Veres, ha nem trükköznének. Nos, talán az IMF-el mégsem kellene. Ez nem a KISZ, Ferikém. Elvesszük a 13. havi nyugdíjat, de mégis megkapja mindenki, elvesszük a 13. havi fizetést, de mégis megkapja mindenki. Kiadási oldalt nem csökkentjük. Az IMF-elnök személyesen jött január 13-án Budapestre, (nem, nem a koronát próbálta fel a fejére!) tárgyalt is mindenkivel. Ráadásul azt nyilatkozta, hogy a magyar kormány határozta meg a feltételeket az IMF-el kötött megállapodás során:


"A szükséges kiigazítás a kiadási oldalra koncentrálódik, ami összhangban áll Magyarország GDP-arányosan viszonylag nagyméretű állami szektorának szűkítési igényével - áll a szándéknyilatkozatban, amely 2009-ben az elsődleges kormányzati kiadások (GDP-arányosan) két százalékos csökkentését irányozza elő. 

A szándéklevélben megfogalmazott kiigazítás keretében a kormány egyebek között vállalta, hogy 2009-ben a közszféra nominálbéreit nem emeli, kiiktatja a közalkalmazottak 13. havi fizetését, és 80 ezer forintban maximálja a 13. havi nyugdíjak folyósítását, miközben a korkedvezménnyel nyugdíjba menőknél megszünteti 13. havi kifizetést."

A hitelért megígért mindent Gyurcsány (vagyis egy trükk, kipipálva), aztán szép lassan elkezdett visszatáncolni belőle. Valószínűleg ezért is jött ide a "Valódi Főnök",  személyesen. Majd elment. Gyurcsányék lehet, még fel is sóhajtottak: ezt megúsztuk, de csak éppen hogy

Nos, akkor biztos nem fog örülni annak, hogy alig 3 hét (!) elteltével megérkezett Budapestre a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és az Európai Unió delegációja a Magyarországnak nyújtott hitelkeret felhasználásának első, rendes felülvizsgálatára. 

Csatakosra izzadhatott az éjjel Gyurcsány. "Felülvizsgálat"? Nem elég, hogy azt cincálja a sajtó (meg a blogok is), hova lett a 6 év alatt befolyt fél milliárdos bevétele az osztalékadóból, most még az IMF is elkezdi vizsgálgatni, hol is a lóvé? Közeledik a totális BUKÁS, csak az a baj, hogy nem csak Gyurcsány fog bukni, hanem az egész ország. 

Persze, nem lenne teljesen korrekt csak és kizárólag Gyurcsány nyakába varrni a jelenlegi roppant súlyos helyzet. Elkúrták, ebben mese nincs. Olyan szinten, hogy ez minden gazdasági tankönyben benne lesz. És erre jött rá az elmúlt 60 év legnagyobb globális gazdasági válsága. A világ valamennyi országa, még Kína is megérzi a válságot. Csak nem mindegy, hogy az 5%-os GDP növekedés csökken "csak" 2%-osra, vagy a 2%-os GDP növekés zuhan le -3%-ra. Előbbi Szlovákia, utóbbi Magyarország ... a különbség érezhető.

Csányi Sándor OTP elnök szerint a válságnak 2011-re vége lehet. Heim Péter, Aegon Alapkezelő vezérigazgatója viszont máshogy látta, még január 19-én:
"ha a jelenlegi helyzet nem változik, akkor hamarosan 300 forintos euróval kell számolnunk. Sőt, 2011-12-re, amikor az IMF-hitelek visszafizetése esedékes az ország be is dőlhet, hasonlóan például Argentínához, ahol az 1997-98-as IMF-csomag után az ország 2001-ben jutott csőd.

Nos, a 300 forintos euró összejött.

Szóval útelágazáshoz érkeztünk. Két út áll előttünk. Maradunk a mostani, tesze-tosza, alibikormányzás útján, a "csak nehogy megbántsunk egy társadalmi csoportot, mert akkor nem szavaznak ránk" politizálás útján, vagy felütjük a "Hogyan lett Szlovákia az utolsóból az első, avagy praktikus kézikönyv minden elkúró miniszterelnöknek" című hiánypótló könyvet. És elkezdjük pontról-pontra mindazt megcsinálni, ami abban benne van. 
Hiszen a meciári Szlovákián sajnálkozott még anno mindenki, de a Dzurinda-kormány rendbe tette az országot, most pedig Fico vasmarokkal fogja a gyeplőt. 

Szóval Szlovákia vagy Argentína? Két részes lesz ez a poszt, először megnézzük mit csináltak a szlovákok, a következő részben pedig hogy mi is történt Argentínában 2001-ben.

Az ÉS készített egy interjút még januárban Győrffy Dóra közgazdásszal, aki "Gazdaságpolitika bizalom nélkül" című tanulmányában veti össze Magyarország és Szlovákia tapasztalatait és a reformpolitikák esélyeit, "a két posztszocialista ország eltérő útja tanmeseként szolgálhat a jövő gazdaságpolitikusainak".

Ebből jönnek az idevágó részletek. (Roppant tanulságos interjú.)

"Magyarországon szokás ugyan a szocializmus örökségével, a Kádár-rendszer iránti nosztalgiával magyarázni a nép reformellenességét, azt szoktuk gondolni, hogy emiatt utasítanak el az emberek mindenfajta változást, csakhogy ez a nosztalgia Szlovákiában talán még erősebb, felmérések tanúsítják, hogy ott még nálunk is többen kívánják vissza a szocialista rendszert. Nekik mégis sikerült egy olyan reformcsomagot megvalósítaniuk 1998 és 2006 között, aminek következtében már 2005-ben az év reformországának választották Szlovákiát. Vagyis még ilyen körülmények között sincs kizárva a reformok megvalósítása. Ráadásul Szlovákiát is erős politikai megosztottság, polarizáció jellemzi, az ottani politikai viták semmivel sem lélekemelőbbek, mint nálunk, még ha mi ebből többnyire csak annyit érzékelünk is, hogyan használják fel a kisebbségi ügyeket politikai népszerűség-hajhászásra. Tehát ugyanolyan polarizált környezet, ugyanolyan reformellenes választóközönség, és ott mégis sikerült.

(...)

- Ami, részben az újraválasztás biztosította, a korábbinál komolyabb bizalmi tőke, részben a kommunista utódpárt koalícióból való kimaradása miatt, a második Dzurinda-kormány számára - ahogy írja - egy jóval koherensebb jobbközép politika megvalósítását tette lehetővé.

- Úgy van, ez a 2002-ben megalakult kormány - minden külső kényszer nélkül - egy olyan radikális, a költségvetést rendbe tévő és a versenyképességet fokozó reformcsomagot vezetett be, amit még a nemzetközi pénzügyi szervezetek, a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank is túlzásnak tartott.

- Ami legalább nyolc kemény rendszerreformot, illetve reformértékű szabályozást jelentett egyszerre...

- Ezek csak az alapvető reformok voltak, de ezenkívül is több száz, ugyancsak reformértékű szabályt hoztak, amelyek együtt egy koherens rendszert képeztek, és az a filozófia húzódott meg mögöttük, hogy megéri dolgozni, és nem éri meg adót csalni.

- Melyek voltak a legfontosabb reformok?

- Először is megreformálták a kiadási oldalt, vagyis bevezették az egységes, egykulcsos, 19 százalékos adót, és - kivéve a gyerekek utáni adóbónuszt - eltöröltek minden kivételt. Ennek révén jelentősen csökkentek az adminisztráció terhei, és sokkal nehezebbé vált az adóelkerülés és az adócsalás, ami Szlovákiában ugyanolyan elterjedt volt, mint nálunk. Ugyanakkor új közpénzügyi törvényt alkottak, ennek köszönhetően ma Szlovákia rendelkezik az EU negyedik legszigorúbb költségvetési rendszerével. A költségvetési reformok mellett még különféle versenyképesség-növelő intézkedéseket is bevezettek, például könnyítettek a vállalatalapítás és a vállalatok megszüntetésének szabályain is.

Nagyon fontosak a munkaerő-piaci reformok: a munkaerőpiac rugalmasságának növelése érdekében például jelentősen szűkítették a szakszervezetek hatáskörét, és enyhítettek a foglalkoztatottakat védő szabályokon.

- Jól emlékszem, hogy a szakszervezetek jogosítványai vagy a munkavállalókat védő szabályok megnyirbálása nem váltott ki különösebb ellenállást, sem az alkotmánybíróság nem semmisített meg új törvényeket, sem igazán nagy sztrájkok, demonstrációk nem voltak? Viszont Kelet-Szlovákiában szórványosan voltak éhséglázadások.

- Igen, mert megnyirbálták a segélyeket is, a munkanélküli-járadékot is, és egyharmadával csökkentették a munkanélküli-ellátás hosszát, amit még aktív munkakereséshez is kötöttek. Ugyanakkor, mivel megemelték az áfát, a szegények az alapvető élelmiszerek árának emelkedése miatt kettős szorításba kerültek, hiszen kevesebb segélyhez jutottak és nagyobb kiadásokkal szembesültek. Ezekkel az intézkedésekkel a kormány véget vetett annak az állapotnak, hogy bizonyos feltételek mellett jobban megérte segélyért folyamodni, mint munkát vállalni, különösen, mert korábban mind a munkavállalót, mind a munkáltatót még hatalmas adók is sújtották. Az egységes, 19 százalékos adó révén olcsóbb lett a foglalkoztatás, a másik oldalon pedig nagyobb lett a motiváció a munkavállalásra, és a kettő találkozott.

- Vagyis ez kimondottan neoliberális reformcsomag volt, egy kereszténydemokrata kormány jobboldali, konzervatív értékeket megtestesítő reformcsomagja.

- Igen, és ezt ők következetesen végigvitték. A nyugdíjreform keretében például hárompilléres rendszert hoztak létre, és hatvankét évre emelték a nyugdíjkorhatárt. Ugyancsak a kiadási oldal rendbetétele, az egészségügy finanszírozási helyzetének javítása érdekében pedig bevezették a vizitdíjat és a kórházi napidíjat, és az addig állami kézben lévő egészségbiztosítási alapokat részvénytársasággá alakították át, önkéntes egészségpénztárakat hoztak létre, és önálló gazdálkodásra késztették a kórházakat.

- Ez az, amiről Bokros Lajos azt szokta mondani, hogy csak az egymással összehangolt és összekapcsolt reformok kritikus tömege képes valóságos és tartós hatást elérni. Amit a Dzurinda-kormány szinte stréber módon, afféle éltanulóként mind megvalósított.

- Abszolút, az oktatási reformon kívül mindent végrehajtottak, amiről az irodalomban olvasni lehet. A reformerek a 90-es években kutatóintézetekben dolgoztak, illetve amerikai szuperegyetemeken tanultak. Hatalomra kerülésükkor hihetetlen lelkesedéssel fogtak hozzá a változtatásokhoz. És hogy mennyire fontos a reformok közötti kölcsönhatás, összhang: nyilván az éhséglázadásokra is tekintettel, a megszorításokkal egy időben az igazságügyet is megreformálták, például megszigorították az erőszakos bűncselekmények büntetési tételeit. A reformcsomagot utána az eredmények is igazolták, szinte tankönyvszerűen megtörtént minden, amit a változásoktól vártak: hihetetlenül felfutott a növekedés, húszról nyolc százalékra csökkent a munkanélküliség, és az infláció is jelentősen mérséklődött.  Ez az erős gazdasági teljesítmény pedig hozzájárult Szlovákia nemzetközi presztízsének emelkedéséhez. Olyannyira, hogy 2005-ben a Világbank az év reformországának választotta." 

Sajnos vizuális típus vagyok, így leírva, hogy "éhséglázadás", nem hangzik annyira súlyosan, mint amilyen valójában. Szerencsére találtam egy elég kemény jeleneteket tartalmazó riportot a kelet-szlovákai eseményekről, és milyen meglepő, pont a TV2 Napló adta le még 2004-ben. Ezekkel a képsorokkal pedig át is evezhetünk Argentínára, de az már a következő rész témája ...


/A videót nem azért tettem ide, hogy elterelje a kommenteket a témáról, kérem mellőzni a pejoratív, CENZÚRÁZVA népcsoportról szóló kommenteket/ 

Címkék: közélet gyurcsány szlovákia válság

A bejegyzés trackback címe:

https://vastagbor.blog.hu/api/trackback/id/tr49923926

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Tarackos Sül (törölt) 2009.02.05. 13:09:46

Lehet, hogy hülyének fogok tűnni, de én boldog vagyok. Kapunk végre egy esélyt.

Amúgy biztos ez a 7 milliárdos felhasználás? Máris? És mire?

Noname Cowboy · http://www.rosevalley.hu 2009.02.05. 13:25:29

@Tarackos Sül: Mire is?
Hát pont ezért vannak itt a fiúk ezt kivizsgálni. Mert szerintem sem tiszta nekik e gyurcsány-veres féle állítás. Most bűvészkedjenek!

Petrow 2009.02.05. 13:27:25

Zero, egy dolgot sajnálok csak: hogy nem tudjátok a TV2, RTLklub, M1, Atv, HírTV hullámhosszán ezt a post-sorozatot főműsoridőben leadni...

Lillycat 2009.02.05. 13:29:00

Szegény 84 éves nagymamámnak mindig nagyon alacsony volt a vérnyomása. Megmondom neki, hogy ezentúl hanyagolja a gyógyszereket, inkább jöjjön ide a Vastagbőrre olvasgatni...

zero · http://vastagbor.blog.hu/ 2009.02.05. 13:29:04

@Tarackos Sül:

HVG írta hogy már 6,9 milliárd eurót hívott le a kormány ....remélem kiderül, hogy "mire" ...

jozicsenko 2009.02.05. 13:29:19

fasiszti, fasiszti : a jelzők már megvannak, a gumibot megvolt

várom a többit
(jap: Hadas Krisztina a riporter, egy igazi izigvérig liberálissssss, aki a cigányságban csak áldozatot lát)

a fellendülés megvolt (szlovákiának), tehát megéri fasisztának lenni: lehet jelentkezek

Tarackos Sül (törölt) 2009.02.05. 13:29:54

@Petrow:

Minek adásba? Élőben nézheted nemsokára, ha rosszabbul megy, aktív résztvevője is lehetsz :D

mind2 (törölt) 2009.02.05. 13:32:34

@Tarackos Sül: ajjaj, lőttek a szavazóbázisnak::)))

öööö...izé 2009.02.05. 13:34:06

állítólag adósságtörlesztésre...

mind2 (törölt) 2009.02.05. 13:34:24

@blogszemle: hogy rendet tudnának tenni ? Dehogynem. nagyon rosszul fizetett réteg az övék. Több bennük a ki nem mondott indulat, mint gondolod :)

jozicsenko 2009.02.05. 13:37:16

@zero: szakmai továbbképzés, drága ám!

a 200 fős mszp-szdsz képviselőcsoportot fejenként
34,5 millió Ft-ért képezték tovább

csak a számlát elírták és euró került rá

most mit vagytok így fennakadva egy kis elíráson?

(hogy milyen továbbképzés, nem tudom, biztosan a strabag szervezett valami betonfelismerő tanfolyamot)

acel 2009.02.05. 13:39:11

A pénz mehetett pl. a forint intervenciójára az mnb-hez. Gondolom nem volt ócssó addig venni a forintot amíg az 300 alá nem ment.

Prakt! 2009.02.05. 13:40:07

"...évek évtizedek óta nőtt a feszültség, csak a vak nem látta, hogy ennek harc lesz a vége."

Mi most hol állunk?
Nálunk mikor fog betelni a pohár?

rolika 2009.02.05. 13:41:30

hát ja, a mieink a moszkvai lomonoszov egyetemen tanultak gazdaságpolitikát...

most komolyan, ti el tudjátok képzelni, hogy a fent leírtak közül itt bármi is megvalósuljon? mert én nem
és sajnos az argentin résznél azt fogom írni, hogy azt viszont nagyon is el tudom képzelni...

a mi ökörbarmaink a vizitdíjat nevezték el reformnak, a szlovákoknál ez csak a legkisebb része volt a folyamatnak.

Rwindx 2009.02.05. 13:41:48

Nem értem az optimizmusotokat. Itt ilyen nem lesz. Ha jól értelmezem a következő post lesz ránk érvényes.

derelyegrádi szellem 2009.02.05. 13:44:48

Szlovákia

Emlékezzünk, érdemes.

A diktatúrás patárördög alatt ez a kötött kardigános nyitott képeskönyv frizurás Lengyel Laci azzal kívánta égetni az akkori magyar közállapotokat, hogy szerinte ezek bizony a szlovák hétköznapok itten.

Mostanában nem hallani tőle ilyet (különösen a szlovák euro bevezetés óta), pedig adna legalább némi reményt. De lehet ekkorát már ő sem mer hazudni, mert bizony a szlovák viszonyok lassak elérhetetlenek lesznek innen Mo-ról nézve.

Mindez 7 rövid év alatt. Szinte elképzelhetelen, mégis valóság.

