Skip to content


       Szűrés lista

Lendvai a KISZ Központi Bizottságának zenei és ifjúsági szakértője

A "médiaalkotmány" vitájában jött elő Lendvai a coming out-tal: "nem voltam cenzor".

2010-ben, az országgyűlésben az MSZMP-s Aczél elvtárs MSZMP-s kolleginája védi a sajtószabadságot a Fidesz ellen.
Inkább ezerszer a Fidesz, bármit is tervez a sajtóval, mint Lendvai "nem voltam cenzor" Ildikó.

Kafka meg fordult egyet a sírjában.

Íme, szóról-szóra:

"(...)
Csak annyit még a személyes vonatkozásokról, hogy igen, nemcsak a Wikipedia írja, valamennyi önéletrajzomban benne van - mert én bele szoktam írni másokkal ellentétben -, hogy dolgoztam az egykori pártállam kulturális osztályán. Mondom, önéletrajzomból lehet tudni. Azért írtam be, mert miután négyszer indultam egyéni körzetben, és ebből háromszor meg is választottak, fontosnak éreztem, hogy ne legyen olyan választóm, aki azt mondja, hogy csak a jelen szép programomat ismeri, de nem tud eleget a múltamról.

Ez azért is fontos és azért nem baj, ha Önök megemlegetik, mert így legalább lehet mondani, hogy nem. Pártapparátusban dolgoztam, cenzor nem voltam. Nem azért, mert magányos hősként én egyedül ellenálltam egy ilyen megbízásnak. Egyáltalán nem voltam magányos hős, én hittem annak a rendszernek az elveiben, azért voltam ott, és nem pénzért. Meg sem gazdagodtam belőle, azért mentem oda, mert azt gondoltam, hogy van értelme egy köztulajdonon alapuló társadalomnak. Ma már tudom, miben tévedtem természetesen.

Cenzor tehát nem azért nem voltam, mert magányos hősként, ellenállóként mentem volna be oda lazítani a rendszert, egyáltalán nem volt ilyen szándékom, hanem azért, mert aki kicsit olvasott a történelemről, az tudja, hogy a pártállam nem így működött. Az nem az én szerepemet szépíti, hanem tény: a párt az állami szervekkel hajtatta végre a maga politikáját. Volt kiadói főigazgatóság, lektorátus, film főigazgatóság.

Ez nem szépíti sem az én szerepemet, sem a rendszert, puszta tény. De pontosan azért, mert életem egy korszakában, ugyan már a pongyola diktatúra, a nyolcvanas évek második felére eső szakaszában, de láttam a rendszer működését, tudom, hogy mi a baj most ezzel a törvénnyel, és ezért nem kevesebbszer, hanem többször fogok szólni róla.


Tudom, hogy milyen baj személyesen is, a személyes életemből tudom, hogyha valaki hisz egy ügyben, és úgy gondolja, hogy istenem, akkor elfogadjuk a nekem nem tetszőket is, akkor elfogadjuk a korlátokat is. Tudom és értem épp ezért, amikor az előterjesztő frakció képviselői úgy gondolják, hogy egy számukra fontos és nekik jó politikai ügyet védenek, és ezért lehet, hogy korlátokra, a nyilvánosság korlátaira is van szükség.

Tudom, hogy ez nem jó elv. A magyar nyilvánosság a pártállami diktatúra idején ugyan jóval szélesebb és szabadabb volt, mint az összes többi, de nem volt valójában szabad, és épp ezért a magyar rendszernek éppúgy meg kellett buknia, mint a sokkal szigorúbb szlováknak vagy románnak, vagy keletnémetnek.
(...)
És éppen ezért érzem úgy, hogy nekem talán még többször és még jobban kell odafigyelnem. Még egyszer mondom, nem személyes szerepem miatt, amit így töltöttem volna be, mert ez nem így van, hanem azért, mert asszisztáltam ahhoz a rendszerhez jóhiszeműen, ami azt hitte, hogy korlátokkal lehet védeni azt, amit ő maga jónak tart. Én már tudom, hogy nem lehet. Fogadják el tehát tőlem figyelemmel, mert ha nem azzal fogadják, akkor is mondani fogom, mert százszor kötelességemnek érzem."

