Skip to content


       Szűrés lista

Évértékelés 1999-ben

Bizony, Orbán Viktor nem most tartott először úgy évértékelő beszédet, mint frissen megválasztott miniszterelnök. 1999. február 4-én szintén hasonló helyzetben beszélt, de akkor még nem volt se kétharmad, se fülkeforradalom, és ne felejtsük el, hogy nem volt még több ezer milliárd EU-s támogatás, de volt az EU-s átlagnál gyorsabban fejlődő gazdaság.

Érdemes elolvasni, hogy milyen témák voltak a legfontosabbak akkor Orbán Viktornak. Hát igen, sok minden nem változott az elmúlt 12 évben: új gazdaságpolitika, hatalmas államadósság és annak a kamata, gyermekek utáni adókedvezmény, iskolalátogatáshoz kötött a családi pótlék, népességfogyás, inaktívak nagy száma, új közoktatási törvény, drogmentes Magyarország, közmunkaprogram, ne segélyből éljenek az emberek, sürgősségi betegellátás ...

Sajnos, a beszédet átolvasva úgy érzi az ember, hogy egy lépést sem sikerült előre lépni, sőt, inkább minden még rosszabb lett.

Orbán évértékelő beszéde 1999-ben, részletek. (No, igen, akkor még tudott konkrétumot is mondani évértékeléskor, 2011-ben már csak annyi jutott, hogy bla-bla-bla (ásít) ...)
 

"... engedjék meg, hogy elmondjam, miként gondolkodik a polgári koalíció kormánya magáról a kormányzás értelméről.

Mi úgy hisszük, a kormány feladata több mint az államapparátus igazgatása, a folyó ügyek, az ország napi gondjainak megoldása. A kormány maga elé tűzött célja, elhatározott szándéka az, hogy a polgárok, közösségeik és az ország egésze előtt egy kormányzati ciklust messze meghaladó távlatokat nyisson. Ennek érdekében igyekszik mozgósítani az országban, az ország lakóiban rejlő erőforrásokat. Bizonyos vagyok abban, s a kormány minden tagja bizonyos abban, hogy ehhez szilárd értékekre, világos célokra és közös akaratra van szükségünk.

Alig fél éve annak, hogy a polgári koalíció kormánya megalakult. Az első lépések körül bábáskodva sokan bíztattak bennünket, s ugyanakkor aggódtak is, vajon nem vágtuk-e túl nagy fába fejszénket, vajon képesek leszünk-e úrrá lenni azokon a nehézségeken, amelyekkel mindannyiunknak nap-nap után szembesülnünk kellett.

Bizonyosak voltunk abban, hogy élnünk kell a lehetőséggel, hogy a körülmények hatalma közös akarattal legyőzhető. Amikor vállaltuk a kormányzás felelősségét, azt mondtuk ki ezzel – amiben titokban minden család, minden polgár reménykedett –, hogy van jövője ennek az országnak, ennek a nemzetnek, hogy van jövője mindazoknak, akik készen állnak, hogy mindent megtegyenek saját személyes vágyaik, terveik valóra váltásáért.
Az eddig elért eredmények tükrében úgy látom, hogy azok mérték fel helyesen lehetőségeinket, akik bíztattak bennünket. Sorra születnek azok a döntések, amelyek önmagukért beszélnek.

A polgári koalíció kormánya 1998 júniusában gyökeresen új gazdaságpolitikát hirdetett meg, melynek középpontjában a gazdasági növekedés áll. S bár a közgazdászok elemzései, tanulmányai a magunkfajta laikusok számára nem mindig érthetőek, annyit mindenképpen mondhatunk, hogy a gazdaság fő mutatói 1999-ben rendkívül kedvezően alakulnak. Magyarország gazdasági növekedése az Európai Unióénak kétszerese. Az előző évhez képest tíz százalékkal nő a várhatóan versenyképes magyar áruk kivitel.
A fiatal magyar demokrácia első kilenc éve után először 1999-ben csökken az ország által egy év alatt megtermelt javak értékének 60 százaléka alá az államadósság. Ezzel elérjük a legfejlettebb európai államok ajánlott adósságmutatóját. A keresetek vásárlóértéke 1999-ben 3,6 százalékkal, a nyugdíjaké több mint négy százalékkal emelkedik. Ebben az évben az inflációt, a pénzromlás ütemét egy számjegyűre zsugorítjuk.
A kedvező gazdasági mutatók mellett 1999-ben javul a költségvetés egyensúlyi helyzete is. Javul annak ellenére, hogy a rendkívül pazarló társadalombiztosítási rendszer, a Postabank és a Magyar Fejlesztési Bank állapotának rendezése összesen 240 milliárd forintjába került az adófizetőknek.


Költségvetésünk bevételi oldala ugyan komoly javulást mutat, de kiadásainkat még mindig nem tudja fedezni, mert tovább kell cipelnünk hátunkon a múltat, a korábbról maradt hatalmas államadósság súlyát. Szerencsésebb országok minden évben a többletet osztják szét az emberek között, mi pedig még mindig a hiányt.
Nehéz elképzelni, de az ország 1999-ben a korábban felvett hitelek kamataira 769 milliárd forintot kényszerül költeni. Minden hetedik megkeresett forintunkat erre az adósságra költjük. Óriási összegről beszélünk. Ennyi pénzből egyetlen év alatt befejezhetnénk autópályáink építését, kétszeresére emelhetnénk a közalkalmazottak bérét, vagy egy csapásra megduplázhatnánk mindenki nyugdíját.
Egyszerre kell biztosítanunk a gazdasági növekedést és javítanunk az életszínvonalon. A mérleg nyelve egyik irányban sem billenhet el. Ezért 1999-ben is különösen megfontoltan kell gazdálkodnunk. A gazdaság növekedése évek hosszú sora alatt hozza meg gyümölcsét. Ezzel szemben mindannyiunk mindennapi életét már 1999-ben érezhetően befolyásolja az, hogyan gondolkodik a polgári koalíció kormánya a családok, a polgárok életszínvonalának javításáról. Sokan önök közül már saját személyes életükben is érezhetik az eddig megszületett intézkedéseink hatását. Ez az élményük 1999-ben sokkal határozottabb formát ölt majd.

A polgári koalíció kormányának az a meggyőződése, hogy a legszegényebbek helyzetének tartós javulását csak akkor érhetjük el, ha azokat a családokat is megerősítjük, amelyeknek a tagjai dolgoznak, akik a vállukon viszik az ország gondját, és akik magukra vállalják a gyereknevelés örömteli terheit is.
Az ország tudja, meggyőződésünk szerint, a saját nehezebb sorsú polgárait segíteni, ahol az ott élők túlnyomó többsége tisztes megélhetési lehetőségekkel bír. A kormányt ez a meggyőződés vezette, amikor meghozta társadalompolitikai döntéseit. Így a következőképpen döntöttünk: igyekszünk segítséget nyújtani a szükséget szenvedőknek. Ezért választottuk a nyugdíjtörvény esetében azt a megoldást, amely lehetővé tette, hogy a legkisebb nyugdíjjal rendelkezők illetményét 1999-ben annak akár negyedével emeljük.
A szegények támogatása mellett ugyanakkor jelentős összegeket juttattunk a dolgozó és gyermeket nevelő szülőknek is. Elsősorban azoknak a lehetőségeit szeretnénk bővíteni, akik dolgoznak és gyermeket is nevelnek. Meggyőződésem, hogy ők vállalják a legtöbbet Magyarország jövőjéért. Ezeknek a családoknak a támogatása – a mi felfogásunk szerint – közös jövőnkbe való biztos és szavatol megtérülő befektetés.

