Skip to content


       Szűrés lista

Orbánék véleménye a rendőrökről

Orbán Viktor levelet írt a rendőröknek.

Hopp, azt elfelejtettem mondani, hogy ez másfél éve volt.

 

Most már más szelek fújnak. Visszamenőlegesen el akarják venni a korkedvezményes nyugdíjat a rendvédelmisektől, ami érthető módon nekik nem tetszik.

Az Országgyűlés Alkotmányügyi Bizottságában, a tervezett alkotmánymódosítás vitájában Répássy Róbert (Fidesz), a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazságügyi államtitkára viszont egészen érdekes módon érvelt amellett múlt kedden, hogy a tervezett intézkedés helyes, sőt.

Részletek a teljes jegyzőkönyvből (ami sajnos a parlament.hu-ra még nem került fel):


"Én ahhoz szeretnék hozzászólni, amiről úgy gondolom, hogy  talán felelős vagyok, ez a bizonyos alkotmányossági probléma, a szerzett jogok kérdése. Én azért a figyelmébe ajánlanám minden egyes hozzászólónak, hogy a szerzett jogokkal szembenállhat, vagy szembeállítható vele egy másik nagyon fontos alapjog, ez pedig az állampolgári jogegyenlőség.

Tehát a szerzett jog és a jogegyenlőség, mint ahogy egyébként a polgári társadalmak alapja a polgári jogegyenlőség, az számos esetben szembekerült már a történelem folyamán, és az a helyzet, hogy ez a szerzett jog, amit önök hangoztatnak, most is a jogegyenlőséggel áll szemben. Mert ugyan vajon miért ne állna szemben, miért ne lenne szembeállítható az, hogy valaki 45 évesen nyugdíjba vonul azzal szemben, aki 65 évesen kell hogy nyugdíjba vonuljon? A jogegyenlőséget is tiszteletben kellene tartani, és a jogegyenlőséget is szem előtt kellene tartani. Nem szerzett jog egyébként az, hogy ezek a korengedményes vagy szolgálati nyugdíjasok 100 vagy 120 százalékos nyugdíjat kapnak - ez nem szerzett jog, ez tévedés. Mint ahogyan nem szerzett jog, hogy adómentesen kapják például a nyugdíjukat. Tehát lehet változtatni, és a szerzett jogok eddig nem terjednek már bizony.

Ami pedig még egy megjegyzés, az persze politikai megjegyzésem a Jobbik számára. Én nem egészen értem, hogy önök miért védik azokat a szolgálati nyugdíjas rendőröket, katonákat, akiknek az én számításaim szerint minimum a nyolcvanas években kezdődött el a rendőri vagy a katonai karrierje. Azt hittem, hogy önök a rendszerváltás előtti állampárti időket még ilyen formában sem akarják támogatni (Dr. Gyüre Csaba közbeszól.), hogy olyan rendőröket támogassanak, akik 25 vagy 30 évvel ezelőtt kezdték el a munkájukat. Legalább ebben értsük már egymást, hogy azért nem kellene azt a munkát elismerni, amit egyébként a Kádár-rendszer szolgálatában végeztek, és azt úgy kellene tekinteni, mint szerzett jog, akkor, amikor a nyolcvanas években kezdték el a rendőri pályájukat, és szerzett jognak tekinteni most, a demokráciában."


"Köszönöm szépen. Szó sincs bosszúról, legfeljebb arról a bizonyos jogegyenlőségről van szó. De önök (Jobbik), amikor védik a már szolgálati nyugdíjba vonult rendőröket, akkor tényszerűen, azt tudom mondani, hogy azokat védik, többek között azokat védik, akik egyébként szolgáltak rendőrként, bocsánat, nem bányászként, hanem rendőrként szolgáltak a Kádár-rendszerben. Azért ez mégsem ugyanaz a kategória.

És annyit még a szerzett jogokról, hogy önök benyújtottak egy olyan alkotmánymódosítást, amely arról szól - egyébként politikailag egyetértek vele, jogi aggályaim vannak vele -, hogy az előző rendszerben bizonyos állami vezetői vagy párttisztséget betöltött személyektől vegyük el a nyugdíjat. Bocsánatot kérek, de mi a logikai különbségtétel, mondjuk, egy Kádár-huszár és egy tanácselnök között, aki az előző rendszerben ilyen tisztséget töltött be? Hadd kérdezzem már meg, hogy vajon az egyik mitől fogadható el szerzett jogként, a másik meg miért utasítandó el. Mert tényleg azt tudom mondani, hogy legalább valamilyen elvi alapon álljanak a javaslataikkal. Én hajlamos vagyok arra, hogy bizonyos... - én nem értek egyet azzal, hogy a szerzett jogok ilyen értelemben sérthetetlenek. Egyáltalán nem gondolom azt, hogy például a Kádár-rendszerben, mondjuk, a megyei pártbizottságon dolgozó Szűcs Erikának a szolgálati idejét be kellene számítani a nyugdíjkorhatárába, vagy más hasonló példát lehetne mondani. (Közbeszólások az MSZP soraiból. - Dr. Harangozó Tamás: Nézzünk már körül már egy kicsit.)
 

Nagyon szívesen elmondom a saját frakciómban is. De jó, majd hogyha találunk olyat, aki a megyei pártbizottság gazdaságpolitikai titkára volt, mint Szűcs Erika, akkor én fogom kérni a frakciónkban, hogy azt ne számítsák be a nyugdíjkorhatárába. De kérdem én, hogy ugyanez a rendőrökre miért áll meg? A rendőröknek miért ismerjük el ezt automatikusan, minden fenntartás nélkül? Önök miért ismerik el szolgálati nyugdíjra jogosító időként például a 80-as évek Kádár-huszárainak a munkáját, miközben azt mondják, hogy a pártállam más tisztségviselőinek a munkáját nem ismerik el? Erre adjanak magyarázatot! (Taps a kormányzó pártok soraiban.)"


"Gaudi képviselő úr, éppen azok, akiket ön említett, azok a 2006-os rendőrök, akiknek a nevéhez túlkapások, törvénysértések fűződnek, a híradásokból tudjuk, hogy ők már rég szolgálati nyugdíjba mentek, leszereltek, és most önök védik az ő érdekeiket is. Gratulálok ehhez! (Taps a kormányzó pártok soraiban.)"


"Csak egy mondat Pintér Sándor belügyminiszter úrra. Én nem is védem az ő szerzett jogait, szemben önökkel, akik védik az övét is és mindenkiét, aki a Kádár-rendszerben rendőr volt."


"Gaudi képviselő úr, hát mi jogászok tartsunk már össze! Önök itt beszélnek szerződéskötésről a szolgálati nyugdíjasok esetében. Milyen állammal kötöttek szerződést azok, akik a nyolcvanas években beléptek ezekbe a szolgálatokba? Milyen állammal? És milyen állam szolgálatára kötöttek szerződést? Hát legalább azt szögezzük már le, hogy az semmiféle szerződés nem volt! Az egy erőszakszerv volt, az állampárt vagy a pártállam erőszakszervébe léptek be. Ne butáskodjunk már! Jogászok vagyunk! Nem szerződést kötöttek a rendőrök, hanem beléptek egy állami erőszakszervezetbe."


"Az, hogy önök kollektíven védenek mindenkit, aki a szolgálati nyugdíjat megszerezte, ez nem helyes gondolkodás, erről próbálom önöket meggyőzni. Önök, azt gondolom, talán értik azt, miért próbálok rámutatni azokra a pontokra, ahol szerintem sántít ez a szerződéskötési elmélet az állam, és mondjuk, a rendőrök vagy a katonák között. Szerintem sántít ez az elmélet, erősen sántít.
Hangsúlyozom: a bányászok esetében nem sántít, meg más foglalkozási ágak esetében nem sántít, de azért ez kifejezetten a rendészeti szolgálatok esetében erősen sántít. Gondoljon csak bele, kik esnek bele: mindenféle BM-alkalmazottak beleestek ebbe, például a III/, nem tudom, hányas ügyosztályokon szerzett szolgálati idő is beleszámított ezekbe a szolgálati nyugdíjakba.
Tényleg, beszéljünk egy nyelven! Részben jogászként azt gondolom, világossá kell tenni ezeket a dolgokat, másrészt pedig politikai alapon is megkérdőjelezhető, hogy miért kellene az 1990 előtti szolgálati idővel úgy bánnunk, minthogyha ott egy szerződéses jogviszony jött volna létre a mai demokratikus Magyarország és az egykori szolgálatot ellátó személy között. (Taps a kormánypártok soraiban.)"


"Én még egyszer szeretném leszögezni, hogy amit elmondtam, azt
kizárólag azokra a szolgálati nyugdíjasokra mondtam, akik bizony a Kádár-rendszer idején nem erre a mostani demokratikus államra esküdtek föl
, hanem egy korábbi államra, és nem vagyok hajlandó elismerni, hogy ők szerződést kötöttek ezzel az állammal annak érdekében, hogy majd a demokrácia is elismeri az ő tevékenységüket.
Az valóban igaz, hogy ’96-ban, illetve 2001-ben ez az Országgyűlés úgy döntött, hogy elismeri, de szerintem ez egyáltalán nem volt egyértelmű. Voltak olyan rendszerváltó országok, ahol elzavarták az összes rendőrt, elzavarták az összes katonát és lecserélték őket.
Voltak ilyen rendszerváltó országok. Ez ennek a parlamentnek tudható be és ezen parlament döntéseinek a következménye, hogy elismerték visszamenőleg ezeket a szolgálati időket.
De én nem tekintem éppen ezért szerzett jognak, szerződéses kötelezettségének az államnak. Elismerte egy törvényben, ez így van, ezt a törvényt tiszteletben tartjuk és elismerjük.