Egész pontosan ez olvasható a wikipedian:

"1974-ben lépett be az Magyar Szocialista Munkáspártba. 1974-től dolgozott a KISZ Központi Bizottsága kulturális osztályán, majd 1981 és 1984 között az MTA aspiránsa volt. 1984-től 1989-ig az MSZMP KB tudományos, közoktatási és kulturális osztályán dolgozott előbb munkatársként, majd alosztályvezetőként, 1988 és 1989 között osztályvezető-helyettesként."


"Jóhiszeműen asszisztált", hát én ezen berostáltam. Volt bőr a képen azt mondani, hogy a 80-as évek kádári diktatúrájában, amikor minden mocskos MSZMP-s pártvezető pontosan tudta, hogy miről is szól ez a rendszer, hogy működik, akkor az ártatlan Ildikó azt hitte, hogy "van értelme egy köztulajdonon alapuló társadalomnak"?

Ildikó, te nem csak láttad a rendszer működését, te működtetted! És 20 évvel a rendszerváltás után felállsz az Országgyűlésben, előadod ezt a könnyfacsaró mesét, és ezzel letudod pártállami szerepedet?

Szép kutatás lenne összeszedni, hogy pontosan mit is csinált pontosan Lendvai 1990 előtt.

Van egy 350 oldalas disszertáció a Kádár-rendszer könnyűzenei politikájáról. Részletek, a 274. oldaltól:

"A dokumentumok között a nyolcvanas évekből kiemelkedik a KISZ KB Kulturális Osztályának Pozsgay Imre számára írt jelentése, amely mintegy keresztmetszetet nyújtott a korabeli könnyűzenei viszonyokról. A kulturális minisztert Lendvai Ildikó, a KISZ KB Kulturális Osztályának helyettes vezetője 1980. február 29-én tájékoztatta az ifjúság szórakozásának néhány időszerű kérdéséről.

(A KISZ KB 1980. július 4-én foglalkozott ugyanilyen mélységben az üggyel, amelynek szófordulatai megtalálhatók a Pozsgaynak írt jelentésben. Az ülésen Aczél György, Lázár György, Tóth Dezső, Kornidesz Mihály és Bródy János is részt vett, utóbbi hosszas fejtegetésbe kezdett többek között az alkotói szabadságról, a művészi társadalmon kívüliségről, a csöves-kultuszról, a magyarországi popsajtó beindításának szükségességéről és a majdani IRI megalapításáról.)
(A szegény Bródy, 30 év alatt eljutott a KISZ KB ülésétől az Artisjus elnöki posztjáig...)

Bevezetőjében a már ismert és sokat emlegetett tényen kívül – nevezetesen, hogy a szabadidővel együtt a szórakozási igény is megnőtt – önkritikusan állapította meg, hogy az ifjúságpolitikai munka eredményei épp a szabadidő-eltöltés, a szórakozás területén maradtak el. Ennek oka az volt, hogy nem fordítottak kellő hangsúlyt a fiatalok szórakoztatására, emiatt sok probléma merült fel a periferiális helyzetbe kerülőkkel kapcsolatban. A jelenség csúcsa a Beatrice-kultusz volt, a közönség megjelenési szokásait, csoportosulásait a közvélemény helytelenül csupán szórakozási gondnak tartotta. Ezzel együtt Lendvai megemlítette az akkori fiatalok öltözködési, zenei ízlés-beli elkülönülési igényét, ami miatt ekkora népszerűsége lett a könnyűzenei koncertlátogatásnak és a diszkónak.

A hatalom könnyűzenéhez fűződő viszonyát ezután megfelelő pontossággal körülírta a KISZ akkori kultúrvezetője. Ezek szerint a szórakoztató tevékenységben – így a könnyűzenében is – leginkább a spontán mechanizmusok működtek, divatirányzatok fejlődtek ki, majd haltak el, melynek során előfordult illegális műsorközvetítés (Szabad Európa Rádió) igénybevétele. Ezekkel a rendszer a „három T” politikáját alkalmazta, de hatni rájuk érdemben nem akart (vagy nem tudott):
Az így születő szórakozási formák hatásait ugyan tudomásul vettük (támadtuk, megtűrtük, néha támogattuk), de befolyásolásukra nem vállalkoztunk. A támogatás esetében viszont létre jöhetett a befolyásolás, amit a dokumentum elhallgatott, a tiltásnál pedig a teljes elszigetelést értelmezhetjük befolyásolásnak. Ezután viszont a valóságot reálisan látva szintén önbírálóan jegyezte meg, hogy a szórakoztatással foglalkozó intézmények az éppen fennálló divatirányzatokat csak tisztes távolságból követték, sokszor már csak a trend lecsitulása után foglalkoztak velük.