Ezért:
Először: 1999-ben már nem kell tandíjat fizetni.
Másodszor: 1999-ben az adók és a járulékok alacsonyabbak lesznek.
Harmadszor: minden gyermek után adókedvezmény jár. Ha az egyik szülő nem tudja a teljes kedvezményt kihasználni, a másik szülő is felhasználhatja azt.
Negyedszer: akik lakást építenek, az áfa egy részét visszaigényelhetik.
Ötödször: 1999-ben minden gyermek után alanyi jogon jár a családi pótlék. Alanyi jogon jár, de elvárjuk, hogy a támogatást kapó szülők eleget tegyenek törvényi kötelezettségüknek és iskoláskorú gyermekeiket valóban járassák iskolába. Iskoláskorú gyermekek esetében ugyanis csak ekkor kapják meg a támogatást.

A mikor e döntéseink mozgatórugóit igyekszem megvilágítani, két fontos dologról kell tájékoztatnom önöket. A Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi jelentése arról beszél, hogy Magyarországon még soha nem volt ilyen magas a nyugdíjasok, tanulók, különböző segélyekből élők, egyszóval azoknak az aránya, akiket a statisztika inaktívaknak nevez. A legfrissebb adatok egészen szomorú eredményeket mutatnak. Először fordul elő, hogy a hatvan évnél idősebbek száma meghaladta a gyermekek, a fiatalok számát hazánkban.
Nem tudom, elgondolkodtak-e már azon, hogy jelenleg Magyarországon alig hárommillió-hatszázezer dolgozó ember gondoskodik tízmillióról. Ha nem történik gyökeres változás, húsz év múlva már minden egyes dolgozónak két nem dolgozóról kell majd gondoskodnia. Nincs olyan gazdag ország a világon, amely ilyen terhet képes lenne tartósan elviselni.
A KSH néhány nappal ezelőtt megjelent jelentése egy másik fájdalmas hírt is tartalmaz. A legfrissebb statisztikai adatok azt mutatják, hogy Magyarország népességének fogyatkozása minden eddigit meghaladó méretet öltött. Az eddig sem szívderítő adatok után az elmúlt évben mélypontra jutott az újszülöttek száma. Soha Magyarországon még nem született ilyen kevés gyermek, mint az elmúlt évben.
Ez a szívszorító jelenség hosszú távon olyan mértékű népességfogyást jelez, mely, ha jelentős fordulat nem következik be, a magyar társadalom olyan fokú elöregedéséhez vezet, ami veszélyezteti az ország jövőjét. Magyarország a nagyszülők országává válik – az életüknek igazi értelmet adó unokák nélkül.
Ezért kell 1999-ben  a kormánynak a leghatározottabban cselekednie. Határozottan cselekednünk, de nem rombolnunk – ahogyan az a Bokros-csomag idején történt. Amíg polgári kormánya van hazánknak, nem fordulhat elő, hogy gyerekek, családok, nyugdíjasok jövőjét áldozzák fel csak azért, hogy jelezzék a külvilágnak, hibátlanul fel tudják mondani az éppen divatos közgazdasági leckét.

Oktatásra összesen 34 százalékkal többet fordítunk, mint amennyi az elmúlt évben rendelkezésre állt. A pedagógusok kiemelt béremelést kapnak. A tankönyvek árának csökkentése érdekében azok áfáját eltöröltük. A tengeri kígyóként húzódó egyetemi integrációt 1999-ben lezárjuk. Új korszakot nyitunk a felsőoktatás történetében: ötvenmilliárd forint értékű, ötéves átfogó fejlesztési programot indítunk el. 1999-ben lezárjuk a nemzeti alaptantervről szóló vitákat, és benyújtjuk a közoktatási törvény módosítását.
Azt akarjuk, hogy az iskola a legbiztonságosabb hely legyen gyermekeink életében, hogy ne kelljen aggódnunk értük, amikor reggel elbúcsúzunk tőlük. Ezért határozottan és szigorú törvénnyel még időben megakadályozzuk, hogy fiaink, lányaink a kábítószerek áldozataivá váljanak. Van, amit az életben ki kell próbálnunk, hogy eldönthessük, szükségünk van-e rá. A kábítószer szerintünk nem tartozik ezek közé. Mi felnőtt fejjel el tudjuk utasítani a kábítószert, mert tudjuk, hogy aki a droggal kacérkodik, az az ördöggel cimborál. De a gyermekeink védtelenek. A drogok fogyasztása csak akkor lehetséges, ha azok kaphatók. Ezért aki a kábítószer-ellenes törvényeket támadja, az egyben pártolja a drogkereskedelmet.
A drog és a bűnözés ördögi kör, s ez az ördögi kör mindannyiunk biztonságát veszélyezteti. Tisztában vagyunk azzal, hogy a drog fogyasztása teljes mértékben nem szüntethető meg. De a kérdésre – kábítószer vagy élet – világos választ kell adnunk. És mi azt mondjuk: a kormány az élet oldalán áll. Nem tűzhetünk ki kisebb célt, mint egy drogmentes Magyarország megteremtését. Ezért 1999-ben szigorú kábítószer-ellenes törvényt léptetünk életbe.

Tíz éve birkózunk mindannyian a tömeges munkanélküliséggel. Emberek százezreinek nincs munkája Magyarországon. Az eddigi segélyezés nem bizonyult megfelelőnek a gond megoldására. A mostani kormánynak az a célja, hogy segély helyett inkább esélyt teremtsünk a munka világába való visszatérésre. Ezért 1999-ben az árvízvédelmi gátak építését javarészt közmunkából oldjuk meg. Új közmunkaprogramot dolgozunk ki, amelyet a következő költségvetési évben jelentős támogatással fogunk megvalósítani. Ettől a programtól azt várjuk, hogy hazánkban egyre kevesebben éljenek segélyből, és minél többen munkából.

A  kormány úgy döntött, hogy 1999-ben megindítja azt az autópálya és gyorsforgalmi útépítő programot, amelynek eredményeképpen tíz év alatt 600 milliárd forintot ruházunk be. Az építkezések már szeptemberben megindulnak. Újra épülnek hidak a Dunán. A szekszárdi és az Esztergomot Párkánnyal összekötő híd építését 1999-ben megkezdjük.

Azt szoktuk mondani, az egészségnél nincs nagyobb kincsünk. Nos, ennek a kincsnek az őrzésében az elmúlt évtizedben nemigen jeleskedtünk. Az egészségügy olyannyira elhanyagolt ágazat volt eddig hazánkban, hogy a kormánytól sokkal komolyabb átgondolást igényel, mint más feladatok. Azok, akik eddig kísérletet tettek megreformálására, kudarcot vallottak. Olyan tapasztalatokat szereztek, mint az egyszeri ember a lóval: elöl harap, hátul rúg, középen meg kényelmetlen. Nekünk is be kell látnunk, hogy az egészségügy gondjainak csak csekély része orvosolható azonnal, legtöbbjük csak néhány éven belül oldható meg.
Mégis: néhány fontos intézkedésről már most beszámolhatok az ország nyilvánossága előtt. Először 1999-ben a sürgősségi betegellátást szervezzük újjá. Arra a célra, hogy az ország bármely településén minden sérült vagy beteg ember néhány percen belül megfelelő, gyors ellátásban részesülhessen, a betegszállítást is beleértve 1999-ben összesen 7 milliárd 700 millió forintot fordítunk. A családi orvosi rendelők küszöbön álló teljes körű magánosításához hetvenmilliárd forintos hitelgarancia-alapot különítünk el. Gyermekeink, az iskolások számára három új védőoltást vezetünk be. Az idén előkészítjük, a 2000. évben pedig megkezdjük a serdülőkorú lányok nőgyógyászati szűrővizsgálatát.
Vannak azonban ezeknél sokkal nehezebben megoldható, mélyebb feltárást igénylő gond is a magyar egészségügyben. Ilyen az évek óta húzódó kórházcsődök esete. A kórházak átvilágítását megkezdtük. Az egészségügyi rendszer átfogó, alapokat is érintő reformja – remélem – egy következő évindító beszéd egyik sarok¬köve lesz.