De még egyszer nagyon kérem, és tényleg csak azért, hogy a közöttünk lévő politikai korrektség megmaradjon, én nem 3 millió nyugdíjasról beszéltem, nem azokról beszéltem, akik egyébként bányászként vagy bármilyen más módon szolgálati időt szereztek, de azért önökben is felmerül és bennem is felmerül, hogy bizonyos munkakörökben töltött szolgálati időt talán mégse kellene beszámítani. Én azért hoztam fel példának, mondjuk, a pártbizottságon eltöltött - nem tudom, minek nevezzem - valamifajta igazgatási tevékenységet, pártigazgatási tevékenységet. Azért az mégsem evidencia, hogy azt szolgálati időként el kell ismernem."

 

Kemény szavak, de Répássy titkársága a Blikkel azt közölte: az államtitkár nem kér bocsánatot szavaiért, mert azok „jogi és történelmi tényeken" alapulnak, és ő nem a rendőrökről általában, hanem a 90 előtt szolgáltak szerzett jogairól beszélt.

A BM véleményét is megkérdezték, íme: "A Belügyminisztérium az egész ország rendjéért visel felelősséget, és azon dolgozik, hogy a rendőrség tekintélyét helyreállítsa, amelyet a szocialista kormányok intézkedései rontottak le."

Gyarmati Pál, a Fidesz Szilvásy Pétere a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének küldött levelében egészen konkrétan fogalmazott:


"az IKM állásfoglalása szerint - Dr. Navracsics Tibor miniszter úr és Dr. Répássy Róbert államtitkár úr iránymutatása  alapján - mindazok a köztisztviselők, közalkalmazottak és fegyveres erők valamint testületek hivatásos ill. szerződéses tagjai, akiknek szolgálati viszonya 1990 május 2. előtt kezdődött meg, azok kötelesek az új Alkotmányra esküt tenni.

Okszerűen következik ez abból az alkotmányos rendelkezésből, miszerint a katonai megszállások időtartama alatt a magyar államiság nem rendelkezett szuverenitással, valamint a kommunista diktatúra időtartama illegitim, a sztálinista "alkotmány" pedig SEMMIS!

Magánemberként: Árok Öcsém, ha ebbe a szolgálati időtartamba esel, vagy felesküdsz, vagy kirúgnak!"

 

Nos, még akár ez is lehetséges. Mindenesetre a szakszervezetek felszalámizása már megkezdődött, nem tegnap. Először úgy volt, hogy hétfőn tárgyal Orbán a képviselőikkel, de múlt pénteken ezt az időpontot törölte, és áttette mára az egyeztetést. Az időpontváltozás bejelentése után a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Szövetségének (FRDÉSZ) elnöke lemondott. Kónya Péter, a szimpatikus srác, aki képes volt röhögés nélkül belemondani a tévékamerába, hogy a tűzcsapnyitogatók csak tűzvédelmi gyakorlatot tartanak (Orbán ma őket dezertőröknek minősítette), Facebook-os közleményében ezt írta: "A Sztrájkbizottság vezetőjeként, a résztvevő szervezetek vezetői által kialakított többségi véleményt kellett mindig képviselnem. Az elmúlt napokban és a mai napon kialakított többségi véleményt képviselni nem tudom, az a lelkiismeretemmel összeegyeztethetetlen. Mindig is a konfliktusok tárgyalásos rendezésének híve voltam, ugyanakkor olyan tárgyalást, ahol jégre viszik az egyik felet, míg a másik a száraz parton áll, támogatni nem tudok."

Utódja a Gyarmati által kedvesen megszólított Árok Kornél, a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének elnöke lett, az egyeztetések pedig ma délelőtt tényleg megkezdődtek. Igaz, Powell Pál, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviseleti Szervezetének elnöke, Szijjártó Péter miniszterelnöki üzenetének engedelmeskedve, tegnap tájékoztatta Szima Judit főtitkárt arról, hogy a többi szakszervezet egyhangúan úgy döntött, a TMRSZ ezen nem vehet részt. Szima Juditot ma be sem engedték a Parlamentbe. Ahogy a 14 szakszervezetből 6 másiknak a képviselőit sem.

A megbeszélés eddigi eredményeiről délben tartottak sajtótájékoztatót.

"A miniszterelnök fogadta a hivatásos állományt képviselő szakszervezetek delegáltjait. A megbeszélés higgadt, korrekt és mértéktartó hangnemben folyt - jelentette be Szijjártó Péter csütörtökön. Orbán Viktor általános tájékoztatást adott az érdekképviseletek vezetőinek arról, hogy az ország gazdasági rendszerének átalakítása milyen módon zajlik, illetve felhívta a figyelmet arra, hogy még tart a szociális konzultáció, melynek eredménye döntő módon fogja befolyásolni azt, hogy a kabinet hogyan fog dönteni - tette hozzá.

A kormányfő felkérte Pintér Sándor belügyminisztert, hogy folytassa a tárgyalásokat a szakszervezetekkel, azokat a hét végéig zárja le. Ezt követően Orbán Viktor ismét találkozik a delegáltakkal - tájékoztatott a szóvivő.

Ma lehetőségünk nyílott arra, hogy a belügyminisztérium és a kormány álláspontját ismertessük a szakszervezeti vezetőkkel - mondta Pintér Sándor. Hozzátette: közelebb jutottunk ismét egy lépéssel ahhoz, hogy tudomásul vegyék a szakszervezetek azokat az elvárásokat, amelyeket a kabinet szeretne érvényesíteni. Orbán Viktortól utasítást kaptam, hogy folytassuk a tárgyalásokat, mi nem húzzuk az időt, 13 órakor folytatjuk az egyeztetéseket - emelte ki a belügyminiszter.

Powell Pál a munkavállalói oldal megbízott oldalelnöke arról számolt be, hogy azok a nyugdíjas kollegák, akik úgy döntenek, hogy nem térnek vissza a szolgálatba, - a 16 százalékos adó bevezetésével ezt megtehetik -, ugyanakkor a gyermekek utáni adójóváírás megmarad a számukra, a nyugdíjuk pedig emelkedni fog. Mindezek mellett a nyugdíjas rendvédelmisek előtt nyitva áll az út, hogy visszatérjenek a hivatásos szolgálatba, a fegyveres és rendvédelmi szervekhez."

Hahaha, az Orbán által kedden beígért alternatíva...

A miniszterelnök úr amúgy is nagyon vicces kedvében van. Mikor délelőtt a szakszervezeti vezetők meghívták, hogy vegyen részt egy általuk szervezett rögtönzött "szociális konzultáción", magyarul menjen ki a Parlament előtt demonstráló rendvédelmi dolgozókhoz, Árok elmondása szerint Orbán azzal reagált a meghívásra, hogy "ezt a bohócügyi államtitkáromnak fogom átadni".

Vajon melyik államtitkárra gondolt a 32 közül?
Vagy kinevez egy harmincharmadikat, a bohócügyit? :-)

Címkék: politika fidesz rendőrség

A bejegyzés trackback címe:

https://vastagbor.blog.hu/api/trackback/id/tr252939355

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Magyar politika bergmanizálva 2011.06.06. 17:23:11

 Néhány napja Répássy Róbert és Orbán Viktor szavai után mélységes szomorúságot éreztem a magyar politikát illetően. Régen bezzeg a politikánál többet foglalkoztam a filmekkel, nagyon hiányzik mondjuk Ingmar Bergman. Nézzük most Bergman filmjeinek...

Trackback: Hát elkezdődött! 2011.06.04. 18:09:25

 Beindult a diktatúra keményebb üzemmódja. Csak idő kérdése volt, hisz a jelek már régóta erre figyelmeztettek. A kétharmad az kétharmad, ezzel már nyugodtan lehet diktátor az ember. És mint tudvalevő a diktátorok nem szeretik, ha valaki nem fogad...

Trackback: Lóránt Károly:Többet vesz el tőlünk az EU 2011.06.03. 20:42:11

Mintegy 6 milliárd eurót von el tőlünk az EU, és csak 1 milliárdot oszt vissza - állította dr. Lóránt Károly közgazdász a Fixtv "Paragrafus" című műsorában 2008. március 17-én.   Magyarország eladósodásával kapcsolatos legfontosabb tudn...

Trackback: Indokolt a korengedményes rendvédelmi nyugdíj? 2011.06.03. 11:50:40

A kormány el akar venni a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaitól. (…) ezek az emberek külöleges közszolgálatot teljesítenek (…) ezek az emberek azok, akik ak&aac…

Trackback: Döglött Béka: Kirántott kard petrezselymes újburgonyával, ecetes uborkasalátával 2011.06.03. 10:23:38

Mottó: Ha semmi sem lehetetlen és minden lehetséges, akkor mégiscsak lehetséges, hogy van, ami lehetetlen.Az Elvarázsolt Kastély exkluzív éttermében paradoxonokat szolgálok fel, melyeket a legfrissebb és szigorúan ellenőrzött alapanyagokból, a kulinári...

Trackback: BullshitGenerator 3.0 Orbán version 2011.06.03. 10:11:47

A Blikk szerkesztőségébe látogatott tegnap Orbán Viktor. A miniszterelnök a napilap olvasóival csetelt – megbízható információink szerint önállóan válaszolt a kérdésekre. Az alábbiakban idézett szemelvények alapján legalábbis gyanítható, hog...

Trackback: Tárgyalástechnika 2011.06.03. 09:30:13

Az Orbán-kormány nem pusztán kormány. A kormány a mi szakszervezetünk, Orbán Viktor pedig a mi harcos szakszervezeti vezetőnk. Ha Ő velünk, ugyan ki ellenünk?Már-már hajlottam arra, hogy írok ma valami szépet a kormányról, és elnyomok a Fidesz pro...