Lendvai rátért a kor ifjúságpolitikájának legneuralgikusabb részére, amely szorosan kötődött a hetvenes évek második felében jelentkező rockdivathoz, ami a nyolcvanas évek első felében még tartotta magát:

Az ifjúság megítélésében – főleg szórakozási problémaként kezelve – az utóbbi évek legtöbb vitát kiváltott kérdése a ’magyar punk’, a ’csövesek’ megjelenése. A társadalmi magatartásukban, viselkedésükben, életmódjukban is elkülönülő csoportosulások azonban nem csak a szórakozás problémaköréhez tartozó jelenségek. Tagjaik nem köthetők korcsoportokhoz, rétegekhez. Fiatal munkások, alkalmi munkások, értelmiségiek, egyetemi végzettségű fizikai dolgozók és alkalmi munkából élők, tanulók, állami gondozottak, lumpen elemek egyaránt megjelennek a csoportokban, alkalmanként csatlakoznak vagy leszakadnak.
A zenekarok ’sleppjeibe’, az aluljárókba elsősorban szociális okokból, az életmód-kultúrában jelentkező hátrányok (sokgyerekes, széthulló családok, állami gondozás, alkoholizmus, debilitás) miatt kerültek, de sok esetben a társadalmi és családi nevelés hiányai is megmutatkoznak (iskolából kimaradottak, értelmiségi, vezető beosztású szülők gyermekei). A zenekarok meghirdetett ’álküldetés-tudattal’ (s mögötte jól kiszámított közönségszervezési, népszerűsítési manipulációkkal) vállalják e csoportokat ’felemelésük’ érdekében. A gyakorlatban az együttesek a ’kitaszítottság’, a ’társadalom-kívüliség’ (helyesen: társadalmon-kívüliség – Cs. B.) érzésének és gondolatvilágának további erősítését végzik. A zene, a szövegek, a bennük megfogalmazott mesterséges és álproblémák, a pódiumról diktált érzelmi hatások, viselkedési formák perifériális helyzetüket magasztalják, helyenként társadalomellenes magatartást sugalnak (sic!).
"

A szövegből kitűnik, hogy az ifjúsági szervezet véleménye a punk és kemény rock jelenségre vonatkozóan ellenséges volt, mert a szocialista társadalommal össze nem egyeztethetőnek ítélték meg."

És így tovább Lendvai mindent végigelemez, a diszkótól a beatrockon át a hivatalosan szervekig.

"Nehezményezte a jelentés, hogy a könnyűzenei műsorok 80-90%-a magánszervezésben, tehát az ORI-t megkerülve zajlottak. A művelődésügyi irányítás azonban efölött szemet hunyt, mert hézagpótlónak ítélte a tevékenységet, ami tömegigényeket elégített ki. Az viszont már végképp károsnak minősült a KISZ szemében, hogy ezeknek a műsoroknak a bevételéből a magánszervezők részesültek, a korabeli felfogás szerint ugyanis ők nem dolgoztak, „csak” megszervezték az előadásokat. Annak érdekében, hogy a „szocialista menedzserek” fizetésükhöz jussanak, túl magas költségeket vagy a valóságban fel sem merülő kiadásokat számoltak el költségként, és esetlegesen a zenészek gázsijából is levontak. Lendvai szerint a magánúton létrejött produkciók színvonala nem volt garantált, a valóságban azonban inkább az állhatott véleménye háttérben, hogy ezeket a műsorokat nem tudták hivatalosan – csak az ügynökhálózat útján – ellenőrizni, így a szocialista erkölccsel össze nem egyeztethető produkció könnyebben kerülhetett a közönség elé. A jelentés szerint minden harmadik koncert után felelősségre vonást lehetett volna kezdeményezni, azonban ez csak az esetek 1-2 %-ában következett be.