Magyarország ma szabad ország. Sorsa a mi kezünkben van. Mi választjuk azokat, akik törvényeinket alkotják. S bizony mi vagyunk azok, akik arra hivatottak, hogy betartsák e törvényeket. Így hát, amikor adócsalásról, korrupcióról, törvénytelenségről beszélünk, nem hivatkozhatunk többé a körülmények hatalmára. Pedig önök is tudják: gyakran éppen ezt tesszük.
Ilyen az ember. A cipőt hibáztatja, noha a lába a hibás. De otthon, ha semmi sem szorít, és módunk van elgondolkodni a dolgok lényegéről, akkor világosan látjuk, mi az, amire égető szükségünk van.
Tisztességes és becsületes országban akarunk élni. Olyan országban, ahol mindenki szemében erény, ha betartjuk a törvényeket, erény, ha tisztességesen adózunk, és erény, ha világos különbséget teszünk jó és rossz között. Olyan országban akarunk mindnyájan élni, amelyet az adófizető polgár a sajátjának érez.
Az ember nem azért szereti a hazáját, mert nagy, hanem mert az övé."

Címkék: orbán

A bejegyzés trackback címe:

https://vastagbor.blog.hu/api/trackback/id/tr242646373

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Igazság, beszéd 2011.02.08. 14:25:46

p { margin-bottom: 0.21cm;No nem, a Miniszterelnök Úr mai országértékelője még nem az. De megindult az ahhoz vezető úton. Egyfajta hangulat-előkészítés volt. A megszorításokra. A reform szó helyett az „átalakítás”, a „változ...

Trackback: Magyarország, szegényország 2011.02.08. 13:17:25

El kell döntenünk, hogy szegénységi bizonyítványt, esetleg bárcát, netán diliflepnit igényeljünk az EU-tól. Mindháromból bőven lehetne osztogatni mind az elmúlt húsz év döntéshozói, mind pedig a szavazópolgárok között az arra érdemesek számára. "...

Trackback: Sértődés ne essék! 2011.02.08. 13:16:26

Ötvenszer szólt be 12 perc alatt az Európai Parlament képviselőinek Orbán Viktor. Hogyan fordította volna le üzeneteit egy igazmondó tolmács? Hogyan szól ugyanaz az üzenet az Európai Parlament épületében és hogyan szólna egy falusi kocsmában? Párhuzam...

Trackback: Orbán Viktor generátor 2011.02.08. 13:15:30

Hogyan írjunk bele 100 + 1 bullshitet egyetlen húszperces felszólalásba? "Az elmúlt 20 év legnehezebb éve előtt áll az Európai Unió" - mondja Orbán Viktor a lentebbi videón 03:31-nél. Na itt volt az, hogy kiköptem a reggeli kávét :) Aki ed...

Trackback: Orbánértékelő 2011.02.08. 12:10:14

Nehéz volt konkrétumot találni Orbán beszédében. Pedig most, kilenc hónap után talán el lehetne kezdeni érdemben kormányozni. Könnyű a most befizetők jövőbeli nyugdíját "nyugdíjvédelem" címszóval eltapsolni. Könnyű egy Schmitt Pált kinevezni,...

Trackback: Mit kezdjünk Orbán beszédével? 2011.02.08. 12:03:50

Orbán 2011 legfontosabb feladatának az alkotmányozást tartja. Ez kifejezetten rossz döntés: egy új alkotmány szükségessége biztosan nem fér rá Magyarország 50 legégetőbb problémájának listájára. (Fotó: Index) Orbán Viktor tegnapi évértékelője megl...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

bandika gazdája 2011.02.08. 15:09:04

@Seduxen: Hogy a francba találsz Te mindig ilyeneket?! Nem igaz!!! :-)

Seduxen (már NEM dr.) 2011.02.08. 15:14:40

@bandika gazdája: az mind sámli, hogy ilyet találok, de volt szerencsém HASZNÁLNI is!!!

beszarás különben!

rátenyerelsz a nagy piros gombra, és 4-5 féle verzióban szólal meg a "bullshit-riadó" :))))

"Warning, warning, bullshit alert!"

vagy

"that was bullshit"

csoko20 2011.02.08. 15:16:27

Tegnap Viktor értékelte az országot, ma pedig a bécsi pszichiáterek Viktort:)

ob.szerver 2011.02.08. 15:21:22

@eszkep:

A butaság és a szorgalom együttese a legrosszabb kombináció. A töménytelen ostobaságból amit összehordtál elég a gazdaság várnál jobb teljesítményét a pár hónapos Orbán kormánynak tulajdonítani. Sorold már fel lécci az Orbán kormány gazdaságélénkítő intézkedéseit. Még a 29 nyilatkozataláírogató lakájközgazdász józanabbjai (Mellár, Járai, igen még Járai is) is elismerik, hogy az eddigi intézkedéseik növekedésvisszafogó és bizalomrombolóak voltak.

dr kíváncsivagyok 2011.02.08. 15:32:09

@eszkep: egy hirtelen eszembe jutott : 2002 -re 6 % - kal emelkedett az államadósság( az 1999 - hez képest .) . De még gondolkodok....

ob.szerver 2011.02.08. 15:32:41

@waszabi:

Ha azt tekinted az Orbán féle lakásépítési program sikerének, hogy több lakás épült, akkor az kétségkívül siker. Viszont ami ezt lehetővé tette az állami támogatás osztogatása a költségvetési egyensúly és a fenntartható növekedés útjáról történő letérés kezdete volt és ilyenformán a Megyesi féle 100 napos programok előfutára volt.

sisifux 2011.02.08. 15:36:27

@eszkep:
Volt előre lépés akkor is. Bevezették az Eho-t. A minimálbér 29 000 Ft, az Eho 3 900 Ft volt. Az is igaz viszont, csökkentették a tb járulékot 10 %-al.:-)

Homeoffice 2011.02.08. 15:39:11

Egyébként bármilyen adócsomag jöhet ki, baszhatják.
Amig nincsenek a KKV-k rákényszerítve az adóbevallásra vasszigorral addig nem lesz itt semmi.
Amig sikk az "Adóelkerülés" addig marad minden a régiben.

Az igazi Sipi - Citizen of European Union (törölt) · http://www.youtube.com/results?search_query=ud+zrt 2011.02.08. 15:41:58

@bandika gazdája: "Igen! Csökkent az államadósság, bár nem vagyok Fidesz fan!!! "

szamszerint mennyivel csokkent?
es a gdp aranyos allamadossag csokkent - tehat az allamadossag ebben az esetben lassabb mertekben nott, mint a gdp. de ugye akkor is no..;-) - vagy az allamadossag osszege?

mert kurvara nem mind1 az am..;-)

Homeoffice 2011.02.08. 15:42:26

inforadio.hu/hir/gazdasag/hir-411899

Muhaha
Első hónapban összejött a tervezett hiány ötöde!

samba pa ti 2011.02.08. 15:45:46

szervusztok gyerekek!
ma a gonosz törpe mesél nektek.
színes ceruzákkal festett szép álmokról,fényes jövőről,biztos nyugdíjról.
aztán holnap felébredtek,s meglátjátok amit ma este még nem:
államosítás,sógor- koma beültetése pazar állami funkciókba,a közveszélyes munkakerülés bevezetése,békekölcsön,
s majd akkor észreveszitek,hogy ez nem az átkozott kádár korszak,
ez bizony a Nagy Vezír uradalma.