Trackback: Roncsország miniszterelnöke roncsautót vezet 2011.06.03. 09:20:12

Orbán azt ígérte, hogy lesz pénz mindenre. Hol a lé?...

Trackback: Alakul ez, csak erőltetni kell 2011.06.02. 20:28:07

2007 február.A nemzet hős fiai eltávolítják a kordont a Parlament épülete mellől. Akadályozta a kultúra és a szellem szabad áramlását, ami ugye nem megengedhető. A hőstett súlyát emeli, hogy az akkori szabályok szerint "műveleti terület"-en, ...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

martonx 2011.06.03. 21:41:01

@Tucsko1: Kedves Tucsko1! A számításaid jók, viszont nem az egy év alatt megtakarítható összeget számoltad ki, hanem az egy hónap alatt megtakaríthatót. Azért ez nem mindegy. Évi 720 milliárd már nem kis összeg. És még ehhez jönne pár rongyos tíz milliárd az utazási támogatások megvonásából, miközben bónuszként nyereséges lehetne végre a MÁV, amibe szintén beleöntünk évi 80-90 milliárdot.
Az aprópénzes példáidat pedig azzal árnyalnám, hogy teljesen egyetértek veled, akik ezeket a pénzeket hazalopták, rögtön falhozállítást érdemelnek. De itt ezermilliárdok hiányoznak, sőt a helyzet csak rosszabbodik.
És miért igazságosabb a dolgozó embereknek adót emelni, tőlük behajtani ezt a pénzt, mint a nyugdíjasoktól? A nyugdíjasok miért érinthetetlenek, még akkor is, ha az egész ország beledöglik?

martonx 2011.06.03. 21:52:43

@laspalmas: Figyi, velünk dolgozókkal nem ezt csinálják minden évben? Elkezdesz dolgozni, ám lehet jövőre magasabbak lesznek az adók. Ráadásul most meg tudnád pontosan mondani, 20 év múlva mennyi lesz a nyugdíj korhatár?
Azzal egyetértek, hogy válasszuk külön a dolgokat, az szerintem is beteg dolog, hogy a már nyugdíjba ment 50-60 éves embereket visszarángassák dolgozni (bár a hirtelen környezetemben tudnék egy rakás 40 évnél fiatalabb nyugdíjas rendőrt mondani, akik szerintem szimpla nyugdíjcsalást valósítanak meg).
És szerintem a baj nem is az, hogy 55 évesen elmegy egy rendvédelmis nyugdíjba. A gond az, hogy a töredékük az, aki tényleg 55 éves koráig dolgozik. Mint mondtam tömegesen mennek 40 év alatt nyugdíjba. Hidd el nincs annál szarabb érzés, mint amikor rendvédelmi középiskolában tanítasz, és neked jó esetben 30 éved van hátra a nyugdíjig, míg az első tanítvány osztályaid közül alig van olyan, aki már most ne lenne nyugdíjas...

ColT · http://kilatas.great-site.net 2011.06.03. 22:23:08

A bohócügyi államtitkár : bármelyik, bohócok ezek.

Viszont :
"Nem szerzett jog egyébként az, hogy ezek a korengedményes vagy szolgálati nyugdíjasok 100 vagy 120 százalékos nyugdíjat kapnak"
Nem értem, miért lenne ez szerzett jog. Ennyi erővel a postások is mehetnének korábban nyugdíjba.
Csak és kizárólag a rendőrök esetében nem értem, miért akarnak külön jogokat.
Amúgy a mostani hírek szerinti, csökkentett korengedményes nyugdíj már egész jó, illetve én tennék egy olyan kitételt, miszerint ha korengedménnyel megy nyugdíjba, akkor ha mellette melót vállal, akkor vagy nyugdíjat kap, vagy a fizetését.

Bee-zony 2011.06.03. 22:45:20

@p4o5k0: „A Nézőpont Intézet kutatási adatai alapján viszont az emberek Orbán Viktort tartják az elmúlt 20 év legmegfelelőbb Miniszterelnökének.”
A saját kutatási adataim alapján az emberek többsége ostoba, akiket az aljasok felhasználnak a saját céljaikra – és már megint megvan hozzá a megerősítés.

Jurganov 2011.06.03. 22:48:21

@martonx: "tudnék egy rakás 40 évnél fiatalabb nyugdíjas rendőrt mondani" tedd. mutasd. hol laksz te, hogy feléd tömegével laknak az ilyenek? amúgy meg azért növekedett meg ennyire a nyugdíjas sünök száma mert az elmúlt években kimondottan kényszerítették őket arra, hogy menjenek nyugdíjba. ha már annyi van a környékeden kérdezd meg őket. nem is mint alternatívát dobták fel, hanem mint "ajánlott" utat. de itt akkor is a visszamenőleges tv-alkotással van a gond. meg ezekkel a gestapo-módszerekkel. na és persze a kommunikációjukkal (bár az emberek nagy része nem emlékszik, de '98-'02 között is ilyenek voltak-ezért is lettek eltakarítva)
a nyugdíjasok meg azért "érinthetetlenek" mert az ember addig tűr, kínnal-keservvel, köp egyet és teszi a dolgát, számolja a napokat ( mint a seregben) hiszen csak "addig kell kibírni" utána már nem nyírnak ki, főleg azért mert egész életedben fizettél, hogy akkor már ne baszogassanak. na ennek van itt most vége. nincs kormányunk, egyszerűen csak egy pár arc akit védelmeznek fegyverrel és amit kitalálnak azt végre is hajtatják (mármint a fegyveresek). de kormányunk, alkotmányunk, törvényeink nincsenek már. ezek után le lehet húzni az egészet a wc-n. csak a zemberek nem fogják fel.még.
@Virág et.: hopp-hopp. én azt tippeltem, hogy megvárják a dolgok lecsengését mielőtt eltüntetik a hangadókat. de akkor mégis a direktben történő megfélemlítés mellett döntöttek. az is egy út...
vidéki meg eszkép most biztosan az eligazítóban vannak, nézd meg, mióta nem is írogatnak ide.

Bee-zony 2011.06.03. 22:49:17

Orbán: Voltak kormánytagok, akik közölték, nem vállalják a négy évet
kuruc.info/r/2/80044/
„A kormányátalakítást firtató felvetésre - azzal kapcsolatosan, hogy a kabinet egyéves munkáját értékelő beszédében a miniszterelnök azt mondta, az eddigi kormányzati teljesítmény a jövőben már nem lesz elég - Orbán Viktor kifejtette: a kormány tagjaival eltérő megállapodásokat kötött. Voltak, akik világossá tették, nem vállalják a négy évet. "Ha új feladatokat kap a kormány, nyilván muszáj lesz ehhez alkalmazkodni" - tette hozzá.”

Azt nem csodálom, hogy vannak, akik menekülnek a süllyedő hajóról.
Az már sokkal érdekesebb, hogy „Ha új feladatokat kap a kormány, nyilván muszáj lesz ehhez alkalmazkodni”. Kitől kap új feladatokat? Elég, ha a Főnök odaszól telefonon, vagy megint oda kell repülni hozzá?
Ki a főnök (pontosan), és mi a megbízás (pontosan)?

A társadalmi átalakítás folyamata látszik: a Fidesz-droidok a haszonélvezők, az értelmeseket elűzik, a 100-as IQ-júakból pedig rabszolgát csinálnak. Osztogatás és fosztogatás van, és az értelmesek elűzése.
Ebből lesz a jó Magyarország?
Vagy az lesz, hogy egyszercsak lehull az álarc, és az egész kócerájt nyíltan átveszik a zsidók, ahogy pl. Franciaországban is (s(z)arkozy és kohn-kahn – zsidók a hatalomért egymás közt).
Egy valamire való dél-amerikai országban már rég megpuccsolták volna a kúrmányt a fegyveres erők, de az itteniek még ehhez is kevesek.
Vagy legalább azt, mint a törököknél, hogy ha a kormány kezd elkanászodni-elhülyülni, akkor a katonák elkezdik átvenni az irányítást, a politikai hatalmat.

Vidéki 2011.06.03. 22:52:18

@Virág et.:
„Fáj a gondolkodás, mi?

Már most többezres a létszámhiány, szerintetek ha mindenki elmegy, kikből fogják feltölteni a státuszt?”

Érdekes. hogy a munkaképes korú lakosságon belül extrémen alacsony, 55 % a foglalkoztatási arány, mégis állítólag gondot okoz a létszámfeltöltés.

Mikor Mórickát megkérdezték, mi szeretne lenni, azt válaszolta: nyugdíjas.

gramercy 2011.06.03. 22:52:25

mélyebb dolgok vannak itt a háttérben mint holmi nyugdijak meg milliárdok

semmi másról nem szól ez az egész, mint hogy kiugrasszák a bokorból azokat a rendőrség berkein belül akik a jövőben ellen-szimpátiájukból vagy csak puszta erkölcseikből indíttatva keresztbetennének a narancskommunistáknak

egy rakás ilyet játszottak már el kezdve a nyenyi-kötelező-kirakástól a kitűzőt-felrakod-vagy-mész-a-picsába játékig

most zajlik a HŰBÉRLÁNC egy szálából a gyengébbek kiszórása

(aki ennek tapsol az hazaáruló)

sanity 2011.06.03. 22:55:34

Nurrrdin inkább a Parlamentet kellene feloszlatni ;) Lehet, hogy még jobban is járnánk.