A kulturális miniszter számára készített beszámoló a felelősségre vonásokat tartalmi szempontok szerint szerette volna kieszközölni, ami leginkább a dalok szövegeiben volt tetten érhető. A magánszervezésű könnyűzenei programokról megjegyezte, hogy túl sok volt közöttük a tánczene és a giccs, tehát nem csak a punk és rock együttesek feltűnése jelentett problémát, hanem a valóban közhelyszerű szövegekkel fellépő, divatjamúlt táncdalénekesek sora is. A KISZ hivatalos állásfoglalása szerint az ifjúság szórakoztatásában az állami és társadalmi szerveknek jobban együtt kellett volna működniük, emellett fokozni kellett volna a szórakoztatást végző vállalatok, intézmények ifjúságpolitikai felelősségét. Emögött a műsorok saját intézményi hatáskörben történő nagyobb fokú ellenőrzésének igénye húzódott meg a pártállam részéről."

A Párt legalább hálás volt:

 

Címkék: mszp társadalom pofátlan

A bejegyzés trackback címe:

https://vastagbor.blog.hu/api/trackback/id/tr932168674

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Tanmese 2010.07.23. 09:49:02

Gazdasági bérgyilkosok  

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

guma 2010.07.23. 12:36:19

@Kicsit Karcos:
Duró a fehér vagy piros ruhába maradjon?

Marcellusca 2010.07.23. 12:44:16

@gtigram: Jajjjjmáááán!!
Az nem olyan, az már csak a langyi időkben vót, de Ildi néni, az Ildi néni.

Meg különbenis a mi kommunistánk ... :))))))))))))

Mit gondolsz, miért mondom, hogy nagyon-nagyon sokan mennének a levesbe?
Csak a naridroidok nem tudják elfogadni.

Taktikai Atompingvin 2010.07.23. 12:46:40

@Seduxen: Mit tudom én. Régen hetente csinált valami botrányt, naponta fent volt a kurucon. Most meg Gaudi kb átvette a helyét nemzeti jogvédőként. És ami a legjobb kérdés: hogy érték el hogy csöndben maradjon? Ha elkezdték kiszorítani kb még nagyobb ricsajt csapott. Csak ezért kérdem. Egy-két kis hírt ki lehet mazsolázni biztos, de nagyon eltűnt a rivaldafényből :-))))

Marcellusca 2010.07.23. 12:47:22

@Seduxen: Szerintem eltévedt. :)
Mármint a komment. :)))
Biztos a főpolgi jelőltekhez akarta írni. :D

guma 2010.07.23. 12:50:09

@Marcellusca:

Ez jó!

Na akkor a folytatás :

A hevesen antikommunista Kövér politikai arculatának egyik legellentmondásosabb momentuma az egykori állambiztonsági szolgálatokhoz való viszonya.

Kövér soha sem volt azon az állásponton, hogy hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat, és

mivel pártjának és az elmúlt húsz évnek az egyik legbefolyásosabb titkosszolgálati szakpolitikusa volt, ezért (az MDF-es Boross Péterrel együtt) hozzájárult ahhoz a jobboldali maszatoláshoz, ami e témában jellemző Magyarországra. Az ugyanis érthető, hogy a múltjukból következően az MSZP mindig is gyáván és megalkuvóan viselkedett e kérdésben, de az érthetetlen, hogy a jobboldali, antikommunista pártok miért nem az áldozatok védelmének oldaláról közelítették meg a kérdést.

A Heti Válasznak adott interjújában Kövér definiálja is a doktrínáját:

„A szolgálatokkal kapcsolatban megfelelőnek tűnt a húsz éve meghozott döntés: középút a romániai cégtábla-átfestés és a cseh modell között, ahol szélnek eresztették a teljes állományt. Nálunk a politikailag nem kompromittálódott szakemberek megkapták a lehetőséget, hogy a továbbiakban ne az állampártot, hanem a nemzetet szolgálják.”

Mindez azt is jeleneti, hogy a kommunista titkosszolgálat által begyújtott anyagok nem a berlini Gauck-intézethez hasonló módon váltak az áldozatok számára szabadon kutathatóvá, hanem a magyar politika érdekei szerint védték a múlt titkait.