Atrox 2009.02.05. 13:48:10

@Prakt!: teljes mértékben egyetértek. Nálunk is csak a vak nem látja, meg aki nem akarja. Az a baj, hogy ott fennt szinte senki nem akarja, aki meg mégis, azt ellehetetlenítik/eltüntetik.

Tilcsák Bea (törölt) 2009.02.05. 13:48:43

sajnálom zero, de ez pont az a téma, amihez nem értesz, és nem látsz bele.
"Hova, mire költötték? Nem tudom. De nekünk kell visszafizetni" - ez pedig tények nélküli, szükségtelen hangulatkeltés.
btw a témához:
mindahhoz, amit szlovákia megcsinált, kellene nekünk egy erős kezű kormány, (nagyjából)egységes politikai elit, és egy olyan ellenzék, akinek érdeke, hogy megoldás szülessen. de neki most az az érdeke, ami most van.
a gyenge kezű kormány, és a hatalomra törő ellenzék együttese kizárólagos gátja bármi pozitív változásnak.
tökmindegy, mennyi imf hitel van a zsebünkben.

Johnny336 2009.02.05. 13:50:00

Az, hogy bementek, és házról házra verték őket (a cigányok állítása szerint), szerintem sok.
Azonban akik loptak, bűnöztek, lázadoztak, azok megérdemelték...

Noname Cowboy · http://www.rosevalley.hu 2009.02.05. 13:51:06

@Lukrécia Bögre: Az a baj, hogy a vezérek sem értenek hozzá!
Ez a lgnagyobb baj!

Kálmán 2009.02.05. 13:52:29

Nézve a Naplós riportot, egy dolog leszűrhető:

A szlovákok rendet tettek.

Itt is ugyanilyen határozottan kell(ene) csinálni. Itt sem lehet már szép szóval.

Amelyik jogvédőnek, meg liberálisnak ez nem teszik, annak javaslom: otthon szépen nyissa ki a kisszoba ajtaját, vegyen oda magához egy kiccsaládot, etesse, itassa, fürdesse őket, s majd meglátja, hogy ezek a jóravaló népek, hogy meg fogják köszönni neki azt a sok jót, amit értük tett...

S utánna - ha már szépen egymás nyakába borultak, s minden szép és jó lesz - majd lehet osztani az észt.

Ha meg esetleg mégsem így lenne, mert mondjuk 10 percen belül a segítő kézről még a bőrt is lenyúznák, s kirámolnák a lakást, akkor kíváncsi lennék a nagy megfejtésekre, meg nyilatkozatokra.

zero · http://vastagbor.blog.hu/ 2009.02.05. 13:57:13

@Lukrécia Bögre:

" sajnálom zero, de ez pont az a téma, amihez nem értesz, és nem látsz bele.
"Hova, mire költötték? Nem tudom. De nekünk kell visszafizetni" - ez pedig tények nélküli, szükségtelen hangulatkeltés."

Miért Bögre, mire költötték? Te tudod? Megosztanád Velünk ezt az infót? Mellesleg mi fogjuk visszafizetni, nem értem, hogy mi ebben a "hangulatkeltés" ...

Inkább a szörnyű igazság ...

rolika 2009.02.05. 13:59:26

a naplós riportban az tetszett a legjobban, hogy helikopterről figyelték az utcai csoportosulásokat és azonnal ment a konvoj. zsír

zero · http://vastagbor.blog.hu/ 2009.02.05. 13:59:53

nekem ez a kedvencem:

"A reformerek a 90-es években kutatóintézetekben dolgoztak, illetve amerikai szuperegyetemeken tanultak."

EGY ILYEN MAGYAR GAZDASÁGI SZAKEMBERT MONDJATOK!

Veres Jani hol is tanult?

"A Debreceni Agrártudományi Egyetemen diplomázott 1981-ben általános agrármérnöki szakon, amivel mérlegképes könyvelői képesítést is szerzett. 1986-ban a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen mérnök-szakközgazdászi oklevelet és egyetemi doktori címet szerzett."

hu.wikipedia.org/wiki/Veres_János

Amerikai szuperegyetem VS. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem

Van még kérdés? xD

Az EREDETI 2009.02.05. 13:59:56

öregasszony 100 hogy hazudik, hogy a gyerekeket verték. ide is ez kéne, bár itt egyenlőre nincs okuk a lázadásra

rolika 2009.02.05. 14:02:19

@zero: tudod mire költötték el? a fenntarthatatlan állami kiadásokra. mert csak felvettük a hitelt, de megint nem történt semmi. tehát a pénz ugyanúgy folyik el, mint eddig: nyugdíjakra, rokkantnyugdíjra, segélyre, 13. havira, strabagra stb. egyszerűen elköltik, ahogy eddig. valahol olvastam, hogy nem hagynának minket bebukni, mert túl súlyos következményei lennének. lehet, erre játszanak.

derelyegrádi szellem 2009.02.05. 14:03:15

@Lukrécia Bögre:

Hát bögre, tényleg nem tudjuk, mert:

- nem mondják meg
- ha mondanának valamit azt sem hinné el nekik senki, hisz az elején - emlékezz - azt állították, hogy nincs írásos szerződés se (hogy ne kelljen megmutatni, lehessen hazudozni)
- ha mondanak valamit az is olyasmi, most Veres jön a 1 milliárd legutóbb felvett euro kapcsán, a külső adósság állományunk csökkentésére szolgál. Ahhaaaa, egy külső piacról felvett hitel a külső adássállomány csökkentésére.
- az, hogy nekük kell visszafizetni az nem hangulatkeltés, hanem tény.
- az eddig (2002-2008 ig) felvett irgalmatlan mennyiségő hitel felhasználásról sem kapott senki semmifél elszámolást, kimutatást.
- mutass egyetlen egy politikai pártot aki nem "hatalomra tör". Csak egyet. Pláne úgy hogy a kormánypárt(ok) oda vezették ezt az országot ahova vezették. Egyetlen egyet.

+ 1 kérdés, ha egy kormány gyenge az az ellenzék hibája? És ha gyenge, sőt ötlete sincs mit kéne csinálni, de ereje sem cselekedni - pláne iylen időkben - mit kell tennie egy demokráciában? Igen, elővesz egy A/4-es ráírja amit rá kell írni, aztán felsétál a Sándor palotába és ott megteszi, amit meg kell tennie. Mint ahogy máshol, ahol ilyen helyzet előállt történt is.

Ez neked tényleg nem egyértelmű?

Geza 2009.02.05. 14:04:42

Nos, nem lévén túl bizakodó típus, én inkább az argentín változatra kezdek felkészülni (lásd FerFal, stb.).
Nagy különbség a tótok és miközöttünk ugyanis, hogy az ő vezetőik keményen nacionalisták, a mieink meg tolvaj árulók, így aztán bármi jó is történne itt, az csak és kizárólag az ő zsebükkel fog történni.

A világbankos/imf-es csókákban bízni meg szerintem dőreség, egyrészt a kohn-bandithoz képest a gúnár és bűntársai max. ájtatos ministránsgyerekek gyakorlatlan csapata lehetnek, másrészt meg észre kéne venni, hogy ez a messiás-várás ('majd az ... segít rajtunk') a kapitalizmusban öngyilkossággal egyenértékű (mindenki csak a saját érdekét nézi), harmadrészt meg a nagy nyugattól eddig a történelemben még csak a nyílt leszarás és az alattomos hátbaszúrás közötti dolgokat kaptunk.

:set offtopic
A négymancs/libatépés témához:
Az ellehetetlenítésünkre folytatott propaganda-akció régi szokás, érdemes megnézni bizonyos seton-watson ('scotus viator') nevű féreg munkásságát, aminek köszönhetően kialakult rólunk a nyugaton a 'barbár állatok'-kép, ami elvezetett a jelen határaink meghúzásához is.
Az akkori külügyünk ugyanúgy töketlen volt egy ellen-propagandához, mint a mai, valamint az akkori külbiztonsági szolgálatunk szintén ugyanúgy töketlen volt a rémhírforrás példajellegű kivégzésére, mint a mostani.
:set noofftopic

saphancs 2009.02.05. 14:05:32

@acel: amit írtál szerintem: talált, süllyedt! Plusz lopnak, csalnak belőle innen onnan egy-két milliót, aztán sok kicsi, sokra megy...
Mondjuk, azért az sírnivaló, hogy, mint a kis óvodásoknak, a mi kezünket is fogni kell, hogy ne sunnyogjuk el a délutáni alvást!

És, ha már említetted a Bokrost, ha akkor ő úgy megcsinálja azt, amit..., akkor most egy szlovák blogger írhatta volna meg ezt a bejegyzést a magyarokról!

br · http://www.szalaiannamaria.net 2009.02.05. 14:06:54

Nem kell szlovákiáig nézni, elég 98-02-re visszanézni...

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2009.02.05. 14:13:08

Zero.
Kösz a posztot. Nagyon jó. Azt nem tudod, hogy ebben a szlovák reformban benne volt-e a Bokros keze, mert mintha valaki azt mondta volna.
Egyébként, így, ahogy vannak megcsinálhatnák nálunk is a Dzurindáék. Más kérdés, hogy nálunk az Alkeszek, a szakszervek és a fidesznyikek tombolnának, nem a cigányok.

saphancs 2009.02.05. 14:16:20

@simonmondja.: szóról szóra az utolsó mondatod járt az agyamba második elolvasás után... Csak azzal a különbséggel, hogy a fidesz helyett a mindenkori ellenzékre gondoltam..., már csak azért is, mert nekem az az érzésem, hogy itt már semmi nem történik a választásokig!

Prakt! 2009.02.05. 14:19:20

A faszom ki van ezzel a tetves kibaszott országgal és annak vezetésével
hvg.hu/hvgfriss/2009.06/200906_Gyurcsany_Ferenc_miniszterelnok_Mig_a_kezem.aspx?s=200924nl

A fasz kivan hogy még mindig Orbánnal jönnek amikor az már idestova 7éve nem ő a miniszterelnök.

Gy.F.:A hitelességünk érdekében először három-négy éves nemzeti program kell.....

Mióta is vannak kormányon????

derelyegrádi szellem 2009.02.05. 14:21:01

@saphancs:

nem ismered simont. az ő mondatában pont a "fidezsnyikek" a lényeg, azért írta. Ugyan a segélyből élők, a 13 havit kapó nyugdíjasok közismerten nem fidesznyikek, hanem pont a maszop szavazóbázisát alkotják (többségükben) de ez őt nem zavarja.

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2009.02.05. 14:21:08

@saphancs:
Nem lehetsz ennyire optimista. Sokminden fog történni.

becsületes adózó 2009.02.05. 14:22:28

Szlovákiával kapcsolatban annyi, hogy:
magyar bruttó 1.000.000 Ft
munkaadónak 1.336.950 Ft
neked nettó 480.320 Ft

szlovák bruttó 1.000.000 Ft
munkaadónak 1.256.829 Ft
neked nettó 734.981 Ft

Azaz a munkaadónál maradna 80.121 Ft,
te meg nettóban 254.000 Ft-at kapnál többet, ha ott adóznál. Azaz az állam 334.782 Ft-al kevesebbet hagy meg.

Na ez az amitől beindul a gazdaság. Mert ugye mi történik ezzel a 334.782 forintal? Elköltöd, vagy befekteted, azaz más forgatja meg.
Persze úgyis lehet mint Magyarországon, hogy az állam költi el helyetted és haveroknak, álrokkantnyuggereknek meg 13-16 havi béreseknek adja, mert az sokkal jobb :)

Itt lehet számolni, a szlovákot 3.320 euróval számoltam, úgy jön ki 100.000 koronára amit könnyű 10-el szorozni a forintos értékekhez.
www.zervan.sk/indexN.php?idc=13&n=mzdova-kalkulacka-2009-euro
www.hrportal.hu/index.phtml?page=berkalkulator&edt_brutto=1000000&edt_gyerekek=0&edt_egyedulnevel=0&btn_submit=+%DAjrasz%E1mol+%3E%3E+

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2009.02.05. 14:22:56

@derelyegrádi szellem:
Akkor a Fidesz védi a maszop bázisát, mert kikelt a 13.havi juttatások mellett a parlamentben és tüntetéseket is igért az állami alkalmazottak részéről.

Bit Rot 2009.02.05. 14:23:07

"Szóval útelágazáshoz érkeztünk. Két út áll előttünk. Maradunk a mostani, tesze-tosza, alibikormányzás útján, a "csak nehogy megbántsunk egy társadalmi csoportot, mert akkor nem szavaznak ránk" politizálás útján"

Nézd, aki 7 éve már csak tesze-tosza (Feri), az nem fog megváltozni a hátralévő 1 évben sem!

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2009.02.05. 14:25:40

@Bit Rot:
És, aki nem reformált a saját négy évében, az nem reformál eztán sem.
Szívás.

zero · http://vastagbor.blog.hu/ 2009.02.05. 14:28:37

@simonmondja.:

Sajnos mindenki tombolna.

vegyünk 1 példát. A vizitdíj. Szlovákiában is ez váltotta ki a legnagyobb ellenállást, de volt annyi eszük, hogy ezzel kezdték a reformokat, illetve, hogy CSAK ennyit jelentettek a reformok.

Én is ellene szavaztam, de ha az megvalósulna ami Szlovákiában, akkor támogatnám.

Hogy miért? Mert 19%-os adókulcs mellet nem érdekelne, ha 300 ft-ot kellene fizetnem. Ugyanis volt annyie szük,hogy egyszerre lépték meg a adócsökkentést és az eészségügyi reformot.

Ja, ha nálunk ilyeneket vezetnének be, mindenki tiltakozna. De nem azért van a kormány hogy nyaljon, hanem azért hogy kormányozzon.

Reggel a Nap-Keltében Mesterházi "tenyérbemászó" Attila volt. Azt mondta, ha beérnek a reformok (???) akkor az MSZP folytathatj a kormányzást 2010-ben ... kb. ennyit a realitásról és/vagy igazmondásról ...

2009.02.05. 14:29:08

1,5 éve olvasom a vastagbőrt....ma beregeltem.


Azért nem kommenteltem eddig, mert nem tartottam jogosnak, azt hogy sírjon a szám úgy hogy relatíve a magyar átlag fölötti anyagi helyzettel rendelkezem én és a környezetemben élők. (avagy a nem létező középréteg).

Ebben az évbe (2009) egyre több barátom hagyja itt magyarisztánt, úgy hogy még nem is Ők a legnagyobb vesztesei a mostani helyzetnek.
Én spec ingatlanozom egy jó ideje és rengeteg adócsalásról tudok és sikkasztásról amiről egy kurva szó sem esett a sajtóban....arra lennék kíváncsi, hogy ha én mint egyszerű senki ezekről hallott, akkor mi lehet itt egész magyarországon??

pl XI. kerületben szintén van néhány áron alul eladott ingatlan...ami igaz csak 10szeres áron tovább adva, szóval a balett intézethez képest lófasz...
Olyan újépítésű társasház negyedek amire nincsenek lakhatásik és/vagy akár építési engedély...de mondjuk azt hogy eléggé befolyásos

Vagy pl....egy apró mocskos kis trükk....figyeljétek meg, hogy ha valamelyik épitkezésen nem megfelelő ütemben halad a finanszírozás, hirtelen műkincseket találnak.....

Arról nem is beszélve hogy ingatlan értékesítő cégek évente olyan 10milliárd ft-ot nem fizetnek be az adóba(alsóhangon)

de tudnám még sorolni.


Kellene egy oldal mutyi.hu címen ...és egy Mo. térképen mindenki jelölgetné hogy merre milyen lehúzásról tud.....kíváncsi lennék a végeredményre.

derelyegrádi szellem 2009.02.05. 14:29:16

@simonmondja.:

Mondjuk inkább úgy, hogy megpróbál lecsípni belőle. Ez egy ellenzéki párttól több mint természetes.

Rajtuk feri korrektséget majd akkor sem kérhet számon, ha 23 millió románnal fognak riogatni.

Igaz azonban, hogy azóta akkorát változott a helyzet (nem kell mondjad: tudom a patásördög mesterkedési miatt, mert ő irányít itt 10 éve), hogy magyarok járnak át Romániába dolgozni. :-)

Ide már csak az IMF delegáció jön, mint fekete afrikába. Már várom WHO csoportok megérkezését is.

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2009.02.05. 14:32:28

Zero.
Én akkor is mondtam Neked, hogy a vizitdíj a jó irány.
Hogy a fenébe akarunk reformokat, ha leszavazzuk?
Egyébként most, hogy leszavaztátok, már akkor se lehetne, ha rájönnénk, hogy köll nekünk.
Három évig biztos nem, de lehet, hogy sose fut neki még egyszer egy kormány.
Hát ennyi.

saphancs 2009.02.05. 14:34:44

@simonmondja.: ez jogos..., én csak a jó dolgokra gondoltam most...