Rohadék, MSZMP-ivadék, KISZ-es Orsós-Orbán ismét megmutatta, hogy ragadt rá valami az átkosban.... Előállította az egyetlen szakszervezeti vezetőt, akinek van bátorsága az asztalra csapni...

Vidéki 2011.06.03. 23:09:33

@Jurganov:

Kényszerképzetei elmeorvos után kiáltanak. Ezt állítja komoly képpel.

"a gyereked szüzességét a helyi fideszes pártember veheti csak el,"

Később állítását ezzel igazolja.

"hiszen nem mondhatod rá, hogy elképzelhetetlen-hiszen mint látjuk itt és most semmi nem elképzelhetetlen."

Ezt a "gondolatmenetet" folytatva legközelebb azt is állíthatja, hogy a kapanyél is elsülhet.

brumbrum 2011.06.03. 23:56:32

@Vidéki: Mi már kezdünk hozzá szokni, hogy a hozzád hasonló FIDESZ bérenc egy szar amputált agyú barom, aki azt sem veszi észre, hogy a szemét ki lopják. Ti csak a nagy humbuk dumán tapsolni és éljenezni tudtok, ha a vezír szól akkor vigyázzba állva néztek mint a birkák. Egy hozzád hasonló szomszédom az udvarába rohangálva lengeti a Magyar zászlót és kiabálja, hogy " éljen Viktor, éljen Viktor".
Szar szégyen emberek. Ezek az első uralkodások alkalmával is ellopták a rendőrök fizetés emelését. Most sem tesznek mást.
97-től, 2007-ig miért nem mentek el a Rendőrök tömegesen nyugdíjba? Pedig a törvény 97-től életbe volt. Azért mert fog csikorgatva is dolgozott mindenki tovább, esze ágában sem volt elmenni. A baj akkor jött, amikor ez a nyomorék brigád kivitte az amputált agyúakat az utcára, és bazalt kővel való sétálás közben szétverették velük fél Pestet, majd megpróbálták megmagyarázni, hogy a Rendőrök támadtak rájuk, a Rendőrök provokálták őket. Akkor aki látta és érezte, hogy ez a rohadék társaság fog hatalomra kerülni, az inkább élt a törvényes lehetőséggel még időben. A semmisségi törvénnyel bebizonyították, hogy egy bűnöző társaság, mert ahány törvénysértőt felmentettek, az annyi rendbeli bűnpártolás. És beigazolódott, hogy ők vitték őket az utcára, mert ez lett az ellen tételezés.
Az már nyíltan látszódik, hogy a mocskok azért törekednek arra, hogy mindenki vissza kerüljön állományba, mert akkor az új törvénnyel mondva csinált indokkal mindenkitől meglehetne válni és még fizetni se kéne. Több pénzt tudnának lenyúlni.
A vezér nem hazudtolja meg a származását. A kutyából nem lesz szalonna.

Virág et. 2011.06.04. 06:11:18

@Vidéki: Igen, valóban érdekes. És tudod mi a válasz rá? Az, hogy rendőrnek lenni szar dolog. Mindenki utál, jelenleg a saját kenyéradó gazdád és fanatikus követői is, a főnökeid alkalmatlan, ostoba alakok, a munka pedig szar és ráadásul még veszélyes is. Mindezt aprópénzért.

Ez nem új (talán csak a kormányoldali gyűlölet új elem), eddig is így volt. Csak eddig cserébe ha már pénzt nem is, de egyéb előnyöket kaptak az emberek, hogy holnap is legyen rendőr meg tűzoltó. Mert szép dolog az elhivatottság, de amikor a gyerek otthon ül és gondolkozik, akkor legtöbbször azért előkerülnek olyan földhözragadt gondolatok is, hogy miből is fogok megélni? Meg hogy kell az nekem, hogy Szentesi Zöldi László kitartottnak nevezzen és ehhez sok száz hasonló szellemi kvalitású olvasó-kommentelő vidám viháncolva helyeseljen? Ne menjek inkább én is hódmezővásárhelyi polgármesternek ajtót nyitogatni? Az Audi S8-hoz vezet néhány éven belül, míg ez csak kápósághoz a munkaszolgálatosok mellett.

Bloberf 2011.06.04. 06:26:12

@blah:
Természetesen értem a lényeget és feltétlenül tiszteletet érdemelnek azok akik az életüket kockáztatják másokért. Ez ideáig rendben lenne. De az állandó balesetveszély rosszabb esetben az elhúnyás veszélye sok munkahelyen ott van még akkor is ha azt késöbb emberi faktornak nevezik. Sok munkahelyen nehéz a munka és, vagy intenziv és csinálni kell. Nincs olyan, hogy talán órákon keresztül nem történik semmi. Robot és robot!
A rendvédelmiseket sem lehet úgy nézni, ahogy irod mert a legtöbbnek egy elég nyugi /munkás/ élete van. Szerintem egy bizottságnak meg kell állapitania melyiknek hol milyen az a fizetés ami jogos, talán körülnézni külföldön is, hogy az ottaniak fizetése, hogy viszonyul a társadalom többségéhez és megadni nekik ami jogos. Aztán dolgozzanak mint mindenki más.

Bloberf 2011.06.04. 06:40:11

@tomwar: Egyetértek veled. Ez az egész ügy világosan mutatja a kormány arroganciáját. Hiába na a 2/3 többség mellet lehet diktátor fazonoskodni.
Szerintem a rendvédelmisek kapjanak jobb fizetést mint az átlag, legalábbis attól függöen, hogy a rendvédelmis hol él, hol dolgozik, de nyugdijba mennjen ugyanakkor mint az a sok szerencsétlen akik egy életen keresztül gürcölnek.
Természetesen visszamenöleg elvenni elönyöket az nem helyes. Vagy inkább disznóság.

Bloberf 2011.06.04. 06:47:07

@NA YA!: Nézd! Több országban már beszélnek róla, hogy a nyugdij 67 éves kortól legyen. Nincs kizárva, hogy majd 200 év múlva a leszármazottaim 80 éves korukig fognak dolgozni. Akkor ugye az átlagéletkor 110 év lesz.

fokabacsi 2011.06.04. 08:14:00

"A Tettrekész főtitkárát, Szima Juditot a kaposvári ügyészek most ezekben az órákban állítják elő Szekszárdon - tájékoztatta hírportálunkat a rendvédelmi szakszervezet."
Ezek belebolondultak a hatalomba! Ilyet a Rosenfeld Manó tesz, akkor teljesen rendben van! De, hogy ezek ezt meg merik tenni?! Tolják a Jobbikot kormánypártnak!

brumbrum 2011.06.04. 08:18:05

Megint csak a nagy Magyar irígységről lehet beszélni. Ha Én nem mehetek sehova, nem csinálhatok semmit, akkor nehogymá más azt tegyen amit akar. Pedig ez nem az, hogy azt teszünk amit akarunk, hanem amit a mindenkori törvény lehetővé tesz. Ezt a nyugdíjat a HSZT ( Hivatásos állományúak Szolgálati Törvénye ) szabályozza, amit ha esetleg valamikor képben lehettek, akkor ez a barbár kormány tagjai is megszavazták. Ha nem tudtak róla, akkor mit kerestek a parlamentbe? Ja, sok pénzt a semmiért. Ők mikor fogják meg tenni, hogy elkezdik a fizetésüket le csökkenteni a minimál bér szintjére. Elvégre szerintük szarban van az ország akkor lehetne elkezdeni példát mutatni. Az nem járja, hogy a nyugdíjasokat, a munkanélkülieket, a táppénzen lévőket, meg egyszerűen a csórókat lenyúljuk, és ők meg több száz ezer forintért hazudnak reggel, délben, este, a munkájuk még a nullát sem éri el. Most egy nyugdíjastól elvesz 60.000 Ft-ot, ha ők csak a bérük felét oda adják akkor is a háromszorosa lenne ennek. Na ez a pofátlanság a szemét társaságtól.

Ironfist 2011.06.04. 08:50:21

Elolvasgattam a kommenteket, de mindössze egyvalamire sikerült százszázalékosan rájönnöm.

@Vidéki: fasz vagy.

A véleményem meg annyi erről az időközben felreppent rémhírről, hogy: miért ne tehetnék meg?Hiszen ha megteszik, hogy zárolják a bankszámláinkat, akkor szimplán meglobogtatják a kétharmadot, hogy ezt akarta a nép. Ennyi.

Vidéki 2011.06.04. 09:55:49

@Ironfist:

Te viszont nem egyszerű "fasz vagy", hanem a rosszindulatú fajtából

Írod:. "A véleményem meg annyi erről az időközben felreppent rémhírről, hogy: miért ne tehetnék meg?"

Mármint, hogy zárolják a bankszámlákon lévő 2 millió forint feletti tételeket..

A veled egy húron pendülő alakok örök motivációja a károkozás, aljasság és/vagy a haszonszerzés, a lelketlen felelőtlenség,

Most éppen a bankrendszeren keresztül háborút vívtok a kormány ellen, tekintet nélkül a veszteségekre. A mások veszteségeire.
.

Vidéki 2011.06.04. 10:10:48

@Virág et.:

Ezt állítja nagy mellénnyel: „rendőrnek lenni szar dolog.”

Akik így gondolkodnak, azok ne menjenek rendőrnek. Rengeteg hasznos feladat van még a társadalom számára.

Lehetnek kiváló virágkötők, vagy filozófusok.

Mégis a tapasztalat azt mutatja, hogy jól működő államokban vannak olyan tettre kész, életerővel megáldott emberek, akik vállalják a rend és törvényesség védelmét és a feladatot sikeresen megoldják.

Ennek a hivatásnak is vannak nehézségei és kockázatai, de más hivatások sem mentesek a nehézségektől és a kockázatoktól.