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2010.07.23. 13:03:55

Napot nácziak! Valaki meg tudná nekem mondani miért nem tudok kommentelni a mandineren?Változott valami,vagy én vagyok béna?
@Seduxen: Én azt szeretném,hogy ne nekem legyen rosszabb,mert nem látom be milyen nagyszerű a mi VIKTORUNK,hanem pl azoknak akik a főbb bűnöket elkövették.(habár lehet,hogy ez is főbűn lesz)

LiberGon 2010.07.23. 13:06:07

Megint micsoda hatalmas titkot, összeesküvést leplezett le a Vastagbőr...

Jason Bourne 2010.07.23. 13:07:17

nagyon megható ez a vallomás...

az ország szégyene am. hogy ilyenek, egykori kommunista vezetők ma ott ülhetnek a Parlamentben. de csak kikopnak lassan.

LiberGon 2010.07.23. 13:11:18

@Tigeri: Ismerve khm... egyszerűséged, valószínűleg te vagy béna.

Seduxen (már NEM dr.) 2010.07.23. 13:15:15

@Taktikai Atompingvin: khm, biztos "betömték a száját" valamivel :))))

Homeoffice 2010.07.23. 13:24:33

OFF!

Mit találtam:))))
Szanyi Kapitány blogját:)))))))))))))))))))))))))

Kicsit Karcos 2010.07.23. 13:28:15

@Jason Bourne:

"csak kikopnak lassan"

Igen, úgy 20 év múlva, ahogy fentebb kiszámoltam.

Kövérhez: szerintem ő meg tudná magát védeni egy lusztrációs átvilágításon. Neki nem a komonista múlttal, hanem az elmúlt 20 évvel kellene elszámolnia, azon belül is elsősorban a titkosszolgálatoknál elmaradt nagytakarítás miatt.

Rohadtul nem kellene félteni semmit amiatt, hogy a komonista szutykok kiesése miatt működésképtelenné válna. Éppen az ellenkezője az igaz ennek.

ColT · http://kilatas.great-site.net 2010.07.23. 13:31:47

Azt bazmeg nem volt... Gratulálok

Kicsit Karcos 2010.07.23. 13:36:11

@gtigram: helyes, hogy offshore ország leszünk. Hadd jöjjenek csak ide a kis adót kereső cégek az egész világból, tejeljenek csak nekünk, köszönjük szépen. Sokkal inkább, mint fordítva, amikor a magyar cégek menekülnek a Kajmán-szigetekre. Egész országokat képes eltartani egy jó adórendszer a "világpiac pénzbőségének" köszönhetően, miért ne lennénk mi ennek a haszonélvezői?

guma 2010.07.23. 13:49:43

@Kicsit Karcos:

Te ezt félreérted, azt hiszem nagyon.

Itt a belső milliomosoknak ad szabad offshorozást a törvény ( bár lehet, hogy kihasználja más is), magyarul azt vettem ki, (más gazdasági elemzéseknél is!) hogy eltüntethetik hivatalosan a pénzt, az adózásból elég egy nagy cégből KETÖTT? HÁRMAT, csinálni...

guma 2010.07.23. 13:54:05

@Kicsit Karcos:

Ez a pink öltöny meg derítsen jókedvre, mert én kiröhögtem magam a sok bosszúság után:

piroslapok.blog.hu/2010/07/23/varga_a_parlamenti_divatdiktator

Taktikai Atompingvin 2010.07.23. 13:56:11

@Kicsit Karcos: Jó tudni, hogy offshore-ügyben legalább egyetértünk, ha már a szólásszabadság-témában nem is :-))
@Marcellusca: Az én jelöltem Bill Clinton, mert a miniszterelnöki poszt már foglalt :-)))
tl-ph.facebook.com/group.php?gid=58745747881&v=wall

neccharisnyás útonálló (törölt) 2010.07.23. 13:57:05

Jaj, ne legyetek már ilyen naivak, gyerekek! A zselégerinc egyik elsőrangú fícsöre, hogy gond nélkül lehet csavarintani a tulajdonos hozzáállásán.