Mr. Waszabi 2011.02.08. 15:53:09

@Gunther: többféleképpen is lehetett értelmezni:) Keser-röhögve-megdöbbenve vettem észre, mennyire aktuálisan hangzanak Hofi a 80-as évek szocreál paródiái.:)

Homeoffice 2011.02.08. 15:57:15

@waszabi:

Hofit egyébként ez az Anna nevezetű kormányszóvivő kontrázta.
"Mitől lesz jobb az X ezer forintot keresőknek?
Válasz: Kevesebbet kell törődniük az adóbevallással.."

majomkutya 2011.02.08. 16:03:48

Amúgy nem is lenne rossz életünk, ha a '99-es OV beszédben megfogalmazott "égető és sürgős" problémákat mára megoldották volna.

Mr. Waszabi 2011.02.08. 16:04:00

@Gunther: hát nekem komoly lelki traumát okoz, hogy ujra át kell élnem a 80as éveket most. Mintha a majmok bolygóján ébredtem volna fel...:) Voltak reményteli elképzeléseim az Európához való felemelkedésről így ezerév szpás után, hát ugyláccik az átok hosszabb ideig tart:)
Az agyam felfogja mi történik, de nem akarom elhinni, hogy valóság.

Lencsés István 2011.02.08. 16:08:21

Megkérdezném a blogírót mi nem tetszett a beszédben , illetve miért állít valótlanságot . Köszönöm szépen előre is a választ !

fercsibercsi 2011.02.08. 16:08:49

Vissza sírjátok Gyugyi Fecót? Hát én nem! A türelem nagy kincs, én kivártam amíg eltakarodik a komcsi csűrhe, hát most nektek kuss!!!

Homeoffice 2011.02.08. 16:11:19

@fercsibercsi:

Ki a faszom sírja vissza Te gyökér...
Menjél inkább a NER-eddel egy baráti meleg magányos félórára el a budiba...

Marcellusca 2011.02.08. 16:20:05

@Gunther: Az a NENYI, Teeeee, tudatlan. :DDDD

csoko20 2011.02.08. 16:23:06

@fercsibercsi: Kivártad?! Se tüntetés, se kilőtt szemek?! Nem a tettek embere vagy; igazi fülkeforradalmár!!!

Suttyomban odaraktad az x-et aztán spuri haza???? :))

.Pierre Bezuhov. · http://www.youtube.com/watch?v=ddk-Q6hXvFk 2011.02.08. 16:32:12

@Vad.Korte: "Jogos. Volt közben 8 évig szoci kormányunk. "

néha az az érzése az embernek, hogy a fideszdroidok ezzel a mondattal bootolnak be :))
ez a "nyolc év" - úgy tűnik - mindenre aduász

vernarancs 2011.02.08. 16:43:06

Az allamositas es a kozponti kezivezerles nem a nyugati fejlettseg iranyaba fogja mozditani az orszagot.

jágör68 2011.02.08. 16:45:24

Hogy állnak ezek az ügyek??????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

vastagbor.blog.hu/2009/12/04/jo_reggelt_ugyeszseg
www.epulettar.hu/cikk/21070.aspx

jágör68 2011.02.08. 16:47:13

@jágör68:
Ploitikust és vezérigazgatókat akarok látni bilincsben rohadni, tucatszámra!

hazug fidesznyik (törölt) 2011.02.08. 16:49:33

@Lencsés István: Ezt a kérdésedet a másik blogon is elsütötted, köcsög. Mennyit fizetnek érte?

hazug fidesznyik (törölt) 2011.02.08. 16:52:42

@fercsibercsi: Ej, te kis bolsi gyerek! Vigyázz, mert mindjárt feljön anyukád a sarokról, és ha meglátja, hogy buzerálod a gépét, úgy pofán ver, hogy kihányod azt a sok narancsot.

.Pierre Bezuhov. · http://www.youtube.com/watch?v=ddk-Q6hXvFk 2011.02.08. 16:54:37

@hazug fidesznyik: konkréten 3 blogban tette fel ugyanazt a kérdést - blog.hu/user/41469/tab/activity
valószínűleg valamelyik kötött pólós fidelitaszos huszonvalahanyadik nickje. gondolom ezek töltötték fel az "Elég" nevezetű fészbúkcsoportot kamuregekkel :)

hazug fidesznyik (törölt) 2011.02.08. 17:01:06

Ez nem évértékelés volt, hanem parasztvakítás. Kellett egy kis saját közönség előtti előadás, miután feltörölték vele a padlót az EU-parlamentben. Az ilyen szöveg csak a saját birkahadának szól, az értelmes állampolgárok számára nincs mondandója a Kedves Vezetőnek. A szövegírói buta seggnyalók, nem értenek a fogalmazáshoz. Szánalmas, hogy egy Orbán Viktor nem tud saját szöveget előadni, mert azt el sem várom tőle, hogy fejből beszéljen. Az soha nem ment neki. Legalább egy ennyit megtanulhatott volna Fletótól...
:-)

Homeoffice 2011.02.08. 17:02:47

@hazug fidesznyik:

Úgy látszik a pártközpontban váltás van vagy szabadságoltatás, mert elég kevés Viktoriánus komment van.

2011.02.08. 17:17:25

megy itt is a komcsizás, néha úgy érzem nem a gyurcsány viktor és az orbán ferenc teszik élhetetlenné ezt az országot hanem mi magunk

Lencsés István 2011.02.08. 17:24:52

@hazug fidesznyik: Igen mindenhol feltettem , mert mindenhol valótlanságot állítottak . A megjegyzésedre nem reagálnék mert nem személyeskedni akarok , bár ha már itt tartunk megjegyzem ilyen névvel amivel be vagy regisztrálva nem is vártam mást ....

lyken 2011.02.08. 17:27:08

@Tzimisce: "Gyurcsány egy töketlen fasz volt, " Na, ezzel Viktor rohadtul nem értene egyet. Ha nincs a Feri, akkor Viktor mára történelem lenne.

KG2000 2011.02.08. 17:36:07

@.Pierre Bezuhov.: kétségtelen, a 12 éve folyamatosan szóló zorbángonosztörpefelcsútiparasztmonnyonle-t nem lehet vele überelni, ti bootolók!

KG2000 2011.02.08. 17:37:55

@Gunther: Még mindig van pénze a maszopnak, hogy fizessen titeket, úgy látszik.

GaZe 2011.02.08. 17:53:52

@csabapayne: "És valami hihetetlenül gátlástalan kampányba kezdenek. "

Majd megvédik a választókat, szabad akaratukból. Ennél gátlástalanabbat nehéz jelenleg bemondani.

Marcellusca 2011.02.08. 17:54:04

@KG2000: És még te akarsz értelmes vitát.
MUHAHA!

fercsibercsi 2011.02.08. 17:54:40

@hazug fidesznyik: Buzi komcsi, azt sem tudod mit beszélsz! Igen nagy suttyó lehetsz, de hála az égnek, kevesen vagytok!

mréveiller 2011.02.08. 17:56:40

akkor lehetne összevetni a helyzetet '99el ha addig nem lett volna a 8 éves elkúrás.
de volt és imf hitel kellet amit most két évig nyög az ország. amúgy meg akkor nem sírtatok amikor megszavazták a 13. havi nyugdíjat akkor kellet volna okosabbnak lenni!

fercsibercsi 2011.02.08. 17:58:40

@csoko20: Ezek vagytok ti komcsik, vagy zsidók! Ugyan nem ismersz, de azért véleményt mondasz rólam. Talán amit írtam, arra mondj valami tőled telőt, ha megértetted egyáltalán!

fercsibercsi 2011.02.08. 18:03:10

@Gunther: Van egy nagyon szép nyelv, ez a Magyar! Igyekezz megtanulni és fogalmazni, hogy értsem is a röfögésed. Ha zsidó vagy, akkor ne is próbálkozz!!!

térfél · http://httphatterfel.blog.hu/ 2011.02.08. 18:11:55

@majomkutya: Lázár!... azt a qrva! - erre nem tudok mást mondani - Meggyestonyóval - Orbánnal ... no ez az igazán félelmetes a fideszben! Ez a fajta város és országvezetési stílus, amin olyan jót derülnek magukban... én meg megfogalmazni sem tudom, hogy milyen jelző illik ezekre a fölényesen másokat semmibe vevő alakokra? és a híveiknek EZ tetszik... erre hajtanak? Iszonyat tapló férgek ezek! Fujj... köpni kell!
- és amikor a külföldre menekült embereket haza akarná (szóban) csalogatni ez a miniszterelnököcske? - én ezt a felvételt mindnek megmutatnám, hogy eszébe ne jusson visszaténferegni...
- Lázár szerint az adósságba hajtott város a jó város... hát bravó! csak akkor ne mutogassanak az ország adósságainak törlesztésével a kisemberekre, akiknek a házát is elviheti a hitelező a feje fölül, mert a fideszfelfogásnak hála az országot is koldusbotra juttatja ez a kormány... ilyen stílusban... jaj! mindjárt elhányom magam lázártól! A frakcióvezetőtől....

salamander 2011.02.08. 18:29:35

Megint jó szöveggel állt elő a blogíró indexes csapat.