Aztán meg én gyorsan tisztázom magamról reagálva ezzel derelyegárdi szellem hozzám intézett szavaira is (hangsúly az is-en), hogy részemről az egész politikai 'elit' elmehet úgy, de úgy... Én lesz***om, hogy fidesznyik meg maszop, magasról ejtek a liberális és baljobbliberális, keresztényálca pártokra... Ezek előttem már nem emberek! Szerintem ma senkinek nincs már hitele... és nem forradalomra akarok én itt buzgatni senkit (ezzel nem is lehetne, mert nincs benne fanatizmus), de nagy birkák vagyunk, hogy eltűrjük, hogy a nyakunkba csináljanak nap, mint nap, évről évre, választási ciklustól, választási ciklusig ugyanazok az arcok(jóval több, mint 20 éve!)! Kész Orwell ez az egész helyzet..., arra apellálnak ezek ott fent pont, amit mi itt lent csinálunk. Ha látszólag ők ott fenn egymást tépik, akkor mi is azt csináljuk itt lent, csak nem játszásiból. Ezalatt az idő alatt, meg szépen kilopják, még a nem létező dédunokám szemét is... Egyik nap ezt, másik nap homlokegyenest mást nyilatkozik le akármelyik szóvivő... És mi észre se vesszük, mert olyan régóta csinálják, hogy már oda se figyel senki rá! Az emberek már csak a vértől, szennytől, szartól fröcsögő/bűzlő dolgokra figyelnek... Szóval igazi orwelli polgárok vagyunk itt 2009-ben...

Nnnah, kipuffogtam magam, asszem... :-P

Geza 2009.02.05. 14:35:54

@derelyegrádi szellem:
"Ide már csak az IMF delegáció jön, mint fekete afrikába. Már várom WHO csoportok megérkezését is."
Élelmiszersegélyt is kaptunk már:
www.szabadfold.hu/gazdanet/forrasvidek/harmadaval_tobb_elelmiszersegelyt_kapunk
(amúgy már 2006-ban is volt ilyen:
www.fvm.hu/main.php?folderID=2156&articleID=8635&ctag=articlelist&iid=1)

zero · http://vastagbor.blog.hu/ 2009.02.05. 14:36:37

@simonmondja.:

Igen, de az összes reform közül pont a vizitdíj a legpitibb (20 milliárd?) ... miért nem lehetett akkor erőltetni, ha megjön az elős magasabb fizetés. 36% helyett 19% .... ugyen, az vagy 30 ezer nettó pluszba ...

panki83 2009.02.05. 14:36:38

Na most akkor én ellenkezem kicsit a szlovák példával.
(kicsit midnig sántít egyik-másik államot összehasonlítani a másikkal az alapján, hogy mit kell tenni, hiszen az ember a töltött káposztát sem fogjaa gundel palacsintával összehasonlítani, hogy melyik finomabb)

Nos akkor én azt mondom, hogy amit a szlovákok csináltak, az mind szép és jó, ez mind nálunk is működött volna, ha van egy konszenzus mondjuk a bokros éra után, amelyik nekiáll és egy hosszútávú tervet készít, aminek igen az elején mindenki szopni fog mint a torkos borz, de utána majd azért érzünk egy lassú javulást, de ehelyett itt ment a langyos dagonyázás.
A probléma az, hogy szerintem mi már ezzel az egésszel elkéstünk legalább 5 de inkább 10 évvel, hogy nekiálljunk.
Mert nem fogunk tudni adóbevételt növelni adócsökkentéssel olyankor, amikor minden napra jut 1000 megszűnő munkaerő, mert egyszerűen nem bír a gazdaság új munkahelyeket teremteni, így hiába mondjuk, hogy cigányokat/segélyen élőket/előnyugdíjasokat/feketén dolgozókat be kellene vonni az adórendszerbe, mert egyszerűen már nm tud nekik a kormány munkát kínálni.
Itt nem lesz Szlovákia itt már Argentina van, csak még a teljes össeomlás ideje nem jött el, még midnig ámítjuk magunkat, még mindig reménykedünk, még mindig elhitetjük magunkal, amit 40 éve mondanak, hogy jövőre majd jobb lesz.

És akkor egy kis jólsás:
Magyar ipar-mezőgazdaság tönkrement, mert egyszerűen nem tudott versenyképesen termelni a 230 Ft-os euró és az elmaradt támogatások nélkül a többi országgal szemben. Ha tartósan 300FT körül marad az euró akkor az import áruk árában 30%-os lehet az egy év alatti árnövekedés, mivel magyar termék egyre kevesebb van, ézért persze kevesebbet fog érni a pénzünk, ráadásul egyre több munkanélküli lesz, ami tovább rontja a magyar terméket előállítók helyzetét.(jelenleg magyarországon 40 százalék dolgozik az ipari és mezőgazdasági szektorban, a többi 60% szolgáltató szektor, akiket tulajdonképpen a (a minimális külföldi turista miatt) szintén a 40% tud eltartani, és ez csak a foglalkoztatottak köre, és egyelőre ez a 40% veszti el leginkább a munkáját)
További elbocsdájtások->kevesebb adóbevétel-> transzferek csökkennek->gyakoribb lopások-rablások, betörések
Aztán ha már tényleg beüt a válság, akkor tovább romló közbiztonság,egészségügy.

Az a kérdés számomra, hogy van e értelme annak ami most folyik, hogy tologatjuk tologatjuk ezt az egészet, és még mélyebb gödörbe kerülünk az újabb hitelekkel, vagy azt kellene mondani, hogy na mot akkor állj CSŐD és kurvára nulláról kezdeni mindent.
IMF-et elzavarni, megmondani, hogy hagyjon minket békén 10 évig mert így semmit enm fog a pénzéből látni, EU-val együtt, és megpróbálni valami értelmes dolgot építeni az ország porain, persze ehhez kb katonai diktatúra kellene(ami katonaság nélkül nehéz), mert különben nem úgy néz ki, hogy az emberekkel el lehetne hitetni, hogy ekkora szarban vagyunk.

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2009.02.05. 14:36:49

@derelyegrádi szellem:
Mondjuk úgy, ahogy van.
Ha a kormány le is akar "csípni" a 13. havi pénzszórásból,
a Fidesz akkor is védi ezerrel.
Hogy miért teszi, az már csak mosakodás.
Mert úgy gondolja, hogy az ő érdeke fontosabb, mint az, hogy megússzuk a csődöt.

mind2 (törölt) 2009.02.05. 14:38:00

@simonmondja.: te miről beszélsz ? Alkesz, szakszerv, fidesznyik.
Aki itt jajgatna mint állat, az pont a védendő réteg, a cigányok, munkásőrnyugdíjasok, alkeszek, szakszervek egy része.....
Egyébként nem sajnálom a feri nyugger szavazórétegét. magasan felülreprezentáltak eme populációban a magas nyugdíjjal bírok. Ugyanis akiknek a Horn féle ( 94-98 ) számítási módszer és szívás miatt jóval alacsonyabb a nyugdíjuk ( és akiknek kompenzált valamit az Orbán kormány ) , azokat én is védeném a fidesz helyében... aztán akik a 19. ezerért a lelküket adták el, azok most majd legyenek készek nagyobb áldozatot is hozni
Nem kellett volna az eszméért és 19 rongyért felélni a jövőt.
Egyébként bírom, amikor mindenért a fidesz a felelős. Halkan mondom : 2002 ÓTA SZOCIALISTA KORMÁNY VAN !
Jóhogynem Batu kán felelős mindenért, vagy Szulejmán ::::

A_Harlem_Fekete_Führere 2009.02.05. 14:38:28

@dojk2: mutyi.hu :attól félek akkor az informatikai hátteret a Google-től kellene kérni :) Sok lenne az házi projektnek. Bár ők lehet benne lennének. :)

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2009.02.05. 14:39:45

@zero:
Most komolyan, ha az egész csomagot egyszerre terjesztik be, akkor nem lett volna Gyurcsány takarodj?
Akkor nem kellene az előrehozott választás?
Akkor semmit nem kellene Alkotmánybírákkal vétózni?
Legyünk őszinték magunkhoz.
Teljesen mindegy, melyiken kezdte volna Gyurcsány és melyiken végzi.

becsületes adózó 2009.02.05. 14:40:02

@zero: hogy is mondjam, engem is nagyon:( Szinte hihetetlen a különbség, de sajnos igaz.

INkvizitor 2009.02.05. 14:41:28

@simonmondja.: a vizitdíj a jó irány, de rossz lépés volt ("elnök úr! megkérhetném arra hogy ne riogassa itt a népeket mindenféle doboz felírási meg orvos látogatási díjjakkal, maga úriember, szépen kérem vonja ezt vissza, nem akarhat igaztalan vádakkal választást nyerni, mert ez nemigazországhoz vezetne..." ismerős valahonnan???) ilyen intróval naná hogy nem lehet vizit díjjat bevezetni. (haverok meg gyártsák csak az automatákat, stb... belem kifordul az egész sztoritól....)
"Hogy a fenébe akarunk reformokat, ha leszavazzuk?" ez egy eü reform volt, nem gazdasági, vagy közigazgatási, ahhoz hozzá sem fogtak, könnyű most mindent a népszavazásra fogni, de talán nem kellett volna előtte mindent elkúrni azután meg lethazudni az egészet.

2009.02.05. 14:42:46

@panki83:

Én azt nem vágom hogy a bolgárok mennyit loptak az Eu pénzekből....szerintem az már művészet, hogy az Eu befakkolt nekik és elzárták a csapot....nekünk meg még készségesen adogatják a hiteleket...azért egyhez még mindig jobban értünk.... a lopáshoz.....

Valamelyik humorista mondta....hogy Magyarország gazdag ország, mert 70 éve mindenki lop és még mindig van mit xD

kill004 2009.02.05. 14:43:30

Na, elkezdte feri a válságkezelést:

"Jövőre megszűnne a 13. havi nyugdíj, a bruttósítandó családi pótlék befagyna, a gyed egy-, a gyes pedig kétéves lenne - a Magyar Nemzet kormányzati forrásból úgy értesült ezekről döntött szerdán a kabinet. A lap szerint a kormány egy intézkedési tervet is összeállított az IMF ellenőreinek, és ez alapján Gyurcsány Ferenc miniszterelnök hamarosan 80-100 milliárd forintos kiadáscsökkentő lépéseket jelent be idénre, hogy tartani tudjuk a 2,6 százalékos költségvetési hiányt. Az intézkedések közt lehet, hogy 30 milliárd forintot vesznek el az egészségügyi alapból és 50 milliárd forinttal csökkentik a minisztériumok kiadásait. Az intézmények dologi kiadásait is megkurtítaná a kormány. (MTI)"

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2009.02.05. 14:44:52

@mind2:
Vétózni csak Sólymot meg az Alkotmánybírákat láttam,
jajjgatni meg csak a fideszeseket.
Az egész médiabirodalmuk 7 éve egy siratókórus.
A nagynyugdíjasok közt meg ott a sok szervezkedő orvosprofesszor, egyetemi tanár, bíró, sportnyugdíjas és volt miniszter.
Nagyon tudnak érdekeket érvényesíteni.

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2009.02.05. 14:46:23

@INkvizitor:
Most is éppen le akarnak szavazni egy jó irányt.
Belenézhetnél a blogomba, mert épp arról írok.

panki83 2009.02.05. 14:47:02

@dojk2: Szerintem sok pénzt már mi sem kapunk, emlékszel még anno Karsaitól amikor kérdezték valami olyasmit, hogy nem fél e attól, hogy a térsége majd kevesebb pénzt kap, mivel ellene szavazott valaminek, akkor ő odasúgta, hogy az EU-s pályázatok valószínűleg még csak Bajnai miniszter úr számítógépén létezhetnek.

2009.02.05. 14:47:21

@A_Harlem_Fekete_Führere: az ötlet szabadon fellhasználható....a kiváncsiságom annyira nem erős hogy végig is vigyem...de néhány gombostűt el tudnék helyezni én is..

Noname Cowboy · http://www.rosevalley.hu 2009.02.05. 14:51:34

Az eü reformmal is az volt baj ami.
Ha reformot akarok akkor ne egy központ osztogassa el kénye kedve szerint a pénzt. Én mint fizető ha mondjam meg melyik biztosító, melyik orvos és melyik kórház stb...
De akkor az összes lóvét ide. Nem levonni a fizetésből. S én döntöm el mennyit áldozok erre. Ezzel a módszerrel lehetett volna vizitdíj. Ha jobb ellátást akarok többet tejelek. Ha nincs akkor alapellátás. Lenne egy lista. Emberek ezek a biztosítók az államival együtt. Lehet választani. A kórházak is versenyeztewk volna, hogy Őt válasszák. Ha nem jó valami otthagyni. De nem. Puma meg tigtisminás elosztás. Olyannyira értelmes mint a számlalottó.
Meg kell végre szüntetni ezt a központosító elosztó poszkádárista rendszert. Vagy piacgazdaság vagy szocializmus. a kettő együtt nem megy.

derelyegrádi szellem 2009.02.05. 14:54:02

@simonmondja.:

"Vétózni csak Sólymot meg az Alkotmánybírákat láttam,
jajjgatni meg csak a fideszeseket.
Az egész médiabirodalmuk 7 éve egy siratókórus"

1998-2002 ig hol éltél? :-)

"megússzuk a csődöt!"

És ezt kik is okozták? A zorbánék meg na 13. havi nyugdj mi? :-)

INkvizitor 2009.02.05. 14:55:19

@simonmondja.: nem vágod.
Ők már ne mutassanak se jó, se rossz irányt. akkora a társadalmi ellenállás az irányukba, hogy SEMMIT, még a látványosan jó irányt sem fogadja el tőlük a többség. ezt hívják abszolút hiteltelenségnek.
aranyos az a fajta kiállás, de ahogyan nézem ,sem a kormánynak, sem pedig a holdudvarnak nem akarózik leesni a tantusz. VÉGE. ennyi volt, innentől fogva csak vergődés lesz 2010-ig, vagy amíg el nem takarodnak.
" a szakadékba zuhanó buszt már hiába kormányzod jó irányba, baszhatod, ha egyszer elfogyott a lábad alól a talaj. aki idáig vezetett most már ne próbáljon felmentést keresni...."

panki83 2009.02.05. 14:55:59

@kill004:
Tudják ezek mi a kiadáscsökkentés?
NIncs médiaámítás, nincs március 15 nincs augusztus 20, nincs mindenféle marhaság támogatása nincs haveroknak hülyeségekre pénz adás
Aztán akor lehet próbálkozni munkahelyteremtéssel akár állami vállalkozásokkal is, amit később meghírdethet a hülye új tulajdonosi programjával a feri. Leszarni EU mit mond, aztán nekünk is benyögni, mint az USA, hogy vegyen mindenki magyar árut (meg nem a strabaggal éppíttetünk). A jelenlegi nulla mezőgazdaságot is támogatni, de úgy, hogy lehetőleg fiataloknak is legyen hozzá kedve, ne az legyen, hogy aki mezgazdal foglalkozik, hogy jó cigány meg kommunista módjára leparasztozzák, lenézik, elküldeni őket tanulmányútra, hogy miket hogy csinálnak külföldön, és segíteni, hogy normális méretben tudjanak gazdálkodni, mert fél holdon mindent lehet, csak nyereségesen kijönni nem.

Csak példa: egy osztrák paraszt a kukorica leszedésétől a konzerválásig mindent maga meg tud oldani, míg egy magyarnak csak annyira futja, hogy learatja(elviszi szárítóba ami már enm az övé), és akkor megpróbálja eladni. Ennek pedig így a hozzáadott értéke nagyon kicsi lesz. De ugyanez lehetne az almára is példa, amiből millió tonna maradt tavaly a fákon.

Prakt! 2009.02.05. 14:56:51

Most fogok júniusban diplomázni.

kilátásaim:1, elmegyek dolgozni egy multihoz a fizetésem 60%-át leadózom, majd a maradékból még 25%-ot befizetek ÁFA gyanánt. A maradékból meg tegyek félre lakásra, kocsira, és készüljek a jövőbeni gyerekvállalásra, fizessem a rezsit, és haljak éhen tisztességesen. Az adómból, meg "hátrányos helyzetűek" plazmatévéjét fizetem.

2. Kimegyek N.O.-ba (ahol már nyáron is voltam gyakorlaton.) Megkeressek alsóhangon 3000euro nettót, amiből lejön 600euro lakásbérlés rezsivel a maradék 2400euróbol vígan meg tudnék élni, úgy hogy 1000eurót simán félre tudnék rakni.

M.o.-on mikor keresek meg 1000euro nettót?
Leszarom mit mondotok, ennyit meg tudnék keresni, napi 8órával.
Tudom ott sincs csabai kolbászból a kerítés.

molaris 2009.02.05. 14:57:13

@derelyegrádi szellem:
"szellem", Te örök elégedetlen. Örülnél inkább, hogy ennek a betöretlennek végre zablát rántanak a szájába. Nyista kótya- vetye!- mert ezek a "fijúk" nem most léptek le a falvédőről. Meg venni meg igen drága lenne, hiába dobjnák össze a "piiíízt". Végül is lehet, hogy ezzel sikerült megásni a sírjukat.
Halleluja!!