Vidéki 2011.06.04. 10:19:18

@brumbrum:

Jellemző alantas gondolkodására amit ír:

„Akkor aki látta és érezte, hogy ez a rohadék társaság fog hatalomra kerülni,”

Ön az ország lakosságának jelentős részét rohadéknak bélyegzi.

Ez ráirányítja a figyelmet arra, hogy sok önhöz hasonló aberrált alak él a társadalomban.

Ezek a történelem során sokszor szerephez jutottak.

Élvezettel vállalták a feladatot kivégző osztagokban, megsemmisítő táborokban.

Secnir 2011.06.04. 12:38:22

@tesz-vesz:
ja. várható volt.
de az a két komment is elmond mindent...
:-)

brumbrum 2011.06.04. 12:53:49

@Vidéki: A jelentős része? Maga, hol él? Maga tényleg hülyének született. Az a pár száz barom arcú segfej az a jelentős rész. Csináltasson jó szemüveget, de az amputált agya akkor is mást fog látni.
Közel 6 millióan vagyunk és voltunk akik nem akarták ezt a szart. Ja, hogy nem szavaztunk? Az ilyen fülke forradalmár soha az életben nem fogja a dolgokat megérteni, mert szűk látó körű.
És annyira buta, hogy az x-et is úgy tudta csak leírni, hogy fogták a kezét.
Akik szétverik a köz tulajdont, amit az adókból építettek fel, azok az "emberek" számomra csak rohadékok tényleg. Én tisztelem a köztulajdont és a magán tulajdont is. Igaz a magántulajdont szerzők egy részének a tisztességes tulajdon szerzését meglehet kérdőjelezni. De akkor is tiszteletben tartom.
Az aberrált alakok tényleg szerepet kaptak 1998-2002 között, és 2010 április 11 óta. Ezt jól látja, lehet, hogy levette a ragtapaszt a szemüvegről.

laspalmas · http://vastagbor.blog.hu 2011.06.04. 13:05:58

@Virág et.:

Igen, őrizetbe vették a roppant veszélyes, 51 éves nőt. Sokat elmond, hogy félnek tőle.

Persze ez politikai megfogalmazásban így hangzik:
"A rendvédelmi dolgozókat képviselő szakszervezetek vezetőinek egy jelentős része a megoldásokat keresi és nem az utcai lehetőségeket - vélekedett Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője pénteken a TV2-nek.
A szóvivő a Tények Este című műsorban azt mondta: egyes - szélsőséges politikai csoportokkal kapcsolatot ápoló - rendvédelmi szakszervezeti vezetők viszont inkább a tüntetéseket választják, ami normális dolog egy demokráciában, de a törvényeket akkor is be kell tartani, ami az utóbbi időkben nem mindig sikerült."
www.fidesz.hu/index.php?Cikk=163677

laspalmas · http://vastagbor.blog.hu 2011.06.04. 13:11:01

@martonx:

"Elkezdesz dolgozni, ám lehet jövőre magasabbak lesznek az adók. Ráadásul most meg tudnád pontosan mondani, 20 év múlva mennyi lesz a nyugdíj korhatár?"

Viszont velem egyikről sem kötött szerződést a Magyar Állam, ez a különbség.

bandika gazdája 2011.06.04. 13:14:17

@laspalmas: A két napja az Operaház élére kinevezett Horváth Ádámot viszont kirúgták. (Elfogadták a felmondását miután visszavonták a kinevezését, merhogy a miniszter nem várta meg Orbán engedélyét!). Ez sem vékony pofabőr ám! Megkérdezném, hogy a minisztereknek szabad engedély nélkül a WC-re menni? Ha igen, nem helyes.

Horizont 2011.06.04. 13:14:59

@brumbrum:
Ha finom akarok lenni akkor azt írom neked, hogy érdekes vitapartner vagy, meg kell hagyni.
Én kristálytisztán emlékszem miket alakítottak az előző Orbán kormány idején. Nem is szavaztam rájuk, sőt rémülten figyeltem a 2/ 3 megszerzését. be is következett minden amitől féltem.
De te hol éltél az előző 8 évben??? "Az aberrált alakok tényleg szerepet kaptak 1998-2002 között, és 2010 április 11 óta." És a közben eltelt évek???? Minden szép és jó volt??? Normális vezetőkkel, normális intézkedésekkel? Vedd már le azért a rózsaszín szemüvegedet és állj két lábbal a realitás talajára. Tudod Édesanyám annyira utálja Orbánt, hogy ez miatt óriási elfogultsággal van az MSZP-vel. Neki megbocsájtom, nem csak azért mert az anyukám hanem azért mert 75 éves!!Ha te is ennyi vagy akkor oké:) Ha nem, akkor a szűklátókörű jelzőt először magadra aggasd:)

Marcellusca 2011.06.04. 14:15:56

@Horizont: Én nem láttam, hogy bárhol dicsérte volna "azelmúltnyócévet". :)

Horizont 2011.06.04. 14:24:51

@Marcellusca:
Nem dicsérte, de csak "1998-2002 között, és 2010 április 11 óta." időszakot szidta.
Az ugyanaz! Már bocs!

Vidéki 2011.06.04. 14:25:44

@brumbrum:

Írja: "barom arcú segfej"

Mindenki az lehet ön szerint, aki nem pendül egy húron azzal a vad gyűlöletfröcsögő mentalitással, amit ön képvisel.

Írja: "Az ilyen fülke forradalmár (mármint a választópolgár) soha az életben nem fogja a dolgokat megérteni, mert szűk látó körű.
És annyira buta, hogy az x-et is úgy tudta csak leírni, hogy fogták a kezét."

Ebből az következik, hogy a képviseleti demokrácia rossz dolog és egy olyanfajta "elitnek" kellene átvenni a hatalmat, mint amit ön reprezentál.

Ön szerint a választók akarata semmit sem számít és a választók akaratából létrejött kormány az ön kemény akaratához képest egy nagy nulla.

Horizont 2011.06.04. 14:39:45

@Vidéki: Arról nem is szólva, hogy a seggfej két g-vel van amúgy:)))

Vidéki 2011.06.04. 15:05:27

@Horizont:

Valóban "a seggfej két g-vel van amúgy", de én pontosan idéztem brumbrum elvtársat: "barom arcú segfej" .

Nem akartam, hogy úgy érezze, hogy meghamisítottam szellemi termékét.

Horizont 2011.06.04. 15:33:38

@Vidéki: Láttam, hogy nem a te terméked:)

@Himpellér:
"Állítás: Nem lesznek megszorítások, mert azok nem vezetnek sehová."
Az ésszerű, minden szinten életbe lépő, emberléptékű, gazdaságos, hatékonyságot feltérképező megszorítás igenis vezethetne egy jobb életre. Természetesen a jó kommunikáció is a feltétele lenne, hogy nagykorúnak nézzenek minket. Na ebből egy se teljesül! Ebből csak az agyatlan megszorítás marad, nem ott fenn hanem itt lenn!

kej 2011.06.04. 15:57:36

@laspalmas: ezt pont nem láttam, de ilyenkor a fidesz-komisszár súlyosbított tv2 riportere nem kérdez vissza, hogy az miféle tárgyalás, hogy viktor a bohócügyi államtitkárát küldi majd meghallgatni a tüntetőket? (tudom. naiv vagyok)

ami pedig szimát illeti: ha még van is vaj a füle mögött, akkor is várni kellett volna az őrizetbevételével néhány napot, amíg (esetleg) történik valami előrelépés a rendvédelmisekkel (tudom: naiv vagyok). így úgy néz ki, mintha politikai okai (is) lennének a letartóztatásnak.

kezdem azt hinni, hogy van benne némi igazságod neked is meg zerónak is (meg mindazoknak, akik szerint egy irányba mutatnak a dolgok), hogy bölcs vezérünk addig akarja feszíteni a húrt, amíg az elpattan s most tett egy lépést ennek érdekében. (tudom: nem vagyok naiv)

Horizont 2011.06.04. 16:02:56

@kej: Majd az elpattanó húr, jól pofán bassza!!!

Kartal (rezervált) 2011.06.04. 16:10:25

@kej: "úgy néz ki, mintha politikai okai (is) lennének a letartóztatásnak." - csak az van.

@Horizont: bár úgy lenne!

brumbrum 2011.06.04. 16:21:26

Na megint, ha nem tudunk valamit, akkor jön az erőltetett nyelvi kisegítés. Ettől nem lett műveltebb, de egye fene szégyellem magam.
Én az elmúlt 8 évet sem istenítem, semmi jó nem történt velünk, csak a hazudással és az ígérgetéssel szembesültünk akkor is. De amit azért el kell ismerni, hogy a demokráciát nem próbálták meg semmibe venni. Nem próbálták a jogokat elvenni, vagy korlátozni. Egyszerűen nem próbáltak meg a Wc-n lehúzni bennünket, a törvények egyedi értelmezése alapján. Vagy gyorsan törvényt alkotva megtenni.
Nem láttam rózsaszínben a világot, azért választottam én is a korkedvezményes nyugdíjat.Mert rendőrként utáltam, hogy nem tudtam a munkámat rendesen végezni, mert a valaki mindig akadályozta. Elvették a benzin pénzt, nem voltak nyomtatványok, nem volt írógép papír, egyszerűen már a semmi volt csak és a nagy mellű rendőri vezetők, akik a statisztikákkal verték a mellüket és a Rendőrség csak csúszott a szakadékba. Volt feljelentés rengeteg ellenünk, amiről mi nem tehettünk. De ezt a " Vidéki " féle emberek soha nem értik meg.
Utáltam a Gyurcsányt amikor nem kezdte el a reformokat, amikor kin nevezte Horváth Ágnest, utáltam amikor a betegségem miatt jártam az orvost és fizettem a vizit díjat, utáltam amikor a Kóka szem rebbenés nélkül hazudott, utáltam amikor a rendőröket a lakossággal össze ugrasztották, és egyetlen rendőri vezetőt nem ítéltek el, csak kis rendőröket, egyszóval utáltam a tehetetlenséget.