Jaj mi van a melegekkel, meg a kutyák jogaival.... Csak elő ne kelljen venni a lényeges kérdéseket.
Itt látszik az, hogy akik a szekeret húzzák - az országban - azoknak az érdekeit csak a Fidesz képviseli.

Azért tart ott az mszp-szdsz-lmp-és már az MDF is, ahol tart. A jobbiknak is eléggé kifogyott a szél a vitorlájából, mert látszik, hogy a Fidesz hatásos választ tud adni a cigánykérdéstől a közbiztonságig egy sor jobbikos alapkérdésre.

Igen, ha nincs a Medgyessy és Gyurcsány, akkor most euróval fizetünk és nem vagyunk egy szar eladósított ország.

A többi most mindegy.

trojka 2011.02.08. 18:39:42

@térfél: láttátok a híradot? Lázárka ugy nyilatkozott, hogy neki azért kell több 10 millkás audi, mert biztonságos kocsiban szeret közlekedni, s nem akarja, hogy oda-vissza (Bpest és szeretett városa) bármikor lerobbanjon. Hát, ez a fiu biztosan bársonyban szuletett és mannával etették, vagy olyan rosszul ment a sora, hogy ugy érzi, most megérdemli ezt, pedig az után, amit eddig tevékenykedett, egy szaros taliga sem járna neki...én egy 14 éves Fiat Ritmoval mentem ki Erdélybe, egyáltalán nem voltam betojva, hogy le fog robbanni. (nem is robbant le, az 1400 km alatt.

a katona fehérben 2011.02.08. 19:13:06

@csabapayne: Nem tudom, miért van szükség magyarázkodásra. Hogy a kampányban ki mit csinált, és az jó vagy rossz volt-e, az legyen a kampányigazgatók problémája. Akit pusztán egy kampánnyal meg lehet buktatni, az nem csinálta elég jól. Pont a következő kampány igazolta, hogy nem lehet bármilyen állítást hatásosan eladni - akár mindegy is, hogy igaz-e vagy sem, ha nem hihető-látható (rosszabbul élünk, mint 4 éve). Két megjegyzés azért ehhez a témához: Orbán éppúgy Torgyán doktor segedelmével került hatalomra, mint ahogy az MSZP az SZDSZ-ével, tehát csak magának köszönheti azt a hülyét, és a kivásárlásról/szalámizásról is tudna mesélni néhány másik kisgazda vagy épp a KDNP...ilyen a politika, ha nálunk csinálják. Megvenni azt lehet, aki csak a hatalomhoz és a pénzhez lojális, ilyen pedig bőven van minden oldalon. A 2002-es kampányban pedig a két forduló között kamatostul törlesztett szardobálásban a Fidesz...abban az évben váltak a választások a demokrácia ünnepe helyett az egymásra vicsorgás ünnepévé, majd a politikai élet egy folyamatos választási kampánnyá, és közel 10 évvel később már az is mindegy, hogy ki kezdte...csupán kurvára szomorú, hogy bármilyen cikk, ahol kommentelési lehetőség van, szóljon akár a művészetről, akár a pináról, 10-20 hozzászóláson belül eljut a pártalapú mocskolódásig, pedig alapesetben a pártszimpátia nem sokkal fontosabb kérdés, mint hogy megeszed-e a pacalt, a metált szereted-e vagy a klasszikust, a szőkéket vagy a barnákat stb.
"Sok együgyű szavazót megvezetett"...szerinted most kiktől lett meg a 2/3? Nincs közel hárommillió egyetemi tanárunk...meg lehet nézni a szavazók összetételét iskolázottság szerint, sőt, nem is csak most, hanem akár az összes eddigi választás győztesénél az akkori aktuális adatot. Az a helyzet, hogy Magyarországon (és egyre több országban) nemhogy ilyen többséget, hanem lassan egyáltalában választást sem lehet nyerni az ún. együgyű szavazók megnyerése nélkül. Éppen ezért mondtam, hogy a Zemberek és a Polgárok ugyanazok a személyek, és hiteltelen egyszer kádárfan panelproliként, másszor hős rendszerváltó forradalmárokként hivatkozni rájuk attól függően, hogy épp kire adták a voksukat. Tessék úgy kormányozni, (illetve az Orbán-Torgyán-kormány esetében nem is ezzel volt legutóbb elsősorban a probléma, hanem) emellett tessék úgy viselkedni, hogy legyen kedvünk megválasztani a következő ciklusban is, az egyetemi tanárnak és az együgyűnek egyaránt. Ha a Fidesz elveszti a népszerűségét, és akár az MSZP (ezt legközelebb kizártnak tartom), akár más párt(ok) (ez már inkább valószínű) többé-kevésbé megerősödik, az azért fog történni, mert a kormány nem végzi elég jól a munkáját, és a másik többek számára jobb alternatívának tűnik nála, tehát teljes joggal válik népszerűvé, illetve veszi át adott esetben a kormányzást. Nem tudom, miért lenne ez tragédia egy demokráciában, és miért járna a kormányrúd egyik pártnak jobban, mint a másiknak...ez nem valami nemesi cím, hogy öröklődjön, illetve nem házastársat, nem szerelemből és nem egy életre, jóban-rosszban-egészségben-betegségben alapon választunk, legalábbis az értelmesebbje, hanem az adott időben a rátermettnek, meggyőzőnek, alkalmasnak, hitelesnek, szimpatikusnak stb. tűnőt. Eddig legalábbis mindig az nyert, aki ezt tudta mutatni magáról.
A szanaszét rabolt országról és a csodáról: politikusnak lenni nem kötelező, de aki kormányozni akar, tudja, hogy mire vállalkozik. (BTW: ki emlékszik olyanra az elmúlt sok évből, amikor épp nem voltunk valamilyen nehéz helyzetben? Az aranykorokat mindig csak utólag nevezik így, amikor már minden szebbnek tűnik...) Ilyenformán nem tudom elfogadni ezt kifogásnak, és igenis legalább idézőjelben "csodát" várok el, éppúgy, mint a korábbiaktól. Nem azért, mert ezt ígérték (azt már remélhetőleg úgyse hiszi el senki politikusnak, nagyon bölcsen), hanem mert azért kerülhettek oda, pláne ilyen többséggel, mert sokan bíztak bennük, és ezt meg kell szolgálni.

Jancsibohóc /Bohócügyi Államtitkár/ · http://www.vanditdigital.com/ 2011.02.08. 19:38:50

"fercsibercsi 2011.02.08. 18:03:10
@Gunther: Van egy nagyon szép nyelv, ez a Magyar! Igyekezz megtanulni és fogalmazni, hogy értsem is a röfögésed. Ha zsidó vagy, akkor ne is próbálkozz!!! "

:D Attól hogy a magyart nagybetűvel írod, nem leszel se magyarabb, és még csak nem is úgy kell írni. Hazatollah' Skiccpállal' menjetek el maszturbálni egyet, és utána pörgessétek meg azt a fránya A magyar helyesírás szabályai című könyvecskét. Ha megvagy, jaffázhatsz' tovább öcsi. :D

Marcellusca 2011.02.08. 20:23:36

@a katona fehérben: Hát, ezt szépen összefoglaltad, "ártatlan baka". :D

Abszolút egyetértek.