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2009.02.05. 14:57:28

@derelyegrádi szellem:
Sajna a Brezsnyevi pangásodra való visszamutogatásodra most nem fogok rákattanni.
Zúzok elfele.
De annyit róluk, hogy nem voltak Dzurinda, se Mikulás.

2009.02.05. 14:58:17

Hát igen , az IMF ! Erre mondják, hogy megjött a csösz és a zsiványokat kizavarja a szölöböl! Ha kérhetem, gyorsan csinálja és alaposan!

derelyegrádi szellem 2009.02.05. 14:58:55

@molaris:

ezzel pl elégedett vagyok:

"Öt év börtönbüntetésre ítélte a Bács-Kiskun Megyei Bíróság Weiszenberger Lászlót, az MSZP egykori kiskunhalasi önkormányzati képviselőjét. A kistérségi megbízottat hivatalos személyként, hivatali helyzettel visszaélve elkövetett vesztegetés bűntettében mondták ki bűnösnek az első fokú ítéletben."

MINDET!

molaris 2009.02.05. 14:58:56

@panki83:
Ha erddig nem tudták, most megtanulják.

molaris 2009.02.05. 14:59:51

@derelyegrádi szellem:
Ami közös elégedetlenségünk még van: az a névsor.

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2009.02.05. 15:00:11

@INkvizitor:
Ezt a szöveget hallom 7 éve.
Ezért nem jutunk egy lépést sem előre.
Mert minden kérdés megoldását a Viktortól várjátok és gondolkodni nem tudtok egyik kérdésen sem.
Viktor meg szarik a megoldásokra.
Ő csak győzni szeretne szegény.

VonPerez "kapus vagyok, nem csatár" 2009.02.05. 15:01:36

Jana Demjanovicová szóvivő asszony ránézésre is náci rasszista domina. Ilyen tekintetű és kvalitású hölgyeményünk nekünk is van, asszem ő a szociális miniszter...

Amúgy a bejegyzés szélsőségesen kirekesztő, innen már csak egy lépés, hogy a Jud-Süss-t lehessen letölteni a vasatgbőrről...

panki83 2009.02.05. 15:02:17

aogy visszanézem a kommenteimet ma már nagyon felhúztam magam:)
De tényleg én már nem nagyon látom a kiutat, és a fidesz nagy igérgetéseitől meg csak még rosszabbul vagyok.
Sokkal jobban venném, ha azt mondanáik, hogy gyerekek kurva nagy baj van huzzuk meg nagyon a gatyaszíjat, mert így csak azt látom, hogy folytatni akarják azt ami most megy, és nagyon úgy érzem, hogy így, ha eljön annak az ideje, hogy vissza kellene fizetni a hiteleket akkor itt akkora hasraesés lesz, hogy kiharapunk pár kilóméter strabag aszfaltot.

mind2 (törölt) 2009.02.05. 15:04:23

@simonmondja.: jajgatni csak a fideszeseket ... mint ellenzék mégis mit tegyen ? Lépjen nagykoalícióra ? Mindenhol ezt csinálja az ellenzék, a kormány meg a többsége biztos tudatában teszi a dolgát. Azért kormány, hogy kormányozzon. 7 éve a fidesztől rettegnek nem kicsit látványosan, mert ez könnyebb, mint népszerűtlen döntéseket felvállalni. A döntések nagy része nem múlik a fidesz szavazati arányán a parlamentben, ez kamu, csak azért hangsúlyozzák állandóan, hogy a felelősséget áttolják a másik oldalra.
Tudod úgy néz ki, hogy a fidesszel való háborúskodás elveszi minden erőnket, ezért nem tudunk kormányozni.
A fidesz még úgyis tudott,hogy az összes rohadt minisztérium összes kádere obstruálta 4 évig a munkájukat. Nem voltak hibátlanok, de nekik tapasztalatuk sem volt ... , nem úgy mint a kommancsoknak 1945 óta. De remélem az Mszp győz 2010- ben. nagyon remélem. Hogy fulladjanak bele ők a abba a szarba, amit nekünk okoztak. És ne a kármentés meg a piszkos munka hálátlan szerepe maradjon a jobboldalnak.
Szóval hajrá feri, gyere barátom, tedd a dolgodat !

zero · http://vastagbor.blog.hu/ 2009.02.05. 15:08:16

@Prakt!:

Mi már toljuk eric-kel az 1-es pontot ...

zero · http://vastagbor.blog.hu/ 2009.02.05. 15:10:04

@simonmondja.:

Sok értelme nincs a győzelemnek, ha romokban az ország. 1998-2002 nem jön vissza, nem lesz több Mári Valéria hídépítés, nem lesz itt semmi ...

Tilcsák Bea (törölt) 2009.02.05. 15:11:05

@Noname Cowboy: nem biztos, hogy nem. esélyük sincs megmutatni, hogy értenek-e hozzá. nem ezzel foglalkoznak.

INkvizitor 2009.02.05. 15:12:04

@simonmondja.: ha ezt hallod 7 éve akkor ideje lenne mondjuk elgondolkozni rajta, a tények bizony makacs dolgok....., 7 év töketlenkedéséért meg az ellnzéket vádolni meg kicsivel több mint aráctlanság... (mondjuk totális hozzánem értés)


btw, én is unom a viktorra való mutogatást, kezd kicsit kontra produktív lenni, ha a kretén feri és holdudvara ennyit szidja, akkor lassan azt gondolom, hog ő tényleg jó fej lehet...

saphancs 2009.02.05. 15:12:22

@panki83: számból szóltál ember! Legyen végre tiszta a lötty a pohárba..., aztán ha végre tudom, hogy mire adják a "gyógyszert" (lásd gyes, nyugdíj, vizitdíj vagy akármi) könnyben be is veszem majd, akármilyen keserű is legyen! Nagy sikere lenne nálam egy Igazat a Hazugságban pártnak...

IdősAsszony 2009.02.05. 15:13:15

Higgyenek a Miniszterelnök Úrnak! Én a magam és a családom jövőjét is rá merném bízni. Nem hiányzik innen a fasiszta szlovákok módszere. Megbízom a Magyar Szocialista Párt bölcsességében.

Tom Bobb · http://tombobb.blog.hu 2009.02.05. 15:13:25

zero:

Köszönöm szépen! Ezt jól összeszedted! Nem tudok mit hozzátenni.

(Füstöl a fülem.)

laspalmas · http://vastagbor.blog.hu 2009.02.05. 15:14:02

Én abban reménykedek, hogy az IMF-es csávók maradnak, a Feri meg elmegy jó messzire...Akkor lenne esélyünk.

Tilcsák Bea (törölt) 2009.02.05. 15:14:19

@derelyegrádi szellem: nem értelek. én is ezt írtam.
kivéve azt, hogy nem mutattam összefüggést a kormány gyengesége és az ellenséges ellenzék között, mindössze arra utaltam, hogy e két tény mindennek a gátja.

mind2 (törölt) 2009.02.05. 15:14:49

@IdősAsszony: akkor menj el tanulmányútra Észak- Koreába te drága ;) :)

Tilcsák Bea (törölt) 2009.02.05. 15:15:58

@becsületes adózó: én már mondtam, hogy slusszpassz, meg kell szüntetni a segélyeket.
osztcsókolom.

derelyegrádi szellem 2009.02.05. 15:16:57

@mind2:

Igaz ezek azt várják, hogy miután 7 fáradságos munkájával csődbe kormányozták az országot, utána a felősséget megosztása céljból fogjanak össze.

Van ebben is ráció, össze kell fogni, de azt hogy ki fogjon kivel azt mondja meg a válazstópolgár egy előre hozott választás során. Mert ugye ez alapvetően egy népkéviseleti demokrácia. Ha ez megtörtént és a felelősök megnevezésre kerültek, a maradékkal akár össze is lehet fogni.

Félek tőle, hogy feriék így már nem fogják annyira propagálni ezt az összefogást.

(mondjuk most is csak duma ez az összefogás, hogy akarhatnának összefogni, ha még az IMF szerződést sem mutatták meg, mi mentén, milyen alapokról indulva)

panki83 2009.02.05. 15:17:15

@laspalmas: na azotól az imf-es csókáktól mentsen meg minket a jó isten:)
Azért azt ne feledd, hogy ők azok, akiknek a felvett kölcsönöket valójában már jócskán visszafizettük, papíron mégis egyre több lett belőle.
Hozzájuk képest a Provident a máltai szeretetszolgálat.

saphancs 2009.02.05. 15:17:16

@IdősAsszony: el nem hiszem, hogy ezt nem azért írta ide, akárki is legyen maga, hogy összeugrasszon megint mindenkit, mindenkivel... Normális ember ilyet nem ír le..., már bocsánat és tiszteletem!!

INkvizitor 2009.02.05. 15:18:21

@IdősAsszony: ön valami rendszerhibának teccik lenni? :)))
vagy tényleg ekkora a baj a hazai egészségügyben?

Noname Cowboy · http://www.rosevalley.hu 2009.02.05. 15:18:34

@Lukrécia Bögre: Már 7évük volt!!! S miért nem ezzel foglalkoznak????

Tarackos Sül (törölt) 2009.02.05. 15:19:28

@IdősAsszony:

Én meg nem.

Jah és ami az öregeket illeti, szabad demagóg stílusban:

nemrég blikk írt egy cikket a nyugdíjról, hasonlókról, hogy lesz a mai fiatalnak pl. ház, esetleg autó, de méginkább - említett - nyugdíj. Öregfatert megkérdezték (utcán, ahogy szokták), azt mondta, nem érdekli, mert a mai fiatal úgysem éri meg azt a kort . . . kb. hasonló szellemi állapotban leledzik a szeretett kormányunk is.

- Te Feri, hogy fogják ezt ezek visszafizetni? Nem lehet bírni a kutyákkal . . .
- Nem izgat, drága Jánosom. Úgysem érik meg, mi meg már nem itt leszünk akkorra.

mind2 (törölt) 2009.02.05. 15:20:38

@laspalmas: nem vetted még észre, hogy azért reformál minket 7 éve újra és újra ilyen 2-3-4 éves előrejelzésekkel, mert esze ágában sincs a hatalomról lemondani ? A legutóbbi, hogy lesz ő még az Unió soros elnöke is :::)))) Persze. Magyarország Demszkyje. Vagy inkább Kim Ir Szen ? Kim Dzsong Il ? A meg nem értett Messiás. Majd ő megment bennünket, hiába nem akarjuk.
Mi értetlen , hálátlan, buta és megvehető porszemek az ő nagy fogaskerekében:(

Tarackos Sül (törölt) 2009.02.05. 15:23:19

@Tarackos Sül:

Egyébként a mama egy-az-egyben 40 éves szocialista történelemkönyv stílusát hozza, szerintem ezzel simán megkereshetné a mellékest a cirk . . . akarom mondani a komenista múzeumban :)

Egyébként a "nem lehet bírni ezekkel a kutyákkal" idézet szerintetek honnan van? Magyar film/sorozat, és az ország jelenleg kb. azon a szinten áll, mint akkor (és akkor már sokat segítettem, mert ez alapján ugye a múltban játszódik).

laspalmas · http://vastagbor.blog.hu 2009.02.05. 15:24:08

Tudjátok mit gondol a Feri? Tessék:

"Az államháztartás egyensúlyának helyreállítását egy összekoszolt társasházi lift kitakarításához hasonlító újságírói megjegyzésre Gyurcsány Ferenc közölte, jó lenne, ha azok a lakótársak, akik most szóvá teszik a dolgot, s nem mellesleg szemeteltek eleget 2001-2002 táján és azt követően is, nem akadályoznák a takarítót.

"Az nem megy, hogy míg a kezemben felmosórongy van, ők felrúgják a vizesvödröt" - tette hozzá. "
www.stop.hu/articles/article.php?id=448277

panki83 2009.02.05. 15:25:04

El nem hiszem, hogy itt úgy nem lehet nyerni egy választást, hogy kiáll egy párt, és azt mondja, hogy figyeljetek kurva nagy szarban vagyunk, mindenkinek nagyon rossz lesz. Vért fogtok hugyozni, de az a kevés aki túléli az majd azért már jobban fog élni.
Akkor erre a másik párt mit tudna mondani, majd ő holnaputánra elhozza a kánaánt?
Egy nagy kupac szar ül abban a parlamentben nem más kérem szépen....

egy hozzászóló 2009.02.05. 15:25:11

ne egy 5 milliós országgal mérjük össze magunkat

panki83 2009.02.05. 15:27:00

@Tarackos Sül: Már az avarok alatt is csináltak tv sorozatokat?:D

mind2 (törölt) 2009.02.05. 15:27:26

@derelyegrádi szellem: hiába ezt a kommancs taktikai harcmodort, ezt nagyon tudják.... Megmondta Szolzsenyicin, tudod te mire gondolok...inkább nem is idézem a fajtára vonatkozó jellemzését. De ha Koestlert olvasunk, a látszólag logikátlan és nagyvonalú húzásokról kiderül micsoda mérhetetlen cinizmus és megvetés van mögötte. Ezek lenéznek bennünket. Kádár népe, sötétségben ...délben... ;)

Bolee 2009.02.05. 15:29:01

lediplomázni
menni ámerika
élni jól

saphancs 2009.02.05. 15:31:17

@panki83: persze... ez igaz! Viszont beleültetné a bogarat az emberek fülébe... Most például boldog-boldogtalan a gazdasági helyzetünkkel foglalkozik, mert orrba szájba ezt kapják... (még azok is, akik amúgy egy kézi számlát is képtelenek megírni helyesen pölö) Nem kell nyerni ahhoz, hogy felfigyeljenek rád!
Amúgy meg őszintén..., ha se ez, se az nem jó, akkor hol a francba van a kiút???
Amit a végén írtál, meg már kifejtettem úgy fél három környékén..., ebben látod nagy az egyetértés köztünk!

derelyegrádi szellem 2009.02.05. 15:31:24

@egy hozzászóló:

hanem kivel? Egy 1 milliádossal? Vagy egy 300 ezressel?

@mind2:

Tudom. Kötelező olvasmány: Kettős szerepben.

Tilcsák Bea (törölt) 2009.02.05. 15:32:05

@Noname Cowboy: az oroszlánt sem menti fel ragadozó léte a gyilkosság aló. és nem is kell. ő maga a gyilkosság. ez az identitása.
na.
a politikusoknak meg ez.

Noname Cowboy · http://www.rosevalley.hu 2009.02.05. 15:35:28

@Lukrécia Bögre: De egy politikust sem ment fel, hogy nem ért hozzá. De elvben ott vannak a szakértők, tanácsadók. Őket a politikus választja ki. Ha rossz valaki akkor elküldeni. Mondjuk ezeket az identitásokat nem kell összehasonlítani.
Mivel az aoroszlán nem választhatja meg. Mig a politikus igen. Erre készül.

Maximio 2009.02.05. 15:35:31

Jó a poszt, nagyon várom az argentin sztorit.
Egyébként szerintem már túljutottunk azon a ponton, ahonnan még vissza lehetett volna hozni az országot, elkerülhetetlennek tartom a csődöt. Már így is a szarban lubickolunk, jóformán az egész országot, a teljes társadalmat kellene kifordítani a sarkából, hogy valami teljesen eltérő pályán induljunk el, az kevés, hogy meghúzzuk a nadrágszíjat. Erre pedig semelyik jelen pillanatban szóbajöhető politikai erőben nem látom se az akaratot, se a potenciált. Igaz, hogy a patásördög alatt sokkal jobban álltunk, node nem is egy szarkupacot vett át, amikor kormányra került, és olyan reformot, ami gyökeres fordulatot hozott volna bármely területen, akkor sem csináltak.

Legszívesebben azt mondanám, jöjjön a csőd, hátha hoz végre egy megtisztulást. De sajnos először is egyáltalán nem biztos, hogy ez a megtisztulás bekövetkezik, másrészt az utóbbi száz évben már annyit szoptunk, hogy még csak egy fasza kis összeomlás hiányozna, és akkor tényleg game over ennek a szerencsétlen kis közép-európai országnak.

Tarackos Sül (törölt) 2009.02.05. 15:39:47

@panki83:

:D

Azt hiszem, talán nehéz feladvány, mert túl általános. Egyébként kuruc/labanc vonatkozás :)

TéÁ 2009.02.05. 15:39:49

@panki83:

Ha a következő választás mostani állás szerinti nyertese, a fidesz nem így áll majd neki, akkor ugyanez lesz valóban és megbuknak majd fél év alatt. Szerintem ha van egy csöpp eszük erre is készülnek, a másik kérdés inkább az, hogy ezt mennyire díjazzák majd a választók...