"Vidéki"
"Ön szerint a választók akarata semmit sem számít és a választók akaratából létrejött kormány az ön kemény akaratához képest egy nagy nulla."
Igaza van. Az akaratom tényleg nulla. De a valóságot mondja ha lehet, ne a nagy sületlenséget.
Hogy volt? A választásra jogosultak 40 %-a körüli része ment csak el szavazni ugye? Annak az 53 %-át érte el az Ön sötét pártja. Ez a választásra jogosultak kb tizenvalahány százaléka. Na ez ugye, hogy nem a többség, csak jól hangzik.

Nekem nincs is lelki ismeret furdalásom. Csak egyszerűen nem szeretem a hazugokat. Ha a sötét pártja mind azt betartotta volna amit a választásokkor ígért, semmi bajom nem lenne velük, csak az a baj, hogy jobban hazudtak mint a Gyurcsány. és ez tény.

A képviseleti demokrácia nem rossz dolog, ha valóban demokrácia van és valóban mindenkit képviselnek, nem csak azokat akik a párttal szimpatizálnak és gazdagok. Valamint nem a saját akaratukat akarják rá KÉNYSZETRÍTENI a népre, mer ez már diktatúra.
Az Ön vezére nem tehetetlen, csak az a baj, hogy egy meg egy szakbarbár, akinek lövése nincs semmiről, csak izomból neki ugrani mindenkinek.

Kartal (rezervált) 2011.06.04. 16:33:33

@fokabacsi: @tesz-vesz: @laspalmas: @kej:
találtam két idézetet, kíváncsi vagyok eltaláljátok-e ki mondta őket:

„Olyan időket élünk, amikor az ember, ha nem tetszik neki, ami történik, és ezt szóvá teszi, akkor bíróság elé citálják, meghurcolják, lejáratják, kirúgják. Sajtótámadás kereszttüzébe helyezik. Szóval gyalázatos dolgok történnek az emberekkel. Aki nem úgy gondolkodik, mint a kormány, meg a kormány holdudvara, meg az őket kiszolgáló értelmiségiek és médiaemberek, az, bizony sokat szenved most. Ezzel szemben, most nem politikai küzdelemre van szükség, hanem úgy, mint 1988-ban, 1989-ben, mert tulajdonképpen ezeket az időket éljük át újra, most civilekre van szükség. Bátor emberekre, akikben van civil kurázsi.”

„Ismét olyan időket élünk ma Magyarországon, amikor ha valaki valamivel nem ért egyet, és ezt szóvá teszi, előfordulhat, hogy bíróság előtt találja magát. Manapság Magyarországon gyalázatos dolgok történhetnek és történnek is, olyanokkal, akik vállalják a fő divatiránytól való eltérő véleményüket. Akik nem úgy gondolkodnak, mint a kormány, a kormány holdudvara, meg az őket kiszolgáló értelmiségiek, médiaemberek, nos, ők sokat szenvednek Magyarországon. Ezekkel a jelenségekkel szemben manapság ugyanúgy, mint 1988-89-ben civil kurázsira van szükség.”

Lehet találgatni, lesni nem ér! :)

kej 2011.06.04. 17:48:19

@Kartal (rezervált): jól van na. megengedő voltam, és elhittem, hogy tényleg hűtlenül kezelte a tettrekészek kasszáját szima. ezt ugye nem tudhatjuk még. az viszont érdekes kérdés, hogy milyen értékről van/lehet szó szó, mert ugye ezt nem nagyon hirdeti az ügysészég. néhány milliónál nem nagyon hiszem egyébként, hogy kezdeményezik/kezdeményeznék az előzetesbe helyezést. majd meglátjuk.

az idézetekről: fogalmam sincs, úgy hogy lesni fogok. egyébként rá gondoltam. hát látod mekkorát fordult a világ 2005-höz képest:(

kej 2011.06.04. 17:50:48

@Kartal (rezervált): egyébként meg totál felháborító a mandineren való narancs örömködés. egyszerűen gáz arcok

Cirbolya_sentinel Narancs himnusz - · http://tiny.cc/z9ur9x 2011.06.04. 17:59:04

tudatlanság boldoggá tesz, az ismeretek és a tudás kételkedővé, már magam sem tudom melyiket is választanám.......

Vidéki 2011.06.04. 17:59:18

@brumbrum:

Írja: "Az Ön vezére nem tehetetlen, csak az a baj, hogy egy meg egy szakbarbár, akinek lövése nincs semmiről,"

Bezzeg ön nemcsak, hogy mindent tud, de mindent jobban tud.

Írja: "A választásra jogosultak 40 %-a körüli része ment csak el szavazni ugye? "

Ezzel akarja megkérdőjelezni a választások legitimitását?

Ha a földön jár, észrevehetné, hogy amióta nem kötelező elmenni szavazni, a választópolgárok jelentős része nem megy el és a többiekre bízza a döntést.

A választási szabályok betartása mellett jött létre a mostani parlamenti többség.

Ha ön hallott volna valamit harangozni a képviseleti demokráciáról, akkor kapiskálhatná, hogy az mindenütt a „többségi elv” alapján működik.

Nagy Britanniában, ahol régóta demokrácia van, például, ha egy képviselő 51 %-ot kap, akkor ö lesz a választó kerületben a képviselő. Aki viszont (páros verseny esetén) csak 49 %-ot kapott az csak nézhet „mint Jenő a moziban”

Kartal (rezervált) 2011.06.04. 18:00:40

@kej:
Az első idézet 2003. január 16, Éjjeli menedék című műsor.
Második idézet 2004. július 8, Polgári Magyarországért Alapítvány konferenciája.
Elkövető mindkét esetben Orbán Viktor.

arlequin 2011.06.04. 18:17:22

@tesz-vesz:

judit asszonyt elvitték

...

hát...

no, alakul ez gyerekek,
készüljenek a hullámvasútra,
erős gyomrot s reggelit egyetek!

BöszmeBunkó 2011.06.04. 18:22:39

VIKTOR! baszom a szádat! eddig nem jártál a nyugati végekre "kampámyóni" mert ígyis-úgyis rád szavaztak "vóna". hmmmm, ez a világ már elmúlt!
gyere csak BAZDMEG! ha még nem kenték el a szádat zalában, most majd megkapod!
te akkora egy majom lettél mint a komcsi elődeid voltak......jössz te még erre te barom, te nulla kis gyökér!

mekkora egy szánalom vagy VIKTOR bazdmeg, azt hiszed, hogy csak a tetveskomcsikat dobálják meg errefelé? tudod, hogy nem... nem vagy te hülye.....EZ kell neked? MERSZ te még erre jönni?
cicc...ciccc....

ui.: rád és a narancs fajtádra szavaztam, amióta az eszemet tudom, de kurvára elbasztátok a "rönomét" nálunk, melósoknál! szopjál lovat te majom! :((((

Jurganov 2011.06.04. 18:55:10

@BöszmeBunkó: óvatosan, még a végén téged is elvisznek. :)
@laspalmas: ", de a törvényeket akkor is be kell tartani"-ne már, papagájpeti ezt kibírta röhögés nélkül? tuti elhaltak már az arcizmai.
@Vidéki: te most vagy bot vagy, vagy valami nagyon durva szellemi defekttel élsz...igazából hiába magázódsz, attól még nem lesz értelmes amit írsz. sajnálom, de betelt a pohár nálam, ignorállak innentől.
@kej: hogy hirdetné az ügyészség mikor még csak most gyártják a bizonyítékokat? majd ha kész lesznek akkor kihirdetik.
a mandineren meg azért örömködnek mert nem fogják fel, hogy holnap ők következnek. így jártak. majd lesz sírás-rívás év vége felé ott is :)

Kartal (rezervált) 2011.06.04. 19:00:14

@Jurganov: az a baj, hogy nálunk előbb...

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2011.06.04. 19:16:00

@kej: gerinctelen indexes kádergyerekek.
szóra se méltóak a bohócok.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2011.06.04. 19:19:00

@Kartal (rezervált): orbán egy félhülye, ostoba ember.
gyöngyöspata, lázár, és Szima után végleg bebizonyosodott.
csak hitegetik a rájuk szavazó narancsprolikat.

Horizont 2011.06.04. 19:29:01

@tesz-vesz:
Én ugyan nem szavaztam rá, de miért gondolod, hogy a rászavazók "narancsprolik"???? Ez túlzás.

Ironfist 2011.06.04. 19:32:14

@Vidéki:
Lol, mondom én, hogy fasz vagy :D

global001 2011.06.04. 20:09:27

@Vidéki: Te nem vagy egy gyenge eresztés agyilag !!!
Kb. Szarrágó Péter szinten lehetsz.
Az aljasság, sunyiság, cinikusság pont az ilyen f*szszopó lázár-félékre, Semjén-féle álkeresztény mocskos kis férgekre jellemző.
Egyébként amilyen "korrekt" módon ellopták a MNYP-i pénzekt, megtehetik a betétekkel is. Valamelyik ingyenélő g*ci benyújt egy javaslatot hétfőn, éjszaka megszavazzák a zombik reggel banknyitáskor meg lóvé nincs.
Sokszor azon gondolkozok, hogy az ilyen "értelmesek" mint te v. eszkép (ua) ebben az országban él-e, vagy kintről hírdeti az igét ??? De az is lehet, hogy csak egy ingyenélő parlamenti fidesz zombi vagy.

lanyi 2011.06.04. 20:16:06

Akkor mégegyszer felteszem a tiszteletteljes kérdésemet.