Horizont 2011.02.08. 20:46:02

@Jancsibohóc /Cee'd KIA Fa Somat/:
Azt hittem ez a fercsibercsi egy nyálas kamasz, de ha lehet hinni annak amit beírt akkor 56 éves. Na ezen elámultam. Azt hittem az én korosztályom normális:) Tévedtem!

2011.02.08. 21:23:41

@Vad.Korte: Ja, meg három évig fideszes. Mit csináltak ez alatt? Országimázst (vagyis szájkaratét.)

@Hoppázó Beléndek: antall is szaul nézett ki, de így is túl sokáig húzta a vén görény. Miért nem tudnak a politikusok időben megdögleni? (még az esküjük előtt)

@szürke_tag: Kit érdekel ma már gyurcsány? Rég eltűnt a süllyesztőben. A zemberek azt reklamálják, hogy orbán sem jobb nála. Hazudozott, osztogatott, és most félrebeszél. Ezért ugyan kár volt "fülkeforradalmat" csinálni!

@RAMBO: Hát a millenáris kiállítás aztán nagyon frankó volt! Egy felszámolt gyár kiherélt üzemcsarnokában verték a f*kat a naridroid munkanélküliek a magyar ipar egykori vívmányaira... azt sem tudtam, hogy sírjak-e vagy nevessek. Hülyeség! Demagógia a köbön.

@Krujs: Ha olyan kurva nagy pozitív változás lett volna érezhető 2002-re, akkor nem bukott volna el orbán két egymást követő választást is. Pofázni, azt tudott akkor is, meg az alultervezett inflációval meg más trükkök százaival látszatot kelteni, de a választás mégiscsak megmutatta, hogy a többség szívébe nem nagyon tudta belopni magát.

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2011.02.08. 22:01:51

Most ez a poszt miről akart szólni? Azon kívül, hogy tele van vastagbetűs résszel, értelme nem volt...

majomkutya 2011.02.08. 22:09:45

@salamander: Hát kedves salamander, eléggé egysíkúan látod a dolgokat.
Burokban élsz? Vagy netán Buda elit negyedében?
Sem a közbiztonság, sem a cigány vonalon érdemi változás nem történt. A két hét nagyon letelt. Nézd meg a bűnügyi híreket, vagy a kuruc bűnügyi rovatát! Minden nap több olyan hír van, hogy időseket kirabolnak, megölnek, stb. Rablás, gyilkosság, kurvafuttatás, pofátlanabbnál pofátlanabb fémtolvajlás (pl. árvízvédelmi műtárgyak ellopása), illegális fakitermelés iparszerűen, uzsora, hétvégi ház feltörés, stb. Nemrég Kétegyházán egy almásból többszáz termő almafát vágtak ki tüzifának. Rendőr szinte csak két esetben van kint a köztereken, ha autósokat kell büntetgetni, vagy ha gárdistának látszó emberek vannak valahol.
Az árvíznél, az iszapkatasztrófánál fosztogatók borzolták a kedélyeket (még akkor is ha ezt igyekeztek tagadni). Még a kivonult katasztrófavédelemtől is ellopták a gázolajat az árvíz idején.
Hogy a cigánykérdést hogy kezelik? Sehogy. Az általam előbb említett bűncselekmények döntő részét ők követik el.
Az meg, hogy a Vastagbőr szerkesztőit (Huth Gergely után szabadon) holmi bérbloggereknek titulálod kritikán aluli! Nem tisztem Zeroékat megvédeni, mert már nem gyerekek, de mégis megteszem! Ha nem tetszik mi a f@szért írogatsz ide? Olvass Magyar Hírlapot, ott lefestik neked a rózsaszín álomvilágot. Minek stresszeled magad a Vastagbőrrel?

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2011.02.08. 22:11:40

@a katona fehérben: Ez a vélemény tényleg ott van.Akartam én is írni neki de így nem tudtam volna gratula.
Sokmindenben az én véleményemet tükrözi.Nem te is egy volt maszopos és most jobbik szavazó vagy?:))

bandika gazdája 2011.02.08. 23:05:29

@térfél: Tudjuk, hogy a Lázár nem oké, elkúrta ezt az autóügyet, de azért ne essünk már túlzásokba! Még majd kisütöd, hogy 8 évnyi mszp-s virágzás után a fidesz verte egy év alatt adósságba az országot! Miért van az basszus, hogy ha valaki valamelyik oldalra szavaz, mindjárt besötétedik az agya?! Na ezért nem szavazok én! Így tisztán látom, hogy mind a kettő szar!

bandika gazdája 2011.02.08. 23:11:26

@trojka: Az semmi! Apukám 66-ban Trabanttal volt Innsbruckban! Az osztrák határőrök dőltek a röhögéstől mikor megkérdezték, hogy hovahova? Természetesen biztonságosan megjárta az Alpokat! Trabantot Lázárnak!!!!!

Tzimisce · http://tzimisce.blog.hu 2011.02.09. 00:12:49

@Gunther: Ejnye, miért nem kérdezed meg a közgazdász haverodat. Júniusig általában a hiány 70-80%-a jön össze, ahhoz képest jól állunk :)

Tzimisce · http://tzimisce.blog.hu 2011.02.09. 00:17:12

@KG2000: Günther, adsz belőle nekem is? Ha felgyúgyulsz elsörözzük, oké? :D

Tzimisce · http://tzimisce.blog.hu 2011.02.09. 00:20:36

@fercsibercsi: Éljenek a trollok. Felhívom a figyelmed, hogy a magyar nyelvet kisbetűvel írják, ahogy tudomásom szerint a magyar embert is. Magyarországot írják nagybetűvel. Ne aggódj, Hoffman Rózsa segít, hogy ne bukj meg a harmadik általánosban.
Élvezem, hogy egy olyan embert zsidózol, akinek az avatárja egy Panzer-VI. Már ha egyáltalán tudod mi az :D

Gyalogfenyő (törölt) 2011.02.09. 01:58:44

@salamander: Kommentár nélkül, neked: ""Közösségi célokra - például "roma kulturális központ" létrehozására - fordítják a kármentő alapban összegyűlt 1,7 milliárd forintot - tájékoztatta Lasztovicza Jenő, a kármentő bizottság elnöke csütörtökön az MTI-t. Erről a kármentő bizottság döntött az Orbán Viktor miniszterelnök részvételével tartott legutóbbi ülésén.""

vorosiszapkarosultak.info/vorosiszap-cimkek/magyar-karmento-alap
"Magyar Kármentő Alap
Mindenkié a kármentő alap
A közösségi cél épp olyan fontos, mint az egyén támogatása, mondta Lasztovicza Jenő, a kármentő bizottság elnöke lapunknak a kármentő alap felhasználásáról.
Csütörtökön a kormányülés napirendjén szerepelt az ügy. A megyei közgyűlés elnöke elmondta: 1,763 milliárd forint gyűlt össze eddig a Magyar Kármentő Alapban, ebből 1,2 milliárdot kötöttek le, 563 millió a számlán van. Az adományalapból eddig 155 millió forintot fizettek ki a rászorultaknak. A katasztrófa után százezer, karácsony előtt százötvenezer forintot kaptak a károsultak, a nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedettek szintén százezer, a tönkrement kisvállalkozások pedig kétszázezer forintot kaptak."