Ha sikerül, utána el kell kezdeni a szlovákhoz hasonló határozott és átfogó reformsorozatot, de talán a neoliberális programnál kicsit ésszerűbben. Nem vagyok gazdasági szakember, de ne mondja senki, hogy csak így lehet egy gazdaságot rendbe tenni. De ha csak egy mód van, akkor is "társadalombarátabbá". Már csak azért is, mert szerintem nem csak romák fognak éhséglázadni itthon (arról nem is beszélve, hogy ezzel nem fognak az ún. "átfogó reformokig" várni)...

mind2 (törölt) 2009.02.05. 15:48:51

@derelyegrádi szellem: nem érdemes idegeskedni. Mosolyogni kell, nézni őket, ahogy a " szarból visszahoztam a kormányzást " az igen igent éneklőket, ahogy a könnyük folyik, mert nincs tovább. Nézni az öngyilkosokat. Azokat akik 2002- ben habzó szájjal szidták a cigány orbánt meg a fasisztákat. Most meg hangosan sírnak. Egyiktől 2 napja kérdeztem : és mondd te kit választottál ?
Elmehetnek mind a pi...ba. A ritka forint kellett a sűrű fillér helyett. Hát most vissza lehet fizetni ferinek amit kaptak. Kamatostul. Egyiket sem sajnálom. Mi meg majd túléljük valahogy ..

neeskens 2009.02.05. 15:49:06


A kormányváltásnak csak annyi értelme lenne, hogy a fájdalmas intézkedéseket egy potensebb kormányzat gyorsabban és kevesebb kompromisszummal tudná végrehajtani. De világos, hogy a Fidesz jelenleg nem akar kormányváltást, ezért kezdeményezték a parlament feloszlatását, tudták, hogy úgysem történik majd meg és csak megerősíti Gyurcsányt.Ők arra hazardíroznak, hogy mostmár Gyurcsány vigye el a balhét és a béka segge alá.minimum 2 ciklus ellenzékiségbe az MSZP-t. A baj csak az, hogy a szocik meg úgy kalkulálnak, hogy az IMF hitel kb a 2010-es választásokig kitart, utána meg már nem az ő bajuk.

Szóval nem történik semmi érdemleges.

Geza 2009.02.05. 15:49:55

@mind2:
Olvasmánynak tudnám még ajánlani a "Lugano Report"-ot is, különös tekintettel a tanulmány céljára, a világbanknak és az imf-nek az abban játszott szerepére, az eszköztárára, no meg a helyi komprádor 'elitek' jelentőségére a népességcsökkentésre kijelölt országokban.
Bevallottan csak fikció, de rohadtul összevág a valósággal sajnos.

2009.02.05. 15:52:56

hallottatok az agykontrolról? :D

Nincs válság...nem élünk szarul...lesz munkátok....mondogasssuk bőszen hátha tényleg beválik xD

Jó a kormány...szeretem Gyurcsány Ferencet...Vikiék is jól fognak kormányozni......220 ft lesz az euró.......

Pannon pumák vagyunk...pannon pumák vagyunk...pannon pumák vagyunk......

panki83 2009.02.05. 15:55:01

kis összehasonlítás számokban(2007-es adatok, mert mindenről még nincs 2008-as)
munkanélküliek
S 11,1%
H 7,4%
foglalkoztatottak:
S 60,7%
H 57,4%
Jövedelem adó(2006):
S 30,9%
H 39%
Tényleges adó(2007)
S 43%
H 81%

Geza 2009.02.05. 15:58:45

:offtopic
@mind2:
A fent említett könyv szerzőjétől van itt egy kis előadásrészlet is, a jelen gazdasági helyzettel kapcsolatban. Nem könnyű anyag, de szerintem megéri az időt:
www.tni.org/detail_page.phtml?&&act_id=19087
:noofftopic

Kenguru 2009.02.05. 16:06:39

Zero:

"És ebből a kormány már lehívott 6,9 milliárd eurót (2000 milliárd forintot). Hova, mire költötték? Nem tudom. "

Egy jelentos resze a Nemzeti bankban van. Ez startegiai tartalek. Elijeszti a spekulansokat(mert tudjak hogy a jegybanknak van municioja), es ha kell ezzek tudnak beavatkozni drasztikus forintgyengules eseten.

Egy masik reszevel a lejaro allamadosagot fizettuk ki.

Ugyanis a magyar allam jelemzoen(amikor minden normalis megy) ugy vesz fel hitelt, hogy u.n. allampapirokat bocsajt ki.

Vannak kulonmbozo lejaratu papirok, az egy honapostol 15 evesig.
A legtobb az harom - ot eves lejaratu.

Azaz a kibocsajtastol szamitva harom ev mulva kell visszafizetni az allamnak a felvett toket, a kamatokat meg evente.
Nomost az allam jellemzoen ugy fizeti vissza ez a penzt, hogy ujabb hitelt vesz fel, vagyis ujabb allamkotvenyeket bocsajt ki.

Ez kb olyan mintha allanodan ujabb adossagrendezo hitelt venne fel.

Ebben az a racio, hogy igy sokkal olcsobb mintha felvenne a penzt mondjuk husz evre.
Raadasul ha az orszag jol gazdalkodik, megbizhato emberek vezetik, alacsonyabb kamattal tudja az ujabb hitelt folvenni.

Am ha az orszag koztudottan rosszul gazdalkodik, akkor csak nagyon dragan kap ujabb hitelt.

Ha viszont a befektetok hiretelen meggyavulnak(mert valsag van), akkor egyatalan nem akarnak magyar allampapirt venni.
Ez volt tavaly novemberben.

Viszont a regebbi allampapirok jarnak szepen le,
tehat azokat ki kene fizetni.
Ugyanis ha nem fizetjuk ki"atutamazes" akkor rossz adosok leszunk, es ember nem fog nekunk tobbe penzt adni.

Szoval ha ki kell fizeni az allamkotvenyeket akkor az tobb ezer milliard forintot jelent.
Ennyit viszont eleg nehez lett volna az IMF nelkul osszekaparani.

Ha az IMF hitel lejar, addigra kapunk hitelt remelhetoleg piaci alapon is.
Remelhetoleg...

Ja es ugye mind emellet a magyar allam meg minig 2.6-2.9 szazalekkal keszul tobbet kolteni mint amennyi penzt beszed, ez pedig csak ujabb hitel felvetelevel lehetseges.

Hat erre ment el az IMF penz.

zero · http://vastagbor.blog.hu/ 2009.02.05. 16:24:30

@Kenguru:

Köszi!

nem túl megnyugtató :-(

molaris 2009.02.05. 16:30:31

@zero:
"Fel is út, le is út, országút, Megmutatom én magának, merre van az út"- mondta a nóta. Nos én Ferinek mutatnám meg, - a vérpadra, és, hogy ne legyen magányos; a slepp elkísérhetné.

panki83 2009.02.05. 16:40:20

@Kenguru: Nagyon jól összefoglaltad. Annyit azért még hozátennék, hogy a minősítésünknek(amikor írják a lapok, hogy AAA-ból Baa-ba vagy BBB-be kerültünk) nagy lökést szokott adni amikor ilyen Suchman Tamás félék azt mondják, hogy jó lenne ha átütemeznéik az adósság visszafizetését úgy kollektíve a szarban lévő országoknak, de persze mi ilyet nem kérünk áám.
Na ilyenkor általában egy fokkal szarabb besorolásba esünk, aminek következtében
1. kevesebb állampapírt vesznek
2. magasabb kamattal lehet csak túladni rajta

Azért az lesz majd durva, amikor se IMF hitel se állampapírok nem mennek, mi meg majd nézünk mint a vett malac.

Amúgy ez az állampapíros dolog a legtöbb országban így működik, de azt hiszem nálunk ott is nagy gond van, hogy ezek nagyrészt külföldi befektetők pénzei, nem pedig hazai piacra megy vissza a kamat.

panki83 2009.02.05. 16:41:59

Kicsit OFF,
Bár egyik kommentem jóslásaihoz hozzá lehetne kapcsolni, de lehet csak a véletlen műve is.
Szóval index főoldal RSS-ben 5 hírból három egymás alatt:
-Kirabolták a halápi postát

- Kiraboltak egy postát Egerben

- Újabb fegyveres bankrablás, most Kecskeméten

belzebubó 2009.02.05. 16:47:30

@zero: Amit ir Kenguru ez számadatokban igy néz ki a "hol van Ferkó 117 millája" poszt alá irtam tegnap:

"Ha viszont a befektetok hiretelen meggyavulnak(mert valsag van), akkor egyatalan nem akarnak magyar allampapirt venni.
Ez volt tavaly novemberben."-irja Kenguru

3400 Mrd volt októberben a külföldiek állampapir állománya és az novemberre 2400 Mrd-ra esett.a külföldiek adták el tehát a belföld vette meg,1000 Mrd.értékben az MNB is vett egy csomó állampapirt,a takarékszövetkezetek és a magyar üzleti szektor is.Ha elvesztik a bizalmat fel kell vásárolja az állam.Pont amiatt nem lehet átütemezni a hiteleket,mert állampapirban vannak eladósodva Ferkóék.Tehát mit kavar Suchman? Oka biztos van! Tesztel?
Ráaádsul a klassz államkötvényeikből Ferkóék egy darabot sem vettek,de ez csak engem zavar baromira."
"Az inkább feltünő,hogy szinte senkinek semmije nincs államkötvényben a képviselők közül.De szinte bakszámlán sem.Csak disznek pár milla.
De ugye mi hülyék vegyünk államkötvényt mi?
Te Ferkó mikor mutatsz példát,hogy a szarvárból amit te csináltál legalább egy havi fizudnak megfelelő államkötvényt vettél volna?"

Szerintem az IMF meg azt nézi jelenleg,hogy mire költik,mert ha erre nem lesz és nem fogják tudni kifizetni az államkötvényeket,akkor...

Ráadásul ha rossz minősitést ad nekünk a S&P,Moody's,stb., el kell adni az államkötvényeket,mert akkor Magyarország átkerül a "rizikós" országok közé és nem kockáztathatják a befektetők pénzét.Tavaly novemberben is azért adták el a külföldiek a kötvényeket és azért vett az MNB is államkötvényt,mert a Moody's leminősitett A3-ról,A2-re.És még igy is a Moody'snál állunk a legjobban.
A hitelminősítés lényege egyszerűsítve az, hogy az osztályzatrendszer jelzi, mennyire tekinthető kockázatosnak egy hitel, tehát például mennyire vehető biztosra, hogy a Magyar Állam képes lesz a továbbiakban fizetni adósságait. A besorolások iránytűként szolgálnak a befektetők számára, jelzik például, hogy ha állampapírba akarnak fektetni, mely országok kötvényei legbiztosabbak, és melyek azok, amelyek kockázatosabbak.

Engem az egészben csak az zavar,hogy Feri miért nem bizik a saját állampapirjában?

Dr. Morcz · http://drmorcz.blog.hu 2009.02.05. 16:50:10

Nem szoktam szélsőséges hangotmegütni, de ezeket el kellene zavarni. Most.

belzebubó 2009.02.05. 16:53:11

@panki83: pont ezt nem értettem én sem tegnap,hogy mit dumál Suchman?
De ma megszorongatták a tökeit a tegnapi államcsőd megszellőztetése miatt,már jött mosdatni a szerecsengyereket,hogy amikor ezt mondta nem Magyarországra gondolt:
www.hirszerzo.hu/cikk.allamcsodrol_beszelt_ha_suchman_nem_rank_gondolt_akkor_kire.96629.html

Kenguru 2009.02.05. 16:54:59

"de azt hiszem nálunk ott is nagy gond van, hogy ezek nagyrészt külföldi befektetők pénzei,"

www.portfolio.hu/melleklet/akk.tdp

Itt azt irja:

"Külföldiek kezében levő
állampapír állomány:
2009.02.02. 2 673,77 Mrd Ft"

A kb 18 000 milliardbol.
Nekem is kicsit kevesnek tunik.

Viszont az osszadossag harmada devizaban van, tehat ha a forint esik, ezeket nehezebb lesz visszafizetni.

jozicsenko 2009.02.05. 16:57:18

Simonmondja!

innen üzenem Neked és az összes agymosottnak, hogy a vizitdíj nem azért bukott meg, mert jajja300FT!!!

Kérlek válaszolj:
1. hol a garancia, hogy maradt volna 300 Ft és nem emelik a ny-eu szintre ? (Németo: 5 euro volt akkor)
2. ha azért volt, hogy ne járjunk olyan sokat orvoshoz, miért marad az adóm és járulékom annyi?
3. miért nem lehetett levonni az adómból? (igy korrekt, nem? kétszer fizessek ugyanazért?)
4. Tervezték, hogy a magáneü biztosítókat VELÜNK!!! miért velünk? a befektetőnek nincs pénze???????
5. ezért te mennyit kapsz az mszptől?

Kenguru 2009.02.05. 16:57:38

Suchman szvsz kozepsulyos idiota.
Ilyeneket a rendszervaltas utan mondogattak, de akkor is gyorsan elfelejtettek.

Bit Rot 2009.02.05. 17:13:18

Ja, vizitdíj fasza ötlet volt, állítólag pluszpénz, ennek ellenére, mielőtt bevezették a vizitdíjat, sok pénzt visszavettek az orvosok finanszírozásából, hogy "nehogy ne vegyék el az orvosok a vizitdíjat".

Méghogy pluszpénz!

Bit Rot 2009.02.05. 17:13:59

Ja, és szülésnél adtam 50 ezret az orvosnak hálapénzként.

Gondoljátok, hogy elég lett volna 300 Ft, ha vizitdíjas rendszer van???

Aki így tesz, az hülye!

irrelevant 2009.02.05. 17:14:27

Most akkor zero neoliberális reformokat akar? Ez elég megdöbbentő, ezt nem vártam... Kicsit csalódott is vagyok. :)

zero · http://vastagbor.blog.hu/ 2009.02.05. 17:23:05

@otvospeter:

Minek a címke? Kit érdekel hogy "neoliberális" vagy "konzervatív" vagy "baloldali" ? Sőt, hogy "reform" ...

Változást, tetteket szeretnék ...

panki83 2009.02.05. 17:23:28

Valaki kérdezte, hogy a lehívott összeggel mi lett, Szerintem nagyrészt ez lesz az:

A központi költségvetés adóssága 2008-ban 2518,4 milliárd forinttal növekedett. A
növekedésből 1034,8 milliárd forint tényleges finanszírozási célokat szolgált, 1483,6
milliárd forint az MNB-nél devizabetétként került elhelyezésre.

Perverzsrac 2009.02.05. 17:35:12

@Tarackos Sül: biztos. több helyen mondták-írták. A lejárt hiteleket újítottuk meg belőle, mivel a kutya nem ad rajtuk kívül nekünk zsét.

panki83 2009.02.05. 17:37:29

@Kenguru: az ÁKK jelentését nézegetve, az a 2700 milliárd körüli külföldi pénz az a 11ezer milliárd forint alapú állampapírból van.

Szóval akkor nagyjából az adósság fele ami külföld fele van(6700+2700), a többi elvileg hazai.De ugye ezek még decemberi adatok, azóta már volt pár milliárd újabb eu-s kölcsön is meg fene tudja mi.

Perverzsrac 2009.02.05. 17:41:28

@Lukrécia Bögre: lófaszt. És akkor rövid voltam és finom. NEM AZ ELLENZÉK KORMÁNYOZ! Amíg tudtak trükközni, addig mindig basztak az ellenzékre. Mindennek lehordták: lásd: "lárifári". Most meg jön a fogjunk össze duma? Ők baszták el, most meg kennék az egészet szét, nehogymá az ő nyakukba hulljon vissza a sok szar amit csináltak. Tudod, nem ez a megoldás, hanem mint izlandon: elbasztuk, lemondunk. Csókolom, ennyi. Aztán majd aki hiteles programot ad elő, kirángat minket a szarból azt megszavazzák. Ha neki se megy, mondjon le ő is. Így megy ez, csak ebben " a kurvaországban" nem.

IdősAsszony 2009.02.05. 17:45:59

@saphancs: Akkor mondjon egy példát amiért magának hiteltelen a Miniszterelnök Úr!

Véraláfutás 2009.02.05. 17:47:58

A vizitdíj egy átgonodlatlan humbug volt, nemhogy reform :D A pénztár, a széf költségek mikor is térültek volna meg? Ja, és mint tétel nem osztott szorzott a költségvetési deficit mértékéhez képest, de arra jó volt hogy felbassza sokak pumpáját. TB, EÜ járulék, és paraszolvencia, megfejelve a vizitdíjjal. Akkor milyen finanszírozásról is beszélünk?!

belzebubó 2009.02.05. 17:49:16

@Perverzsrac: de Feri-lovag nem szeret egyedül sirt ásni.

derelyegrádi szellem 2009.02.05. 17:50:07

@Perverzsrac:

De a legjobb amikor ők elmagyarázzák, hogy ők nem felelősek ezért mert a válság, meg ilyesmik, de a zorbán viszont igen. Aki 7 éve nem kormányoz itt. Kinek kellett volna felkészíteni az országot a válságra, a zorbánnnak 2001-ben?

Megjegyzem válság nélkül is kétszer csapta meg az országot a csőd szele úgy, hogy közben megszorítások voltak, meg mindenünket (nagyobb tételek: postabank, reptér, máv cargo) ami még volt, eladtak.

Ehhez tényleg kommancsnak kell lenni, vagy elmebetegnek, esetleg mindkettőnek, lásd ferit..