Tud valaki olyan államot, amelyik elvette a korábban törvényesen megszerzett korengedményes öregségi nyugdíját állampolgáraitól.

Köszönöm a válaszokat.

trojka 2011.06.04. 20:41:12

Persze, hogy persze. gondolom, vannak még néhányan, akik látták annak idelyén azt az ujságban megjelent fotot, ahol ott áll orsos viktor bördzsekiben, szakadtan és toprongyosan, ápolatlanu,l megbilincselve. (a "kis" csegevara) nos, most teljesul ki a kisember bosszuja: pusztuljon minden rendör és egyenruhás hetediziglen. Csakhogy-szerintem rossz lora ttettek. Igat, tomit ugy kellett északi szomszédunktol annak idején kiváltani, az is igaz, hogy Mariuszkát is elagyabugyálták, de én ugy érzem, ez most nagyobb falat lesz, mint az özvegyi nyugdíj elvétele a szegény, 30 ezer Ft-os nyugdíjas kapo egyedulállo öreg mamáktol. (kivánom minden szarhazi politikus Anyjának, bár nem hiszem, hogy öket annyira érintené) Ha elveszik a jogosan megszerzett rendvédelmi nyugdíjakat, az sem fog rajtuk segíteni, ha ismét magyar rendör egyenruhába bujtatott zsidokat hoznak Izraelböl rendet rakni. Valaki elgondolkodott már azon, hogy miért nem volt azonosito annak idején a rendörökön? Mert magyar rendör azonosítoját nem tehették zsido rendörre!

Ironfist 2011.06.04. 20:41:16

@lanyi:
Én tudok! Magyarország. :)

lanyi 2011.06.04. 21:02:01

@Ironfist:

Oké oké:)

Diktatúra nem ér:)

Akkor továbbra is várom az államok neveit.
Különösen kíváncsi vagyok a Fidesz fanok példáira:)

arlequin 2011.06.04. 21:10:40

na szép.

what a wonderul world!

Jurganov 2011.06.04. 21:16:48

hmm, most olvastam:
"...hogy Magyarország által is ratifikált az Emberi Jogok Európai Bírósága az 1950. évi Emberi jogok európai egyezményében és kiegészítő jegyzőkönyveiben foglalt jogok védelmét is semmibe veszi. Semmibe veszi, miszerint az 1. számú jegyzőkönyv 1. cikke védi a tulajdonhoz való jogot, azaz azt, hogy minden természetes vagy jogi személynek joga van javai tiszteletben tartásához. Senkit sem lehet tulajdonától megfosztani, kivéve, ha ez közérdekből és a törvényben meghatározott feltételek, valamint a nemzetközi jog általános elvei szerint történik.

Nem csupán a tulajdonhoz való jogot, hanem a jogalkotásról szóló törvény rendelkezéseit is mellőzve kíván jogszabályt alkotni, illetve jogszabályt módosítani. A jogalkotásról szóló törvény 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint ugyanis "Jogszabály a hatálybalépését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget, kötelezettséget nem tehet terhesebbé, valamint nem vonhat el vagy korlátozhat jogot, és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé". Ez a jogalkotás első alapvető követelménye."
így még érdekesebb amit a kormány tesz. vajon felsőbb utasításra teszi vagy egyszerűen csak suicid?

trojka 2011.06.04. 21:36:41

@Jurganov: Ember! Ök ezzel az állitolagos 2 harmados többséggel még azt is megtehetik, hogy a magyart sterilizálják, kiherélik és csak a cigány és a zsido szaporodhat. Azt is megtehetik, hogy elveszik a verítékkel felepitett házadat, muvelt kertedet, földjeide-azt is megtehetik (eddig is megtették) hogy kiszámitsák, mennyiböl tusz megélni, és mennyit kell még dolgoznod, hogy ök, a herék és ingyenélök megéljenek a Te adoforintjaidbol, illetve a kötelezö "hozzájárulásodbol."+ amugy, nézz csak szét, a valamikori "gulágok" valamelyike lehet, hogy rád vár! Nem a híd alatt laksz? Piszkos burzsuj, kulák vagy, hát jol vigyázz! "szemunk rajtad!"

gertb76 2011.06.04. 22:59:32

Szerintem borzasztó a mód, ahogy csinálják, de ezt a korengedményes nyugdíj dolgot meg kell szüntetni asap.

Kartal (rezervált) 2011.06.04. 23:12:18

@gertb76: megfelelően súlyozva, úgy igen. De amivel a kormánynak elsősorban foglalkoznia kéne, az a termelő, értéket teremtő munkahelyek létrejöttéhez való feltételek megteremtése. Mert attól nem lesz jobb az országnak, hogy több rendőr veri a Jobbikosokat, vagy a segílyesek tökvakargatás helyett lapátnyéltámasztásért kapják a pénzt. Ez mind az állam pénzét viszi, csakúgy mint eddig, így nem fognak az állami bevételek növekedni. Ahhoz kérem neki kéne állni dolgozni! És nem csak a segélyeseknek, hanem ennek a kibaszott ingyenélő "politikus" gárdának is!

picur3ka 2011.06.04. 23:33:03

Orulok, ha mindez, tenyleg a bohocugyi allamtitkarhoz tartozik, a ME megnyugtatott. Egyebkent, mindezen veszelyesnek tuno, bunozo elemeket le kene azonnal csukni.

Nem ertem a posztiro agymeneset.

attis119 2011.06.05. 00:08:37

A hitetlenkedőknek hadd idézzek, 2005-ös és 2006-os ügyeket:
www.hir24.hu/baleset-bunugy/2011/06/03/vadat-emeltek-gaspar-gyozo-es-felesege-ellen-adocsalas-miatt/
Nincsenek sem őrizetben, sem előzetesben.

2011-ből származó ügyek:
tmrsz.hu/hirek-aktualis/1577-tmrsz-kozlemeny-20110604.html
www.privatbankar.hu/cikk/karrier_menedzsment/diplomas_kivandorlas_rendelet_lesz_a_fek_43330

Komolyan kérdem, itt még senki sem fogta fel, hogy nem a tűzoltó vagy a rendőr nyugdíjáról van szó???

Virág et. 2011.06.05. 08:08:58

Azért nem tudom, ha annak idején GyF rendőrsége a vasutas szakszervezetek vezetőjét, az országot megbénító Gaskót őrizetbe veszi valami épp aznap reggel kitalált ürüggyel, akkor mit mondtak volna azok az emberek, akik szerint nincs itt semmi látnivaló, ez így van rendjén.

Orbánék most léptek át egy olyan vonalat, ahonnan már nincs visszaút.

Cirbolya_sentinel Narancs himnusz - · http://tiny.cc/z9ur9x 2011.06.05. 08:48:19

@Virág et.: Sajnos azt a vonalat már rég átlépték, kb akkor amikor elvesztették a kormányzást, és azóta csak ámokot futnak......./választási csalást emlegetve, lenullázva a választási bizottságokat, testületeket; kordont bontuk, mert mi fsz gyerekek vagyunk stb stb./
és ezek még csak az elején, azóta csak normál érzésü, gondolkodó ember csak kapkodja a fejét

Jurganov 2011.06.05. 10:02:45

@trojka: igazából annyi hatalmuk van amennyi engedve van nekik. így, hogy a biorobotok mindenre bólogatnak, illetve az emberek meg vannak félemlítve így kicsit több. de nem minden.

Jurganov 2011.06.05. 11:18:17

@arlequin: Szimát le is tartóztatták (gondolom ő sem hitte, hogy meg merik lépni).kíváncsi vagyok, hogy mennyire messze fognak/próbálnak elmenni. kiket visznek még el, mikor, és persze, hogy éri-e őket baleset benn. és persze, hogy mikor szakad el a cérna az embereknél.

trojka 2011.06.05. 12:41:34

@Jurganov: szerintem már elszakadt...

Fell Bandi 2011.06.05. 12:43:04

Nos, várom hogy ki talál a másfél évvel ezelőtti levélben olyan állítást, ígéretet, ami nem valósult meg! Én átnéztem, teljesen korrekt.

arlequin 2011.06.05. 12:50:55

@Jurganov: szerintem tisztában volt vele, hogy megeshet. nem úgy ismertem meg a közléseiből, hogy ne lenne tisztában a 'magyar' rendőrség khmmm, hátterével...

Jurganov 2011.06.05. 12:58:28

@arlequin: azért szerintem mélyen belül nem nagyon hitt abban, hogy az ávh elviszi. mármint sztem hitt benne, hogy ennyire nem szarnak a tv-ekre.
@trojka: ááá, még messze van :) jelenleg úgy van, hogy ha a szomszédját hurcolják el az embernek akkor csak nevet, hogy megszívta.

Ironfist 2011.06.05. 13:34:24

@Jurganov:
Lol, méghogy baleset. Ilyenkor az emberek összeverik magukat, és más kézírással leírják, hogy mélyen megbánták bűneiket, majd megint más kézírással aláírják, ezután megtörten, hogy ennyi bajt okoztak Sztál...izé Viktornak felakasztják magukat a cellában.

arlequin 2011.06.05. 14:11:47

@Jurganov: szerintem pedig már nem hitt semmiben és várta a fekete autót. ha pedig hitt benne/avagy nem, vagy nem ebben, hanem abban, akkor valamit nagyon elnézett...

Jakab Andor 2011.06.05. 15:36:20

Szima Judit ügye nyilvánvalóvá teszi Orbán Viktor véleményét a rendőrökről.
A napnál is világosabb, hogy az eljárás koncepciós, a vád koholt.