kej 2011.02.09. 05:19:44

@Gyalogfenyő: ezen én is felbasztam magam, amikor eőször hallottam. a faszért nem leet arra a célra fordítani a pénzt, amire kunyerálták? mi a büdös francért kell belőle múzeum, meg bármi más. miért nem múzeumra tarháltak? ja, hogy akkor tá még a fülkeforradalmárok se adtak volna egy kanyi vasat sem? és a népeknek miből lesz fedél a feje felett? azt majd jól megfinanszírozzák (duplán) az adófizetők, vagy mi? a másik a lázár nyilatkozata: majd a választók eldöntik, hogy megéri-e nekik, hogy finanszírozzák a luxusautóját? micsoda? lázár jani havonta 600+300 ezer benzinpénzbe kerül. az annyuk picsáját. és az indok? sokszor gyorsan kell pestre érni. baszod, 130 a megengedett sebesség. ha nem ennyivel mész, rád kell baszni a 300 ezer forintos büntit, oszt jó napot

2011.02.09. 06:07:52

@Gyalogfenyő: Ez mekkora pofátlanság! Jótékony adományokat lenyúlni szarságokra, hát ez mindent visz! Annak a hegedűsnek volt igaza, aki személyesen vitte el a televízióit, és adta oda közvetlenül a károsultaknak! A magyar politikusokra még ennyit sem lehet bízni, mert előttük semmi se szent!

Homeoffice 2011.02.09. 06:31:35

@Tzimisce:

Sajna egy Tigris replika csak:) De imádtam benne ülni:)
Egyébként tök jó.
Egy óra alatt lettem komcsi és zsidó.
Várjál a sörözéssel, mert a szociknál csak hó végén van fizetésnap:))))

trojka 2011.02.09. 08:30:22

Na, ugy elborult az agyam, hogy a másikba irtam meg a véleményemet az adományok lenyulásárol. Hát, erre már csak hápogni lehet, vagy agyvérzést kapni. Én nem azért telefonálgattam napjában tízszer is, (a segélyvonalon) hogy ezeknek a mocskoknak legyen hol szidni, vádolni a magyart! ki a fene hatalmazta fel ezeket az idiotákat, hogy a pénzemen cigány kulturpalotát építsenek. Ja, tudom már: a kétharmados többség. de könyörgöm, ha olyan biztos vagyok, hogy ez a kétharmad jo pártkatonaként mögöttem áll, akkor nem félek és megkérdezem, "tisztelt hölgyeim és uraim", beleegyznek-e, hogy a pénzuk már megint a WC kifolyoban kössön ki? Emlékszem, amikor Romániában volt a "forradalom", utána itt is gyujtottek a román "testérek" megsegitésére. (mi ugy tudtuk, a magyaroknak megy) na, vittem én is a sot, lisztet, ruhát, szalonnát, konzervet (a szalonna aposoméké volt). utána itt volt odaátrol unokanövérem, elmondta, hogy amikor kinyitották a raktárakat, kongott az egész az urességtöl, addigra elloptak mindent. (a városi párbizottság titkárának felesége rokabundában lofrált, még el is mondta nagy buszkén, hogy a magyar adományozoktol kapta. Egy biztos: éntölem ezután egy garast sem kap senki, nem azért, mert nem akarok adni, de ilyen mocsok modon akaratom ellenére ne épitsenek ezeknek az ingyenélöknek palotát. (sok helyen meg már a pedagogusok nem kapnak fizetést sem!) ha pedig mégis adnék, majd odaadom én személyesen. na.

bandika gazdája 2011.02.09. 09:15:19

@Gyalogfenyő: Jóvan! Ezentúl is segíteni fogok a bajbakerülőknek, de csak kézből kézbe, vagy sehogy! Államnak kuss! És nem a roma kultúrális központ miatt. Egyszerűen amit én megvonok magamtól, azt arra használják, amire adtam. (Különösen ha milliárdosok helyett fizetek basszus! Mert ugye ottan nem nekünk kellene kártalanítani, vagy tévednék?) Százezer forint ......!!! Rohadékok!

trojka 2011.02.09. 09:22:25

@bandika gazdája: könyörgöm! de hiszen van már nekik egy! akkor meg mi a fenéért kell nekik másik is?

Baldrick68 2011.02.09. 10:14:06

Erre most találtam rá.
Nem sámli ez sem.

www.mr1-kossuth.hu/hirek/legolvasottabb/kozossegi-celokra-forditjak-a-karmento-alapban-osszegyult-17-milliardot.html

Közösségi célokra fordítják a kármentő alapban összegyűlt 1,7 milliárdot

"Közösségi célokra fordítják a kármentő alapban összegyűlt 1,7 milliárd forintot – közölte Lasztovicza Jenő, a kármentő bizottság elnöke. Erről a kármentő bizottság döntött az Orbán Viktor miniszterelnök részvételével tartott legutóbbi ülésén. Az elnök tájékoztatása szerint az ajkai térségben történt vörösiszap-katasztrófa után létrehozott Magyar Kármentő Alapba eddig 1,769 milliárd forint pénzadomány érkezett."
...
"Devecserben a katasztrófát bemutató múzeumot szeretnének kialakítani, és létrehoznának egy roma kulturális és oktatási központot is."

Hát ez tényleg kurvára fontos volt.....

Baldrick68 2011.02.09. 10:15:44

Bocsi látom más is belinkelte nem kap szikrát az agyam.

trojka 2011.02.09. 10:30:43

de a fene egye meg a mocskos pofájukat! ebböl a pénzböl legalább négy falut lehetne cakom- pakk felépiteni, bebutorozni, portákra kutyát, macskát rakni, meg még egy évre valo pénzt adni a lakoknak. már kezdem azt hinni, hogy a bevallott összeg helyett joval több is összegyult, de pofátlanul letagadják. Látom, azért adnak a folklornak is, "örök mementoként", hogy legyen katasztrofaturizmus is, na meg, viki meg tudja nyitni a muzeumot, a roma oktatási és kulturális központot, amit kb egy év mulva totálisan le fognak amortizálni, vagy benne fogják hagyományként a disznot vágni.
Nos, a következö: Magyarország határain belul két ország van: Magyarország és cigányország. ez a kettö még ugy-ahogy fedi egymást, de már szemmel láthato az elcsuszás folyamata. kb. husz év mulva a magyar lakosság visszaszorul az ország nyugati felére, majd további cigány támadások folytán diaszporákban tartja fenn pár ezres létszámát. ugye, ez nem is utopia. viktor már akkor megigérte a kulturális autonomiát a tesoknk, amikor megkezdödött a harc a hatalomért. ezt már csak a teruleti autonomia követheti. a cél érdekében ezt is meg fogják kapni, de itt tul fognak löni a célon.

rdos · http://h2o.ingyenweb.hu/tema/6.html 2011.02.09. 10:49:19

Vettem magamnak a bátorságot és értékelni próbáltam 2x20 évet. 1970-1990-et és 1990-2010-et.
h2o.ingyenweb.hu/keret.cgi?/tema/71.html

Mai hír:
index.hu/gazdasag/magyar/2011/02/09/brutalisan_magas_lett_a_hiany_januarban

fercsibercsi 2011.02.09. 11:09:46

@Tzimisce: Nem baj ksfiam! Nálam a Magyar mindenhol nagybetűvel kezdődik, ez különböztet meg tőled!

Homeoffice 2011.02.09. 11:25:52

@fercsibercsi:

Azért ne legyen ennyire ideges a mai fiatalságra... még megszakad a nagy Magyar szive.
Egyébként is. Tetszettek volna forradalmat csinálni anno 89-90ben.
:)

Tzimisce · http://tzimisce.blog.hu 2011.02.09. 11:32:03

@fercsibercsi: Légy rá büszke! Amíg mi itthon nagyon magyarkodunk, addig külföldön vagy körberöhögnek, vagy le se szarnak minket. Nem a nagybetűs Magyar szótól leszel magyar. Attól, amit a szívedben érzel. És én azt érzem, hogy időnként szégyellnem kellene, hogy magyar vagyok, az olyanok miatt, mint Te.
@Gunther: Ám legyen, már csak 3 hét addig :)

dr. Aullah 2011.02.09. 11:36:16

Most olvastam a kármentő alapról szóló hírt.