Perverzsrac 2009.02.05. 17:53:40

@simonmondja.: az nem volt reform. Pont. Kész. Ennyi. Reform kell, de nem faszakodás, lehúzás. A vizitdíj ennyire volt jó, nem többre. Nem attól lett az EÜ kasszának pénze. Hanem mitől is? NA? NA???????????
Segítek: végre elkezdték nézni hogy ki fizet tb-t. Ennyi. Ha nem fizetsz megy az apeh. Jé, hogy hirtelen vagy félmillióval több tb fizető lett. Mifene. CSAK EGY KIBASZOTT NYILVÁNTARTÁST kellett hozzá karbantartani. Pont mint az avasi eset. és hány ilyen van még. Kibasznak egy nagy kupac pénzt a havernak "informatikára" ami aztán alkalmatlan a célra. Pedig lehetne még ilyenen spórolni. De ez nem reform...ez alapvető. A hanyagság eltörlése.
Reform meg csak átfogóan lehet jó. Amit meg most akarnak csinálni az ugyanaz a faszakodás. Innen elveszek, oda átteszek. de bezzeg a minimálbér adómentes marad, eva, ekho megmarad. EZ MEGINT NEM ADÓREFORM. Majd ha valaki tényleges reformot csinál akkor nem szavazunk ellene. Ha lesz miből kifizetni, nem pedig új bőr lehúzásáról szól.

IdősAsszony 2009.02.05. 17:54:19

Néha megkönnyezem azt, hogy ez a nagyszerű ember miket csinál magukért, és ezért az a hálájuk, hogy beleharapnak abba a kézbe amely eteti magukat. Ez szégyen a magyar társadalomra és magukra nézve is.

mind2 (törölt) 2009.02.05. 17:55:08

@IdősAsszony: Ahogy látom, te már a klimaxon is túljutottál ;) ::)))

Véraláfutás 2009.02.05. 17:55:50

@simonmondja.:
"Vétózni csak Sólymot meg az Alkotmánybírákat láttam,
jajjgatni meg csak a fideszeseket.
Az egész médiabirodalmuk 7 éve egy siratókórus."

és milyen igazuk lett :) :( (Amúgy nem vagyok fityesz párti, mert ők is töketlenkedtek és mutyiztak eleget.)

mind2 (törölt) 2009.02.05. 17:59:24

Mi ez a sok bankrablás ? Valakik komolyan veszik Argentínát, és kell a pénz lisztre meg krumplira ?

redriot77 2009.02.05. 17:59:50

Nincs itt semmiféle elágazás, vagy ha van, már elhagytuk a "Szlovákia->" lehajtót, és száguldunk tovább padlógázzal, üveghangon Argentína felé.

2006-ban még naívan reményedtem, hogy Ferenc majd belecsap a lecsóba, tényleg olyan kemény gyerek lesz mint amilyennek látszik. Sajnos nem jött be semmi, hiába próbál néha olyan putyinosan kemény lenni, eltelt 7 év szoci kormányzás, és sehol semmi.

Eltelt 7 év basszameg, és most mond olyanokat, hogy el akar indítani dolgokat, meg tervei vannak, meg miafaszom! Ha most kezdené el őket, már akkor is késő volna! Már rég le kellett volna rakni az új alapokat, és haladni kellene, de 7 éve egyhelyben toporognak.

A másik oldalon meg ott vannak azok, akik állítólag a "zemberek" érdekeit képviselik, a 14. havi nyugdíj, az ingyen sör, az örök élet ígéretével...

Nem Argentína lesz itt. Szorozzátok be az argentín történetet 10.000-el, és nagyjából kirajzolódik a fényes magyar jövő. Ez már el van baszva, innen nem lehet nyerni. Ilyen faszokkal meg végképp nem. Aki tud csomagoljon és menjen.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.02.05. 18:00:06

@Geza:

Trianonnál általában el szokták téveszteni a hangsúlyokat azok, akik maximum érettségi erejéig foglalkoztak a témával. Az Osztrák-magyar monarchiát egyrészt már maga Ferenc Ferdinánd átalakította volna valamilyen föderalista rendszerré - mivel gyűlölte a magyarokat, nem valószínű, hogy előnyünkre -, de mivel nyakon lőtték, kaptunk még egy esélyt. Nem jött össze, mert az oroszok összeomlásával egyrészt szükségtelenné vált a keleti erő feltartóztatása, másrészt a németeket nem tudtuk megállítani azok után, hogy Czernin külügyminiszter elszólása miatt - akitől megtudták a németek, hogy IV. Károly különbékét szeretett volna kötni a hátuk mögött, vagyis árulást követett el - német befolyás alá vonták a monarchia hadseregét. Akkor sem érdekelték a nyugati hatalmakat sokkal jobban a nemzetiségek, mint '48-ban, viszont a monarchiának akkor már nem sikerült bebizonyítania, hogy nagyhatalom, és hogy az erőegyensúly fenntartása érdekében szükség van rá. Egyébként Trianon nekem is és a nagyszüleimnek is fájt.:(

Perverzsrac 2009.02.05. 18:00:47

@simonmondja.: hát bazze te tényleg hülye vagy. Nem csinált és nem csinál ez a fasz semmit. DE EZT BE IS VALLOTTA! Ezeket a dolgokat egyszerre kell meglépni, nem pedig eltolva lépésenként... Amúgy meg ha jól emlékszem pont valamelyik nagy reformjavaslat kezdődött úgy még Molnár Lajos minisztersége idején, hogy mondták: 3 gyereknek, hogy elő kell adnunk valamit, ötleteljetek HOLNAPIG, mert akkor bejelentjük...én erre emlékszem.

Perverzsrac 2009.02.05. 18:10:44

@molaris: tévedés egy kicsit. Ezek csak annyit mondanak, hogy ez így nem jó. Több tartalék kell., Azt hogy honnan vágsz már feri dönti el. Ő meg egy fasz, mint azt tudjuk. Amúgy meg mostanság elmondták: PM sajtótájékoztatón kb a az államtitkár is bevallotta nem tudják mit csináljanak. Az összes pénzügyi tervünk úgy készül, hogy: "az EU azt mondta 1%os lesz a gazdasági csökkenés...jó akkor azzal számolunK" Tessenek megnézni...Nem ŐK adják a számokat hanem a külföld saját számításai szerintit kalkulálják. Na és miért?
1. Faszok hozzá hogy tervezzenek.
2. Ha terveznének, mivel ők jobban látják a folyamatokat, a valóság mindig rosszabb lenne, mint a külföldről kapott adat. Ennyi kedves barátaim. Trükkök százai...hogy tűnjünk egy darabig jobb színben fel, mint a valóság.

mind2 (törölt) 2009.02.05. 18:13:43

@Perverzsrac: nem baj, most az IMF emberei előtt lekerül ám a push up melltartó,...;)

Perverzsrac 2009.02.05. 18:19:41

@Noname Cowboy: igen. de nálunk a tanácsadó a haver, aki még a politikusnál is hülyébb. Kap pénzt, és még csak tanácsot se ad. Bár, ha adna, azzal ugyanitt lennénk, mert balfaszok. Igen kérem itt is van némi bibi...

belzebubó 2009.02.05. 18:20:59

@zero: Egyébként lenne itt szakember ,ott van Heim Péter ifjú technokrata szokott nyilatkozni a Kossuth Rádióban is, Aegon alapkezelő vezetője, szerintem őt figyeld miket mond.265-nél tavaly ilyenkor már megmondta,ha ez megy tovább lesz 300 is.Tegnap reggel azt mondta fogunk mi még a 310-nek is örülni,ha ez igy megy tovább.

Ferkó megint ma valami korrupció-ellenes hivatalt akar alapitani,kormányzás helyett,Csányi pedig ma már nyugtatgatja a befektetőket azaz felkészitenek a még durvább árfolyamokra.Ami meg ma kiszivárgott a kormányzati tervekből azt még Csányi is kevésnek tartja,ennél több kellene,de ,hogy bármit terveznének Daróczi már rögtön cáfolta.

hir3.hu/index.php?hir=magazin&hirid=19473&kat=9

derelyegrádi szellem 2009.02.05. 18:21:22

@mind2:

Sajnos ezzel a sok bankrablással (redőrök mondták) az baj, hogy ezek egy részét nem gengszterek követik el, hanem hétköznapi emberek (sokuk órákon belül le is bukik). Reménytelen a helyzete, mondjuk holnapra lekésőbb vinni kell a törlesztőt vagy átverezik a kérót, úgy érzi vesztenivalója nincs, megpróbálja. Aztán persze halmozza a bajra a bajt.

Ezek száma sajnos gyarapodni fog.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.02.05. 18:26:08

@simonmondja.:

Nagy bajban lenne a baloldal, ha hirtelen eltűnne Orbán Viktor.:P

Dr. Morcz · http://drmorcz.blog.hu 2009.02.05. 18:27:48

Azon gondolkodom, Öszöd óta tettek-e egyetlen lépést is. Mert hogy előtte nem, azt már bevallotta...

belzebubó 2009.02.05. 18:28:35

Ferkó a parlamentben akart beszélni 16-án,de most áttette 20-ra az OÉT-ban akarja mégis.Érdekes amikor megtudta,hogy a patás 18-án a Millenárison akart évet értékelni.

Perverzsrac 2009.02.05. 18:32:36

@Dr. Morcz: azóta se. Ezek ENNYIT TUDNAK. PONT. Amikor feri korcsolyázgat munkanap, 6800ért a válság közepén akkor szerinted mennyit dolgozhat? Meg voltak síelni is a 2ünnep között...

Perverzsrac 2009.02.05. 18:33:23

@belzebubó: 20án lesz patás millenárison...

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.02.05. 18:36:03

@Bolee:

"lediplomázni
menni ámerika
élni jól"

a hazát meg leszarni

Tarackos Sül (törölt) 2009.02.05. 18:40:44

@Mj:

Le ám, magasról. Miért tennél másképp?

fokabacsi 2009.02.05. 18:42:08

van egy néhány "szerény" szellemi képességekkel megáldott magát "politikusnak" tartó illető ebben az országban.És egyfolytában hülyeséget beszélnek!Merthogy ebben az országban nem lehet a reformokat végigvinni!! Ha nekem kemény munka után ,198 000 ft adóbefizetés után jut137 547 ft akkor a nem egészen feddhetetlen erkölcsi színvonalú anyukájától szedjen be + vizitdíjat akármelyik tetű. Itt a fizetési jegyzék mellettem!! Utólsó padláslesöprő bolsevista horda.

belzebubó 2009.02.05. 18:55:08

@Perverzsrac: látom már,változott,akkor 1 nap mindketten?

Carnivora (törölt) 2009.02.05. 19:00:22

Éhséglázadás :D lószar ez 2006-hoz képest. Bára mi hős rendőreink az etnikummal nem mernének így cicózni ...

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.02.05. 19:03:39

@Dr. Morcz:

Pedig előtte is volt 100 lépés, 1 nagy ugrás helyett.:P

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.02.05. 19:04:23

@Tarackos Sül:

Mert van még bennem egy olyan zsigerből jövő, kiirthatatlan érzés, amit úgy hívnak, hogy hazaszeretet. Ezért.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.02.05. 19:05:26

@Carnivora:

Én azért örülök, hogy az Avashoz kivezényeltek egy rendőrszázadot.

derelyegrádi szellem 2009.02.05. 19:06:09

@Carnivora:

Ez attól függ, milyen parancsot kap. Mert ő azt hajtja végre.

Ha cigánysorra küldik, hogy aztán ami belefér, akkor a Rebiszes ott dúvadoskodik. Neki mindegy.

Tarackos Sül (törölt) 2009.02.05. 19:09:46

@Mj:

Húha.

Akkor lendítsd ki a karod, Kitartás, előre!

A "normálisok" meg addig jóllaknak a hazaszeretettel.

belzebubó 2009.02.05. 19:10:16

@Tarackos Sül: van aki igen.Szerintem az a normális.

belzebubó 2009.02.05. 19:13:52

@Perverzsrac: Utánajártam.Patás délután jelentette be a dátumváltozást 20-ra, a Krónikában még Ferkó 16-i időpontjáról beszélnek,de 18 órás hirekben már arról,hogy Ferkó 20-ra tette át.Mi a fenétől félhet,hogy csak a patás után akar megnyilvánulni.

"nem február 16-án az Országgyűlésben hanem később, 20-án az OÉT ülésén ismerteti a kormány előterjesztéseit. "

fokabacsi 2009.02.05. 19:18:51

@IdősAsszony: Nem baj Klára asszony ríjjon nyugodtan, ha önt Feri eteti megérdemli! Én azt eszem amit a munkámmal megkeresek! Ígaz alig marad valami,?! Feri meg a havi 8 milcsiből csak el tengeti önt is.

Tarackos Sül (törölt) 2009.02.05. 19:20:56

@Mj:

"Mert van még bennem egy olyan zsigerből jövő, kiirthatatlan érzés, amit úgy hívnak, hogy hazaszeretet. Ezért."

Elmondanád, miből meríted? Mert bennem régen kihalt (bár igazán azt sem tudom, mi az), jelen pillanatban csak a düh meg a gyűlölet növekszik, minden (magyarok, ország, stb) iránt.

A panaszkodás meg a szájkarate is felesleges itt, ezen a blogon. Amilyen féreg a mindenkori nép, ugyanolyan féreg vezetőket kap (ezt anno úgy mondták a klasszikusok, "amilyet érdemel"). Nincs ez másképp itt sem. Egy rakás ingyenélő, cigány, megváltást és galambot az államtól váró, változást ellenző, semmivel nem elégedett, mindent jobban tudó, kiöregedett és hülye, vagy most született, ergó gyárilag agyhalott nemzedék temető-országa vagyunk.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.02.05. 19:22:40

@Tarackos Sül:

Éppen azok nem mennek el külföldre, akik nyomorognak. (Én meg még internetezni is tudok, és valószínűleg lakásom is lesz, tehát nem nyavalygok.)

HZ323F · http://www.hotdog.hu/user_prof.hot?user_id=33417 2009.02.05. 19:23:00

A videót elnézve, van még mit tanulnunk... Nálunk is el kéne érni, hogy jobban megérje dolgozni, mint sorban állni a segélyért, vagy bűncselekményt elkövetni.
És ha ebből még aggresszió is van, akkor azt el kell sikálni. Nincs kérdés, nincsen jogvédő bizottság, kuss van!
Pucoljuk ki mi is a szemetet az országból!

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.02.05. 19:23:24

@belzebubó:

Már tavaly meg azelőtt is ezt csinálta, nem?

derelyegrádi szellem 2009.02.05. 19:23:48

@belzebubó:

Minden évben ezt csinálja, még nem tűnt fel neki, hogy a patást nem érdekli ő mikor beszél, és nem fogja emiatt 21.-ére tenni.

Beteg a srác, mondom.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.02.05. 19:26:19

@Tarackos Sül:

Akkor fölösleges is magyaráznom neked, mert ez nem észérv, nem a jólét ígérete, nem a Kánaán érzete, hanem egy olyan érzés, amit nem is nagyon lehet megtanulni. Ahogy a honvágyat sem, vagy azt a borzongást sem, amit a Himnusz eléneklésekor önkéntelenül érez az ember.

belzebubó 2009.02.05. 19:28:09

@derelyegrádi szellem: ja,akkor ez csak engem lep meg ...:))) mit össze matekolhat!

belzebubó 2009.02.05. 19:33:38

@Tarackos Sül: én meg már mennék haza, a félig-hazámba,de szivemben az igazi hazámba,ha lehetővé tennék ezek.
De most sokan hozzád hasonlóan inkább elkeseredettek,kiábrándultak.

Tarackos Sül (törölt) 2009.02.05. 19:35:23

@Mj:

Cinikusságot egy kicsit háttérbe szorítva: van bennem is, csak most rohadtmélyen eldugva, valamerre :S

A Himnuszról meg a röhögőgörcs jut most csak eszembe, mert temetésen vidámabbat hallani, mint amit a félszemű rittyentett, a másik "érdekes" meg zenét szerzett alá. Észrevetted már, hogy a "sikeres" nemzeteknek mennyivel "jobb" a himnusza? Ha katonáknak játszák, rohannak tőlük a csatába (orosz, francia, német), lelkesen a nemzetért harcolva, ha polgároknak, pirospozsgás arccal éneklik . . . itt meg a temetői gyászmenet ÁÁÁÁ
De legalább a nemzeti tragédiákon el lehet vele bohóckodni, mert abból van elég:

Március 15, Kossuth tér, díszzászlóalj, stb,stb felvonul, köztársasági elnök elé:
- Kovács Dezső golyószóró tizedes jelentem, a század kenyérosztáshoz felsorakozott!
- Az engedélyt megadom! / erdészmókus kappanhangon/

Megyek inkább lefekszem, mielőtt agyvérzést kapok :D

Carnivora (törölt) 2009.02.05. 19:42:39

@derelyegrádi szellem:

A mi buckalakóink sokkal keményebbek :P van kasza, balta meg minden amit ilyenkor vesznek elő , ha fosztani kell menni ... a munka idején pedig gondosan őrzik a putri sarkában.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.02.05. 19:46:12

@Tarackos Sül:

Én is gyakran vagyok cinikus/szarkasztikus, de ez a téma nálam kivétel. A Himnusz számomra egy ima - azzal kezdődik, azzal is végződik -, nem pedig bohóckodás.
Te fél 8-kor mész aludni?:) Na ez viszont tényleg komoly.:)

mind2 (törölt) 2009.02.05. 19:46:20

@derelyegrádi szellem: persze, tudom, csak győzött bennem a cinizmus. Az argentín srác írása jutott az eszembe a napokban, mikor kezdődött a túlélésért vívott mindennapi harc.... az is jellemző, hogy emberéletben eddig nem esett kár.... arra gondolok, nem igazán agresszív emberek az elkövetők, inkább elkeseredett és szerencsés amatőrök. Persze, ha bankban dolgoznék nem igazán érdekelne az események mögött megbúvó mélylélektani mozgatórugó ;)

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.02.05. 19:47:48

@Carnivora:

Ehhe, ha már előjött a cinikusság témája. Most találtam ki: - Hogy hívják az új "hátrányos helyzetűek középiskoláját"?
- Fosztóképző.