Ezért -mint minden tisztességtelenül meghurcolt emberrel- szolidaritást vállalok vele, annak ellenére, hogy politikai nézetei miatt számomra nem rokonszenves.

Bővebben:

jakabandor.blog.hu/2011/06/05/szolidaritas_szima_judittal

trojka 2011.06.05. 16:01:36

Magyar rendörök!
Ti EZT hagyjátok? Mert ha igen, megérdemlitek a sorsotokat!

Marcellusca 2011.06.05. 19:14:17

Aszongya ez a törpenapoleon, most a tv2-n, a kedden készült riportban, hogy higgadtan kell tárgyalni a rendvédelmisekkel.
Megkapták. :(((
Meg csúsztat, hogy vízcsapokat törtek le.
Sz@rházi! Csak kinyitották a TŰZcsapokat, de nem rongálták, törték le!!!

Meg mekkora paranoiára utal, hogy a kormánytagoknak le kell adniuk a mobiljaikat a kormányülés előtt. :)))

AntiChrist™ 2011.06.05. 23:05:34

@attis119: Az szerintem csak a nagyon ostobák számára nem nyilvánvaló, hogy itt sokkal többről van szó. Ez az új hír a a "diplomás kivándorlás rendelet"-ről mindenesetre meglepett.
Meg fogják tiltani, hogy az emberek külföldre utazzanak? Vagy csak a külföldi munkavállalást, és csak a diplomásoknak?
Ezek megőrültek...

Ironfist 2011.06.05. 23:21:50

kkor ezek szerint nem kell azt se megvárnom, hogy lediplomázzak, megyek minél hamarabb, és majd kint átakreditáltatom magam.

seo · http://wordpress-honlap.com 2011.06.06. 02:12:11

@trojka: Nem áll szándékunkban hagyni.

A bejegyzéshez:
A 100-120 %-os nyugdíjról és a korról:
1996. év XLIII. tv.
52. §82 A hivatásos szolgálat felső korhatára a társadalombiztosítási nyugellátási szabályok szerint a hivatásos állomány tagjára születési éve alapján irányadó öregségi nyugdíjkorhatárnál 5 évvel alacsonyabb életkor betöltése.

25 évvel akkor tudunk elmenni, ha
- átszervezés van, és nem tudnak megfelelő helyet biztosítani (legtöbbször "erővel" küldik el az embereket) - teljes nyugdíj
- egészségügyi alkalmatlanság - teljes nyugdíj (ha nem éri el a rokkantsági szintet, utóbbi esetben rokkantnyugdíj)
- közös megegyezéssel - nyugdíj 50 %-át kapja 50 éves koráig

184. § A szolgálati nyugdíj összege a társadalombiztosítás szempontjából figyelembe vehető szolgálati idő tartamától és a 183. § (1) bekezdése alapján számított illetmény és illetmény jellegű juttatások havi átlagától függ. Ezek figyelembevételével a szolgálati nyugdíj összege:

-----------------------
Szolgálati Havi átlag-
idő/év kereset %-a
-----------------------
25 65,0
26 66,0
27 67,5
28 69,0
29 70,5
30 72,0
31 73,5
32 75,0
33 76,5
34 78,0
35 79,5
36 81,0
37 és ennél több 83,0

Azaz teljesen a TB szerint. Annyi a különbség, hogy nem utolsó x év, hanem utolsó 1 év alapján számolják ki a nyugdíjat (de ugyanúgy nettósított összegből, mint bárki másnak). Akkor járunk jól, ha abban az évben kapjuk a 25, 30. stb. évek után járó jubileumi jutalmat, amikor nyugdíjba megyünk.

És még valami: a fenti nyilatkozatok tükrében szégyellem, hogy jogi egyetemre jártam.

Akit a jelenlegi kormány aktuális és korábbi "érdekes tervei, lépései" érdekelnek, nézze meg időnként a szolgalatinyugdij.com honlapot.

2011.06.06. 07:09:44

@Ironfist: Nagyon kavarnak a fiúk, az is elhangzott, hogy aki államira jár, és nem fejezi be az egyetemet (mondjuk mert kiszenyózzák a vén genya tanárok, vagy lecsukják egy füves cigiért, vagy kap egy jó rákot), azzal visszamenőleg kifizettetik az összes megkezdett félévét. Ezek már tényleg nem tudnak mit kitalálni, hogy sanyargassák a népet, de előbb-utóbb rá fognak baszni, mert rájuk gyújtják a parlamentet.

tomwar 2011.06.06. 09:32:04

@blah: Elcsesztem, sorry. Belefer a hibahatarba. A tobbi mondandomma egyetertek!:-))

tomwar 2011.06.06. 09:33:33

@Vidéki: Hagymazas ideologiam!?
Eszre se vettem, hogy ideologiat gyartok...
Ha parta alaklok, belepsz?:-)

Ironfist 2011.06.06. 11:50:57

@Hajszás Láncos:

Ne gyújtsuk már meg... olyan szép az az épület. Van annyi híd Butapesten, inkább arra kéne fellógatni őket, függőrojtdísznek. Ja, és akkor azt képzeljétek el, hogy az ő felmérésük alapján az egyetemisták - nahát! - örülnek a visszamenőleges tandíjnak. :D

trojka 2011.06.06. 18:00:47

Victor Orbán pecsere! Viktor Orbán pecsere! Megvan a Kárpátok második géniusza! "Köszönet és hála!"

Kartal (rezervált) 2011.06.06. 18:12:08

Még az ég is meghasadt, amikor Orbán megszólalt. Már az sem bírja tovább...

www.origo.hu/itthon/20110606-ket-emberbe-egy-tarsashazba-es-a-godolloi-kastelyba-is-villam.html
"Villámcsapás szakította félbe Orbán beszédét"

Ez már égi jel! :DDD

guma 2011.06.06. 18:17:03

@Kartal (rezervált): xD
:)
nekem is ez ugrott be. D
már az ég is figyelmezteti : sok a hadova...

guma 2011.06.07. 17:16:20

Erre kellene népszavazás!

Mi ez a diszkrimináció?

Mennyi művészt, politikust érint (ha már a rendőrt, tűzoltót kiszámolták) és ez mennyi pénz? Ők azok akik rengeteg kedvezményt és kiemelt ellátást kapnak, miért nem dolgozhat Ők is közmunkásként járadékért? Mi jogon jár még az ének- tánckarosnak is korai nyugdíj???
na a többiről nem is beszélek, melyik ország engedi ezt meg magának, ilyen mértéktelenül?
meg a 35 éves sportoló járadékát (?) lásd Farkas Péter és ezt a politikus tömeget? Nekik miért nem kell közmunkára jelentkezni, nyugdíjról visszajönni??? Rendbe tették az országot?)

Az országgyűlési képviselőnek a határozott idő után egy fillért sem jár! Tudja mit vállal. Aki meg nem volt bent a munkahelyén attól visszamenőleg minden fillért visszafizettetni, úgy mint ahogy most a szocik sem kaptak rá fizut.
Visszamenőleg azt is megnézni mennyit gyarapodott a vagyonuk nekik, családtagjaiknak, rokonaiknak - mert ez bizonyítja szerintem, hogy nem az ország hanem saját céljaikra hozták a törvényeket. Aki csak az államtól kapott juttatást bármilyen formában az kártérítésként vissza kell, hogy ezt szolgáltassa, mert ebben adósodott el az ország, hogy "haza hordták" rokonnak, családnak. Láthatóan és kimutathatóan nagyobb mértékben gazdagodtak, mint az ország és ez a munkájukat tükrözi!

"Szakmai korkedvezményes nyugdíj:

- hivatásos katonáknak, illetve rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak (rendőrök, tűzoltók, vámosok, titokszolgák, börtönőrök), 25 éves szolgálat után.
- bányászoknak, ha legalább 25 év föld alatti (egyes szénkülfejtéses munkakörökben legalább 30 év) szolgálati időt szereztek.
- művészeknek (operánál, színháznál magánénekes, magántáncos, ének- és tánckari tag, színművész, hivatásos zenekarnál fúvós, cirkuszi artista, zenész, tánczene-, rockzene-, népi-, cigányzene-énekes, előadóművész), ha legalább 25 év szolgálati időt szereztek.
- országgyűlési és európai parlamenti képviselőknek, polgármestereknek: a képviselők nyugdíjba mehetnek, ha a megbízatásuk lejártát követő ötödik naptári év végéig betöltik az öregségi nyugdíjkorhatárt. A polgármesterek ezt a korhatár előtt három évvel tehetik meg, ha e tisztséget egy választási ciklusban töltötték be; két ciklus esetén öt, ennél több esetén hét év a bónusz.

Korkedvezményes nyugdíj: a szervezet fokozott igénybevételével járó vagy az egészségre különösen ártalmas munkakörökben dolgozóknak. A férfiaknál minden öt év, a nők minden négy év után, magas nyomás alatt dolgozók minden három év után egyévi kedvezményt kapnak.)

trojka 2011.06.07. 21:49:23

Azt hiszem, Orbánék gerincét egy-két rendörségi "vipera" talán rendesen kiegyengetné. Az azonosíto számokat meg az ö s...re kéne tenni, hogy tudjuk, kit is rugunk farba! Hajra, rendvédelmisek! Álljatok ki a Fötitkárnötök mellet, és harcoljatok, mert ha nem, akár száz évre is a Bach korszak "huszárjainak" sorsára fogtok jutni!"

murunga 2011.06.07. 21:50:00

DonPinterio úgy kezeli a hölgyet, mint a Maccabi Superstar Tasnádit...pföjjjjj!!!

süti beállítások módosítása