MI A FASZOM?????????

Homeoffice 2011.02.09. 11:39:36

@Aullah:

+1
Nah fercsibercsi....
Itt van a nagy hazafitok!

dr. Aullah 2011.02.09. 11:41:31

@Gunther: Mi? Én nem szavaztam rá.

Homeoffice 2011.02.09. 11:43:24

@Gunther:

Te vagy fercsibercsi?
Azt nem neked irtam:)
a +1 meg a felháborodásra...

Homeoffice 2011.02.09. 11:45:41

@Aullah:

Nah :) az előző kommentemet Neked irtam:)

dr. Aullah 2011.02.09. 11:46:27

Nem értem hogy a faxomba tehetik ezt meg. KÁRMENTŐ ALAP! Nem pedig múzeumépítő meg #46252cigány integráció alap. MI A FAXOM??? ÉS EZ ORBÁNNAK OKÉS? BEKAPHATJA A KÖCSÖG CIGÁNY!

térfél · http://httphatterfel.blog.hu/ 2011.02.09. 11:46:41

@bandika gazdája: miért feltételezed, hogy én meg szavazok? Nem szavazok ba..d meg, mert nincs kire, és épp ezért képes vagyok felismerni az okádék embereket is, akik csak önös érdekeik mentén képesek "gazdagodni" - ám képtelenek egy egész ország sorsát HELYESEN irányítani, megengeded, hogy elhatárolódjam az aljasságtól?
Trojka! - Lázár és követői mind alattomos gazemberek, akiknek semmi nem szent, a tisztességről és együttérzésről még csak nem is hallottak soha. Megvetésre születtek.

Marcellusca 2011.02.09. 11:47:53

@Gyalogfenyő: @kej: @Hajszás Láncos: Csak, hogy hivatalos legyen: :)

www.mti.hu/cikk/530129/

Ez miért nem hír a híradásokban???

"A forrásokat európai uniós pályázatokkal, illetve az Új Széchenyi Tervben megjelenő lehetőségekkel hangolják össze." - Azaz majd a haveroknak kiszórjuk, szécsényiterv címén. :(((

Marcellusca 2011.02.09. 11:49:50

@trojka: Ja, az előző kommentem (@Marcellusca (I'm happy): ) neked is szól.

Egyébként én pont ilyenek miatt nem adományozok szervezeteknek.
Főleg nem az államnak!!!

Marcellusca 2011.02.09. 11:54:55

Jóvan, látom nem csak az én vérnyomásom "rendezte" a hír. :)))

De, ebből mé' nincs poszt???

Az év (évtized?) vastagbőr-díját már most megkaphatja!

Homeoffice 2011.02.09. 11:57:41

@Marcellusca (I'm happy):

Mert Talán egyesek dolgoznak is:))))

Seduxen (már NEM dr.) 2011.02.09. 12:04:33

@Gunther: "Mert Talán egyesek dolgoznak is:)))) " - vele ellentétben...

@Marcellusca (I'm happy): Soós Úr! Több alkalommal is felszólítottuk, hogy munkaidőben DOLGOZZON! Miután ennek nem tett - illetve láthatóan nem tesz - eleget, tájékoztatjuk, hogy munkaviszonyát az Mt. 89. § (2) bekezdése d) pontja alapján a mai nappal - mivel Ön a rendkívüli felmondás törvényi tényállásra elegendő indokot szolgáltatott - megszüntettük!

Az igazolásokat a munkaügyi osztályon átveheti, személyes tárgyai összerámolására 10 percet kap, utána 2 biztonsági őrünk az épület elé kikíséri.

A Vezetőség

Marcellusca 2011.02.09. 12:05:53

@Seduxen: Hehe!

Nem nézel túl sok Tapló Világot vagy amcsi filmet? :D

Homeoffice 2011.02.09. 12:07:02

@Seduxen:

Nah tessék, megszólalt az ellenőrzési főcsoport. És Ön Miért nem építi a Nemzetet? Ön talán nem Hazafi?
Mingyá odaküldöm Fercsibercsit!

Seduxen (már NEM dr.) 2011.02.09. 12:10:39

@Marcellusca (I'm happy): nem baszdmeg, ez a rideg magyar valóság :)))

@Gunther: a faszt nem építem a szocial... ööö, izé a NER-t. Most is azt teszem. Dolgozok :)))

fercsibercsi 2011.02.09. 14:46:33

@Gunther: Normális mai fiatal nem komcsi! Egyébként a forradalom vérrel jár és abból folyt már elég, de nem hibáztatlak érte, hogy nem tudod mi az és ne is tudd meg!

fercsibercsi 2011.02.09. 14:56:38

@Tzimisce: Micsoda egy primitív barom vagy! Nem is méltatnálak válaszra, de ki nem állom az ilyen buzikat, mint te! Én miattam nem kell szégyellned magad a te Magyarságodért /ezt amúgy megkérdőjelezném!/ de az általad képviselt politika miatt igen. A nyolc csodálatos Gyugyi Fecó év alatt megduplázódott az ország adóssága. Ezt magyarázd meg te idióta, zsidó köcsög!!!

bandika gazdája 2011.02.09. 14:59:51

@trojka: Attól te ne tartsál, hogy területi autonomiát kapnak! Ki tartaná el őket?! És ha nem vernek agyon néhány öregasszonyt naponta, miből játékgépeznének?! Gondolkoggyá má!

Homeoffice 2011.02.09. 15:07:30

@fercsibercsi:

Az a legnagyobb baj, hogy jelenleg egyik párt sem képviseli a Magyar lakosságot.
Lehet itt hatalmas beszédeket mondani, zászlókat lobogtatni, Himnuszt szavalni.
A Magyarság egy része megfertőzödött a kommunizmussal és a vadkapitalizmussal.
Amíg azt nem szedi ki valaki, addig nem lehet itt rendet tenni.

trojka 2011.02.09. 15:38:56

@bandika gazdája: na, ugyan ki tartaná el öket? a magyar lakosság vagyona (az utolso vasszögig) kitartana nekik legalább 10-20 évig. utána majd jön a kétharmad és kitalál nekik valamit. Amugy, én igenis adnék nekik teruleti autonomiát- vagy Afrikában, vagy az Északi sarkon...

fercsibercsi 2011.02.09. 16:09:44

@Gunther: Nyilván van igazság abban, amit mondasz, de engedd meg, hogy reménykedjek. A Gyurcsány kormány a reményt sem engedte meg!

Gyalogfenyő (törölt) 2011.02.10. 00:33:14

@Marcellusca (I'm happy): Jó neked :)
Köszi a linket, ezt nem láttam.
Egy illúzióval kevesebb. (Elveszett illúziók - újból elő fogom venni.)
Ez tényleg elképesztő. És senki egy hangos szót se mond.
Majd megnézem a FB-n, ott mondanak-e valamit, vagy csak továbbra is felhívnak a gyűjtésre.
Utólag is tiszteltetem Mága művész urat! Legalább TV-t nézhetnek, akiknek Ő vitt. Hogy hogy a búsba lehet egy kisvállalkozást 200 ezer Forintból újból beindítani, azt elképzelni se tudom. K*rva gavallérok voltak. 100000,- Ft segély egy családnak, mikor abból egy mosógép+hűtő+tűzhely sem jön ki még használtan vásárolva se. És közben majd a közösségre költik... - úgy, hogy azt a közösséget, aki adta, meg sem kérdezik, hogy egyetért-e vele.
Ti tényleg ezt akartátok??

süti beállítások módosítása