Carnivora (törölt) 2009.02.05. 19:51:38

@Mj:

Na jah lehetne cinikusnak is nevezni, de tényleg ezt figyeltem meg. Ilyen cigó telepes balhéknál mindig előkerül vasvilla, kasza, balta stb. munkaeszköz, de egyéb esetben még a saját portájukon sem használják őket , mert pl. ellepi a gaz.

Bizonyára gondosan őrzik ezeket, mint a vadászok a puskát a vitrinben.

moRtiZ 2009.02.05. 19:55:25

Ajanlom mindenkinek megnezesre a Zeitgeist - Addendum c. remek dokumentumfilmet. Azt hiszem erosen temabavag. Lazan hozza peldaval, hogy hogy ad akkora hiteleket az orszagnak az IMF / Vilagbank ugy, hogy az orszag soha nem fogja tudni visszafizetni, es gyakorlatilag gazdasagi rabszolgasagba taszitva az orszagot.

De amugy mind2 Zeitgeist film erosen ajanlott... Nagyon jok, es nagyon meghokkentoek.

Sokat lehet beloluk tanulni.

irrelevant 2009.02.05. 19:56:58

@moR10: Aztán csak óvatosan a Zeitgeisttel, mert - főleg az első két részében - nagyon sok csúsztatás és hazugság van. Propagandafilm, még ha van is valóságalapja.

moRtiZ 2009.02.05. 19:57:10

Ja amugy a ket film palyazik a minden idok legjobban osszerakott globalis vastagbor dijara ;). Zero nezzetek meg es irjatok belole ajanlot :P.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.02.05. 20:02:30

@otvospeter:

Én is csak azt tudom mondani, hogy csak óvatosan. Minden a források ellenőrzésénél kezdődik. Ha nem áll módunkban, akkor sem kell minden meghökkentő és tetszetős ötletet elhinni.

szmoker (Homo Trollicus) 2009.02.05. 20:03:22

@Tarackos Sül:

Egyetértek.

Egy nemzet himnusza olyan, amilyen a nemzet maga. Hát a magyar ilyen: elvesztett csaták, háborúk felett busong, saját fájdalmán kesereg... ehh. Legnagyobb nemzeti ünnepeink: 1 darab elvesztett szabadságharc, 1 darab levert (ellen)forradalom/felkelés, jameg "Estván kerály, államalapítás, miazmás". Na de őszintén, mi az, amit a magyar történelemben ünnepelni lehet?

Inkább választották volna a Nemzeti dalt himnusznak, tán' még jutottunk is volna valamire, ha nem ilyen gyászdalt kell folyton hallgatni. Ez már önmagában is felér egy depresszió-tanfolyammal.

A topikhoz hozzászólva: 57 éves kollégám már készül. Ő is olvasta FerFalt.

Tarackos Sül (törölt) 2009.02.05. 20:03:23

@moR10:
Jaj, hagyjuk már ezt a zeitgeist-baromságot. Az a film tiszta röhögőgörcs, az elejétől a végéig. Az is csak a hülye, hiszékeny emberekre épít, beadva nekik ezt az "értinthetetlen összeesküvés" marhaságot. Fel kellene fogni, hogy nincs Hatok tanácsa, meg Csodaország törpjeinek gyűlése, amit a világban látsz, az leírható egyszerű fizika, matematika, vagy az üzleti világ szabályrendszerével.

Ráadásul ez a szemét (mert filmnek azért túlzás) éppoly manipulatív, mint a drága politikusok.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.02.05. 20:03:44

@Carnivora:

Van, aki azt sem tudja, hogy eredetileg mire kell használni, vagy hogy sokkal több kaja lesz, ha nem mindjárt a vetőkrumplit eszik meg.:-/

Tarackos Sül (törölt) 2009.02.05. 20:05:26

@szmoker:

Én a Szózatot tenném meg himnusznak. Felemelő, büszke, de a történelmet, meg a veszett ügyeket sem feledi.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.02.05. 20:05:50

@Tarackos Sül:

Nem értek egyet: a világ nemcsak fizika meg matematika, hanem pont ugyanolyan pszichológia is működteti a világgazdaságot, mint ami alapján elhiszik a Zeitgeist-os filmeket.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.02.05. 20:06:23

@Tarackos Sül:

Nemzeti ünnepekkor el is szokták énekelni, mi a gond?

Tündér_Lala 2009.02.05. 20:06:42

Nincs időm végig olvasni, elnézést ,ha irtátok már. Természetesen hozzá kell nyulni a nagy rendszerkhez , de nagyon meggondolva pontosan megtervezve. Az ország viszont enélkül is prosperálhatna: ha évi 1000 milliárd helyett "csak" évi 80-100 milliárdot lopnának, korrumpálnának. És ez a döntő differencia 98-02 és 02-napjainkig tartó időszak között.

mind2 (törölt) 2009.02.05. 20:07:04

@Carnivora: Egyszer én is az utcán hagytam a lombseprűnket meg a kapánkat egy nagyobb árok és utcafront takarítás után. Reggel vettem észre, mondtam is páromnak, jé figyi nem lopták el ! Tudni kell, hogy tőlünk pár utcányira lakik 4 család, akik módszeresen végigzabálják a környék gyümölcsfáit, letépik az ágakat ..stb. És nekik sem kellett :) A munkaeszköz valahogy nem kell :)
@Tarackos Sül: ne a Himnuszt bántsd, nem tehet róla hogy kik éneklik, ahogy a zászló sem tehet arról ha a sárba tapossák. Tényleg egy ima. Inkább a mienk, mint pl. az olaszoké. Az könnyed, kerge és laza, mint ők maguk, nekem mégse kéne a dallam alapján :(
Tudom mit érzel, én is hullámvasúton ülök az indulataimat tekintve, de a Himnuszt haggyuk. Mondjuk abban is igazad van, hogy pozitívabban kéne a történelmünket nézni és azt kiemelni ami sikeres és szép volt. De ha ezt tennénk, akkor átcsusszannánk a szarból jött mélymagyarok kategóriájába ugye ? Itt nem tudsz középen állni, ezt tartom a legnagyobb tragédiának. Születik egy jó szándék, és biztos rácsimpaszkodnak önjelölt, magamutogató elmebetegek. Ezek a jobb és balszélen lévő őrültek, ezek veszik el a mi kedvünket is.(

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.02.05. 20:07:19

@szmoker:

Amúgy meg ajánlom tanulmányozásra a második versszakot.

Tarackos Sül (törölt) 2009.02.05. 20:14:46

@szmoker:

De minek változtassák meg? Igaza van mind2-nek. Ez egy ilyen, sírós EMO nemzet, akik lekapcsolják magukra a villanyt, és sírnak :D

szmoker (Homo Trollicus) 2009.02.05. 20:17:33

Van egy remek ötletem, egy ideje már érlelődik bennem.
Mivel a komplett magyar "elit" (haha) bebizonyította, hogy teljesen érdemtelen bármiféle bizalomra, hogy csak a saját érdekeit nézi, hogy lopnak, csalnak, hazudnak, hogy az országot ők taszították ebbe a gazdasági és erkölcsi fertőbe, ami most van,

1, a Magyar (Banán)Köztársaságot felszámoljuk
2, az összes politikust (volt politikusokat is) kollektív büntetőper keretében elküldjük Szibériába, csak-oda jeggyel
3, a területet hozzácsatoljuk Ausztriához
4, a valamikori (távoli) jövőben, amikor a magyarság képessé válik hatékonyan és felelősségteljesen kormányozni magát, akár autonómia is szóba kerülhetne.

Mondjuk lehet, hogy a második pontot is elég lenne megcsinálni. Pluszpersze hozzávenni az ÖSSZES volt kommert, besúgót, ügynököt, egyáltalán, bárkit, aki anno valami elvtárs volt, gengszterváltás előtt és után.

Elhatárolódtam.

mind2 (törölt) 2009.02.05. 20:18:18

@szmoker: Könyörgöm a franciában mi van ? Tönkreverte őket a fél világ, helyettük győztek a világháborúkban, mégis olyan amnéziás módon tudnak a győztes csatáikra emlékezni, mint ha mindvégig maguk lettek volna a rettenthetetlenek, holott csak kurva módjára viselkedtek a 20. században. Győztek helyettük az amerikaiak, mégis alig várták, hogy kirúghassák őket. Meg is kérdezte egy amerikai tábornok ( ? ) , hogy az amerikai srácok hulláit is ki kell ásni, kapunk rá időt, vagy ennyire sietős ? ők tudják permanensen hazudni a történelmüket, mi miért ne tudnánk elmondani azt ami szép volt ? Volt pár nagy királyunk, arról meg nem tehetünk hogy a hadak útján éltünk. Más sem lett volna szerencsésebb a helyünkben. El kéne már felejteni ezt a belénknevelt lúzer - nemzetkarakter baromságot. Persze előtte elzavarni azokat, akik szándékosan ezt csöpögtették az agyunkba, nem ? ;)

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.02.05. 20:32:19

@szmoker:

Akkor kb. mehetne az ország több, mint fele. Az is, akit megzsaroltak, de sosem jelentett, az is, akinek a szakmai előmenetelhez párttagság kellett, az is, aki fiatal korában szimplán hitt egy hülyeségben, aztán kiábrándult, utána meg jött a rendszerváltás, és még sorolhatnám. Nem olyan egyszerű ügyek ezek.:-/

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.02.05. 20:33:02

@mind2:

Ezért is fogok történelmet tanítani, meg ezért is szeretem a magyar középkort.;-)

Tarackos Sül (törölt) 2009.02.05. 20:35:08

@Mj:

Most akkor költői kérdés: "megy" az ország fele, vagy maradnak, de velük süllyed az egész nemzet? Nem olyan bonyolult ez, én sem Dunába lövetést értek a "menni" alatt, hanem egyszerűen ne legyen joga közhivatalt & hasonlókat viselni.

Carnivora (törölt) 2009.02.05. 20:38:38

@szmoker:

"A Magyarország NATO tagságáról a The Washington Post-ban névtelenül idézett diplomata megnyilatkozásával kapcsolatban szeretnék néhány dolgot megemlíteni. Tény, hogy Magyarország az új NATO tagok közül sajnos a legkevesebbet teljesítette vállalásai közül. Ez az előző kormány hozzá nem értését fémjelzi. Azonban nem szerencsés az, ha egy diplomata olyan kijelentéseket tesz, amelyek nem fedik a valóságot és negatív színben tüntetnek fel egy olyan országot, amely már eddig is túlzottan sokat küzdött azért, hogy megkapja azt az elismerést, amely eddig is megillette volna.
Magyarország 1456 óta nem nyert csatát? A diplomata téved. Lehet, hogy háborút nem nyert, de csatát Igen! Nem lenne szabad egy diplomatának összekevernie a "háború" és a "csata" szavak jelentését. Elfelejti az idézett diplomata, hogy a jelzett dátum óta adtunk egy fegyvernemet a világnak, a huszárságot. A diplomata úgy látszik nem tudja, hogy a Habsburgok rettegték a magyar virtust és 1848-ban kettő nagyhatalomnak, az osztrák császárságnak és az orosz cárizmusnak kellett összefognia ahhoz, hogy legyőzzék a magyar szabadságharcot.
Valószínűleg az sem ismert előtte, hogy az Egyesült Államok az egész XX. század során viselt háborúi alatt összesen nem vesztett annyi emberáldozatot, mint Magyarország akár az Első, akár a Második Világháborúban. Le kívánom szögezni, hogy Magyarországhoz viszonyítva az Egyesült Államok még csak fogalmat sem alkothat arról, hogy mit jelent az a szó, hogy "emberveszteség", vagy "véráldozat"! De nem is kívánom hogy megismerjék milyen szörnyűség rejlik ezen szavak jelentése mögött, hiszen eleget szenvedett már az emberiség ahhoz, hogy észhez térjen.
Talán még azért is mi vagyunk a bűnösek, mert 1919-ben egy világháborúban kivérzett ország szembe mert szállni az Antanttal és csak hazugsággal és árulással tudták legyőzni? És ezt a kivérzett országot a nyugati demokráciák szétszabdalták és létrehoztak olyan életképtelen állam alakulatokat mint Csehszlovákia vagy Jugoszlávia? Szét is estek ezek az "ügyes mesterművek". Azért is mi vagyunk a hibásak, hogy ezek után azon Németország oldalára álltunk, amely vissza adott volna valamit az elvett területekből? Azért is mi vagyunk a bűnösek, mert 1956-ban szembe mertünk szállni az orosz kommunista diktatúrával és első lépcsőben minden külső segítség nélkül ki tudtuk őket verni Budapestről?
Hol voltak ekkor a nagy katonai hagyományokkal bíró nyugati demokráciák? Azok a demokráciák, melyek a II. Világháború győzelmeit is nagy katonai sikerként és dicsőségként nyugtázzák, holott az egész nem szólt másról, csak több, mint tízszeres anyagi és létszámbeli fölényről! Tény, hogy a nácizmus az emberiség rákfenéje volt. De csak szigorúan katonai szemmel nézve az is tény, hogy hősiesség ide vagy oda, a nácizmust mégiscsak a szabadságban és demokráciában hívő nemzetek iszonyatos túlereje győzte le. Ez nem "katonanemzet"-ség kérdése, hanem egyszerű matematika. Hát így könnyű. De ezek a szabadságot és demokráciát hirdető dicső "katona" nemzetek dobták oda 1956-ban koncként az élet-halál harcát vívó magyar népet az orosz gigásznak!
Ezek után mit várnak még el Magyarországtól? Mit várnak el azok az országok, akik maguk is csak Marschall segéllyel válhattak erőssé, míg kelet elnyomott országai vért izzadtak? "

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.02.05. 21:00:46

@Carnivora:

Azért ebben szép demagóg fogások is vannak ám. 1920 a nyugati hatalmak részéről ugyanúgy nem volt árulás - Károlyi és Kun Béla nélkül is lett volna Trianon -, mint ahogy 1956-ban sem a hősiességünkkel értük el, hogy pár napra kivonuljanak az oroszok.

Thulsa Doom (törölt) 2009.02.05. 21:20:58

@mind2:

"El kéne már felejteni ezt a belénknevelt lúzer - nemzetkarakter baromságot."
A próféta szól belőled!:)

Ez a "nemzetkerakter" tényleg a kukába vagy valami operába való szánalmas szar. Az ezer évvel ezelőtti St. Galleni akciónk után például egy ottani szerzetes úgy nyilatkozott a magyarokról, hogy ő még ezeknél vidámabb fickókkal soha nem találkozott.
Igaz akkor még nem mások írták helyettünk a történelmünket.

Tarackos Sül (törölt) 2009.02.05. 21:27:05

@reconquistador:

Ez tudod, mikor csúszott félre? Az Árpád-ház kihalásával. Nagyon durván és sarkítva, de lényegében utána kezdtünk "félremenni" és a Mátyás-féle uralkodás az 1400-as években már "reneszánsz" hatást keltett a nagyhatalmi(bb) státuszunk szempontájból . . . :S

Carnivora (törölt) 2009.02.05. 21:31:15

@Véraláfutás:

index.hu -n volt anno Olvasó levél megjelöléssel, ugyhogy a forrását nem tudom.

Thulsa Doom (törölt) 2009.02.05. 21:31:59

@szmoker:

Ez is egy jó példa.
"Nemzeti ünnepek": két levert forradalom, plusz "szent" István, aki német segítséggel kaszabolta a magyarokat.
A sportmérkőzések meg újév napján elénekeljük, hogy tép a balsors meg megbűnhődtük a múltat meg a jövőt.
Szerintem ennyi agymosásba a világ összes nemzete tíz húsz év alatt beledöglene. Mi ehhez képest elég jól bírjuk, ami igen biztató a jövőre nézve.

moRtiZ 2009.02.05. 21:33:56

@otvospeter: @Tarackos Sül: Persze hogy propaganda, persze hogy vannak benne csusztatasok, viszont erdemes megnezni az Addendum IMF/Vilagbank-rol szolo reszet. Ha van 6-ok tanacsa, ha nincs, most ez megy magyarorszagon. Termeszetesen nem kell mindent elhinni ami ebben az osszeeskuveselmeletben van, de azert vannak kisertetiesen hasonlito illetve nyitott szemmel belathato dolgok. Szoval erosen elgondolkodtato.

Thulsa Doom (törölt) 2009.02.05. 21:36:57

@Tarackos Sül:

Nem tudom, hol ment félre, igazából nem is lényeges. De ki rakja helyre a dolgokat, ha nem mi?
Én hálás vagyok a sorsnak, hogy ebbe a korba születhettem. Most van feladat bőven. Majd mi megforgatjuk a világot:)

saphancs 2009.02.05. 21:40:05

Ne bántsa senki IdősAsszonyt, szegény hibernálva volt az elmúlt pár évbe...
@IdősAsszony: Ezt most tényleg? De komolyan??? Őszinten, tényleg komolyan!!! Nem mondok példát, jusztse! Az olyan elvetemült fanatikusok, mint maga alkotják azt a csőcseléket, akik bármikor 'pártkatonákká' avanzsálhatóak a szent cél érdekébe...
Illetve kössön bele inkább a betonba, a strabaggal tárgyaljon, ők a magának ezért a pár hozzászólásért jutányosan ajánlanak egy két tuti helyet, ahol könnyen lehet kötözködni a betonnal! (ha már annyira kellett a példa) kezit csókolom

Tarackos Sül (törölt) 2009.02.05. 21:40:20

"Majd mi megforgatjuk a világot:)"

Dehogy forgatjuk . . . ez benne a leggázabb, Te is látod, Én is látom, de senki sem tud semmit csinálni. ESÉLYE sincs.

panki83 2009.02.05. 21:54:30

Tessék, a szlovákok még vastagbőrködni is jobban tudnak mint mi:
Robert Kalinyak a pozsonyi parlamentben egy magyar képviselő kérdésére közölte: létezik a rendőrök fellépésének jogosságát igazoló felvétel. Majd hozzátette: „nem vagyunk videokölcsönző”.

saphancs 2009.02.05. 22:04:44

@panki83: ... azbesztbasszameg..., ez egy gyomros volt, vagy nem is inkább mélyütés... Nah, ezért vannak ők ahol, mi meg itt ahol...
Amikor gáz kellett, azért ennyire nem voltak finnyásak, ugyi??? Pedig, hát mink se vagyunk egy Gazprom...

Perverzsrac 2009.02.05. 22:10:06

@belzebubó: mindig oda vissza rakosgatják ezek...mert muszáj mindig a másik után beszélni...

misikeh[jogsértő módon félelmet keltve fotózott] ( · http://video.google.com/videoplay?docid=-8266131592631747056&hl=en 2009.02.05. 23:50:19

@IdősAsszony:
Elnézést, de ön hülye. Azt az akasztófáravalót meg mi, nettó adózó etetjük a sleppjével együtt.

Kenguru 2009.02.06. 00:38:44


"nácizmust mégiscsak a szabadságban és demokráciában hívő nemzetek iszonyatos túlereje győzte le."

Jah, Sztálin ott sem volt.
Persze, persze.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.02.06. 01:19:42

@Tarackos Sül:

Magyarán kompromisszum?;-) Én mindenesetre szeretem a hideget, megyek is holnap reggel síelni, úgyhogy keddig ne keressen innen senki.:P

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.02.06. 01:21:12

@reconquistador:

Dehogynem, méghozzá a Sankt Gallen-i szerzetes.:P Egyébként részegen nemcsak akkor, hanem most is sok magyar vidám.;-)

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.02.06. 01:22:51

@Tarackos Sül:

Félremenni mondjuk Nagy Lajos vagy Zsigmond alatt?:D Hát én ma is csak úgy szeretnék félremenni, mint amennyire félrement gazdasági helyzet volt nálunk mondjuk 1351-ben.:D

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.02.06. 01:25:22

@reconquistador:

Az Árpád-ház telis-teli volt családon belüli, idegen segítséggel megtámogatott csatározásokkal, öldöklésekkel, Árpád fejedelemtől egészen III. Andrásig. Ettől függetlenül még Szent Istvánnak köszönhetjük az államunk létét, és szerintem ez nem olyan szomorú dolog.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2009.02.06. 01:27:56

@Kenguru:

A legjobb, amikor a finn demokrácia vívta "fasiszta" harcát a "demokrata" szovjet diktatúrával.;-)

Matija 2009.02.06. 01:51:34

@Carnivora:
Ami illeti 19-20-at. Jó lenne ha itt is felfognák az emberek azt amit az egész környezetünk tud: Mo szétdarabolása elsősorban a kommunizmus megjelenésének Mo-on köszönhető. Volt nyílván egy kis összeesküvés, volt hazudozás, volt mohóság, de elsődlegesen az döntött hogy Európa nem akart egy kommunista országot a szivében.
Majd amikor önkritikával próbáljátok megnézni hazánk szomorú sorsát, majd amikor sokan lesztek ilyenek, na akkor indulunk el felfelé. Addig csak lefelé fog vezetni az út. Immáron 89 éve.

Carnivora (törölt) 2009.02.06. 07:03:18

@Matija: Trianon előzménye 1526 - Mohács nem a kommunizmus stb.

Carnivora (törölt) 2009.02.06. 07:23:55

Egyébként v.ki nem tudja véletlenül az utóbbi években a roma integrációra költött 120 milliárdnak mégi mis látszatja van? hol indultak tényleges integrációs programok? ezt olybá tűnik, hogy a magyar, és cigány elit szépen lenyúlta ...

belzebubó 2009.02.06. 07:53:52

@Carnivora: érdekes,az ÁSZ is ezt keresi nem csak te...
Csináltak az ÁSZ igazgatójával riportot a rádióban,ezt mondta,már leirtam vhol:Ma Kossuth reggel 6.40.
Állami Számvevőszék főigazgatóáhelyettese Pulay Gyula azt mondta a célzott támogatásokról,hogy
a rendszer problémája az,hogy teljeskörü adatok nem állnak rendelkezésre ki cigány ki nem az.A legutóbbi népszámláláson (akkor még nem akcióztak nekik) csak 200.000-en vallották magukat cigánynak. Pulay szerint nem tűr halasztást,hogy átvizsgálják mire költötték az elmúlt időszak 100-200 kisérleti programjából kapott pénzt, valóban a cigányság felzarkóztatására? A Középtávú Roma Fejlesztési Program pénzei sem tudják merre van.Valóban a cigányságra költötték? Ha tehát nincsenek megfelelő adatok,képtelenség felmérni a hatékonyságot,képtelenség a rendszert átláthatóvá tenni-mondja a szakértő.

Akkor tehát elképzelhető,hogy a nyilvántartások létrehozásának azért ütközik ilyen szembeállása mert a cigányság felzárkóztatására forditott pénzeket igy könnyebb lenyúlni?

belzebubó 2009.02.06. 08:28:51

www.ebroker.hu/pls/ebrk/new_cikkek_html_p.startup?p_cikk_id=200279689

Nem túl jó hirek...bár a forint tegnap erősödött,a cseh korona eősödése miatt és amiatt,hogy az MNB bejelentette a nemzetközi hitelcsomag jó részét átcsatornázza a banki szektorba, javítva a hitelpiaci állapotokon.

Seduxen (már NEM dr.) 2009.02.06. 08:37:22

'reggelt náczikok, nesztek egy kis reggeli "fejtágítás". Megszereztem az idei matek-érettségi írásbeli kérdéseit... Hááát nem könnyű...

A 2009-ES EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI MATEMATIKA ÍRÁSBELI FELADATAI

1. A rendszerváltás óta a nemzeti összvagyon 40%-a tűnt el, és közben 10000 milliárd forinttal adósodott el az ország. Hány hónapot kell még lopni a parlamenti képviselőknek, hogy a maradék közvagyon is eltűnjön, és az ország teljesen lepusztuljon?

2. Lajcsi faterja Vácon üli a hatéves büntetését, amit kettős gyilkosságért kapott.
A gyilkosságért 1.700.000 Ft-ot és egy félmillióért eladható arany Rolex karórát akasztott le. Lajcsi a vérdíjból minden héten eljátszik a lovin 15.000 Ft-ot. Átlagosan minden fogadás 8. 000 Ft veszteséggel jár. Mennyi marad a vérdíjból, mire Lajcsi faterja egy év elteltével feltételesen szabadlábra kerül?

3. Sanya és Laca egy ukrán autógyűjtőtől a következő teljesítménybért kapják:
BMW: 40.000 Ft
Merci: 50.000 Ft
Toyota: 20.000 Ft
Opel: 15.000 Ft.
Ha a srácok négy BMW-t és hat Toyotát újítanak a gyűjtőnek, akkor hány Opelt kell szerválniuk ahhoz, hogy mindketten 300 ropit keressenek?

4. Kolompár Dzsenifer két barátnőjével minden pénteken 16 üvegsört és két doboz cigit lop a közeli non-stopból. Hány üveggel lopnak összesen, mire nyolcadikosok lesznek? A lányok most elsősök, és minden második évet kétszer járnak.

5. Lakatos Winnetou és üzlettársai havonta 3 vasúti sorompóból lopják ki az akkumulátort. Ez átlagosan 8 halálos balesetet jelent havonta.
a.) Ha egy akkumulátor ára 400 eFt, mennyivel kéne megemelni a családi
pótlékukat, hogy a halálos áldozatok száma felére csökkenjen?
b.) Ha ezek a berendezések nem kerülnének pótlásra, és egyben le is zárnák a veszélyes szakaszokat, hány év múlva lenne nyereséges a MÁV?

Geza 2009.02.06. 08:51:51

@Seduxen:
Ez túl bonyolult lenne, és még véletlenül frusztrálná a kis rövidgatyás riadtszeműek érzékeny lelkecskéit. Szerintem ilyesmi lesz:

1., Mi a sorszáma ennek a feladatnak?
1[ ], 2[ ], 3[ ], 4[ ], egyéb[ ]

2., Az alábbi kérdésben húzd alá a számokat:
Mennyi 2 meg 2?

3., Vannak-e páros számok? (A válaszát bizonyítania nem szükséges.)

4., Egész szám-e a 2.5 (más jelöléssel: 2 1/2)?

5., (retró a tavalyiból)
Ha 1/2 kg dinnye 25 Ft, akkor 150 Ft-ból hány kg dinnyét vehetünk?

Értékelési útmutató:
- A sikeres részműveletekre részpontot kell adni
- Számolási hiba esetén, ha a gondolatmenet jó, a pontot meg kell adni.
- Nem egyértelmű esetben a helyes változatot kell feltételezni.
- Minden feladat 1 pont.
- Az érdemjegy: max(4 + (pontok száma / 2), 5)

rolika 2009.02.06. 09:05:43

@panki83: b.zmeg...
de már nem azért, de nekünk is ilyen politikusok kellenének!

Carnivora (törölt) 2009.02.06. 09:15:41

rolika 2009.02.06. 09:05:43

Sajnos vannak ... lásd. Kuncze Gabi 2006-os megjegyzései "Mártiriusz" stb. -

Seduxen (már NEM dr.) 2009.02.06. 09:19:48

@Geza: különben is az én tételsorom nádzson rásszistááá

Tarackos Sül (törölt) 2009.02.06. 09:44:13

@Mj:

Igen, ezt durván benéztem, mert az ország három részre szakadása / Mohács (1526), és a kihalásuk közötti időpont alatt történt eseményeket "elfelejtettem" :D

De nem is csak törtémelmileg, hanem inkább jelképesen értettem. Az Anjou-királyok (például) is sok jót tettek az országért, de "külföldiek" voltak, és úgy vélem hogy az Árpádok kihalásával valahogy eltűnt a felső hatalomból a "magyar honfoglaló" vér, amiből származhatott volna jó is, de végül nem származott. Jómagam szilárdan hiszem, hogy a sikertelenségünk még az őshazából történő elvándorlás miatti "sokk" hatása, és hogy önállóan, magyar népként egyszerűen nem voltunk képesek alkalmazkodni a körülményekhez, nem tudtuk normálisan felvenni a keresztény királyi államformát. Mindaz, ami az Árpád-ház kihalása és a tatárjárás után történt, már egy másik ország története, egy felhígult, legyengült "valaminek" a tobzódása. De ez már erősen hipotetikus.

Rettenetes_Sebhelyesfarq 2009.02.06. 09:53:36

"egészségügy finanszírozási helyzetének javítása érdekében pedig bevezették a vizitdíjat és a kórházi napidíjat, és az addig állami kézben lévő egészségbiztosítási alapokat részvénytársasággá alakították át, önkéntes egészségpénztárakat hoztak létre, és önálló gazdálkodásra késztették a kórházakat."

Én azért nem vagyok benne biztos, hogy ez egy jó ötlet volt, tekintve, hogy ugyan azon pénzügyi csoportok fektettek be szlovákiában az egészségügybe, amely pézügyi csoportok szétverték és az anyagi érdekeket előtérbe helyezték az emberi élettel szemben az USA-ban, és tették volna magyarországon is!

Liberté__73 2009.02.06. 10:40:01

"mind2 2009.02.05. 20:18:18
Könyörgöm a franciában mi van. "

:D

Írd be a gugliba: "french war victories"

ezt fogod kapni
"Your search did not macth any documents.
Did You mean: 'french war defeats' - top 23.653.132 matches for french war defeats "

88wx335dsf 2009.02.06. 11:09:26

Kitűnő videó, le a kalappal a szlovákok előtt.

joungen 2009.02.06. 11:22:27

Szlovákiában a fő titok az volt, hogy az első Dzurinda kormány idején ÖSSZEFOGTAK az emberek a Meciari mocsadék ellen és Dzurinda élt a lehetőséggel. Ezen kívül más titok nincs...majd ha Magyarországon is lesz ilyen összefogás akkor lesz változás, addig nem. A többi rész az "csak" közgazdaságtan, gyakorlatias, leírható tudás - amit Magyarországon is nagyon sok jó szakember bír, de feleslegesen bír, mert a tudása senkit nem érdekel. Max irogathat cikkekekt, vagy elmehet külföldre dolgozni. Attól tartok azonban, hogy ilyen összefogás ebben az országban nem lesz.

Geza 2009.02.06. 11:32:58

@Liberté__73:
Jaja.
- Hány francia kell Párizs megvédéséhez?
- ???
- Nem tudni, még sose próbálták :) !

derelyegrádi szellem 2009.02.06. 11:45:55

@Tarackos Sül:

Egyértek A Szózat fejezi ki jobban.

Sajnos nehéz, nagyon nehéz:

Hazádnak rendületlenül légy híve ó magyar.

Most is? Ezekért? Ezekkel?

Nagyon, nagyon nehéz, de mégis muszáj.....talán..

misikeh[jogsértő módon félelmet keltve fotózott] ( · http://video.google.com/videoplay?docid=-8266131592631747056&hl=en 2009.02.06. 11:48:47

@moR10:
@Mj:
@otvospeter:
Az első kettőn csak mosolyogtam. De az Addendum hihetetlenül (akár véletlenül, akár csúsztatva, akár tudva a dolgokat) beletalált abba, ami pl. jelenleg történik kis hazánkkal. A 21. század legfontosabb erőforrása nem az olaj lesz, hanem a _víz, a _termőföld, valamint (na hol a legjobbak az adottságok a kinyerésére a kontinensen?) és a geotermikus energia.
Ennyit szerettem volna mondani.
A link nem véletlenül van a nickem mellett.

Véraláfutás 2009.02.06. 17:03:52

Ha azt nézzük, hogy most a világban mit csinálnak: állami pénztömés a MAGÁN bankokba. Azaz az államok, amik amúgy is el vannak adósodva (hála a bankok üzletpolitikájának és a kiharcolt minimális tartalékrátáiknak) még nagyobb adósságspirálba másznak, még több pénzt kell kiszivattyúzniuk a gazdaságból, ráadásul úgy, hogy a virtuális pénzeknek hála (mert ugye a tartalékráta ezt lehetővé teszi), csak elódázzák/tetézik a bajt.

A szar már csúszik kifelé, és ha nem lépnek a bankok/tözsde nyakára, hogy álljon meg a fákjásmenet, a szabad neokon liberális piac ennyit tudott, akkor semmit nem oldanak meg. Sajnos úgy néz ki a politikai eliteknek nincs meg a hatalma/akarata/érdeke szembemenni ezeknek a káros folyamatoknak. Lásd USA pénzpumpa különösebb kontroll nélkül, és láss csodát a pénznek huss....

Mindig nagy tragédiák kellettek, hogy az emberek felébredjenek és átgondolják, hogy új alapokon kell kezdeni.

dark future · http://www.andocsek.hu 2009.02.06. 20:09:55

off: Nem láttam anno a TV2 felvételét, de érdemes megnézni, hogy a boltokból mi maradt. Éhséglázadás :-) Ehhez képest elvittek mindent, pl. az összes dohányárút is.

irrelevant 2009.02.06. 20:45:36

@misikeh: OK, megnézem az Addendumot, kíváncsivá tettél...

süti beállítások módosítása