ColT · http://kilatas.great-site.net 2010.07.23. 14:03:27

@neccharisnyás útonálló: Az evolúció megköveteli a folyamatos fejlődést...

LiberGon 2010.07.23. 14:07:24

Mikor lesz már új post? Röhögni akarok! ☺☺☺

Taktikai Atompingvin 2010.07.23. 14:16:42

@ColT: Akkor szavazzunk az Mszp-re mert ők a teremtés koronái? :D

Kicsit Karcos 2010.07.23. 14:18:02

@gtigram: természetesen a hazai cégeknek is előny, ha kisebb adót kell fizetniük. A korlátnak nincs semmi értelme, ahogy írod, könnyen kijátszható, amúgy éppen ezért hülyeség telerakni kivételekkel a szabálykönyveket.

A rózsaszín öltöny nagyon sexy és trendy;) Küldeném neki a következő számot:

www.youtube.com/watch?v=sujSTntcfG0

@Taktikai Atompingvin: olyan embert én még nem láttam, akivel mindenben egyetértenék, de olyat sem, akivel semmiben:) Nincs is ezzel semmi gond.

Homeoffice 2010.07.23. 14:18:09

@neccharisnyás útonálló:

Nemnem..kap rendesen:)Mondjuk a durvábbakat azért kiszedik:)

neccharisnyás útonálló (törölt) 2010.07.23. 14:20:18

@ColT:
Hát.. másik fícsör: mivel kiiktatódott a tartószerep a csigolyasorból, az egyed rendkívül védtelen és kiszolgáltatott a környezeti hatásoknak. Ergo még egy gumikalapács is halálos fegyvernek minősül.

neccharisnyás útonálló (törölt) 2010.07.23. 14:21:33

@Gunther:
Hú, de izgi. Menjünk és intézzük el, hogy le legyen! :)))))

neccharisnyás útonálló (törölt) 2010.07.23. 14:26:57

Arra vonatozóan van infoja valakinek, hogy várható-e Botoxlady és DJ Jeszy között valami szövetség, egyúttal az Artisjus ildinéni védnöksége alá helyezése?

Taktikai Atompingvin 2010.07.23. 14:28:12

@Kicsit Karcos: Igazad is van :) Yooo, ez a szám nagyon adja :D

guma 2010.07.23. 14:33:23

@Kicsit Karcos:

Hogy te miket nem ismersz!!!!!!!!!!!!

Marcellusca 2010.07.23. 14:38:30

@gtigram: Nem ismerted? Buzi-e vagy? :))))))))))))))))))))))))))))))))

guma 2010.07.23. 14:43:49

@Marcellusca:

Nem!
Hiányos a műveltségem, a nettel is csak most ismerkedek (komoly lecke elé állítotok, az itt található "tolvajnyelvvel")!

Viszont igyekszem.....

Jobbágy 2010.07.23. 14:49:43

Nagyon vártam már a posztot, volt szerencsém élőben elkapni, már akkor hüledeztem, hogy mit mond ez az elvtárs, ha valaki érti az eszmefuttatását, akkor monnya már el nekem, hol ebben a logika, habár hol érek én fel az ő igazságukhoz! Most meg esek neki a kommenteknek, mert már lehet hogy ott a válasz, én meg itt ülök hülyén..."Pártapparátusban dolgoztam, cenzor nem voltam. Nem azért, mert magányos hősként én egyedül ellenálltam egy ilyen megbízásnak. Egyáltalán nem voltam magányos hős, én hittem annak a rendszernek az elveiben, azért voltam ott, és nem pénzért. Meg sem gazdagodtam belőle, azért mentem oda, mert azt gondoltam, hogy van értelme egy köztulajdonon alapuló társadalomnak."

derelyegrádi szellem 2010.07.23. 14:56:49

@zero:

Én azt értékelném igazán, ha nem felállna megmagyarázni, hanem pont ellenkezőleg, csendben leülné... :-)

Jurganov 2010.07.23. 14:57:43

@parttitkar: azért nézz körül. ez a rencer is üzemeltet táborokat, csődöket is tud felmutatni ( hatalmas hitelekkel mg megúszták eddig, de nagyon érik már a tulajdonosváltás) a kamatot meg zsebbe rakják. hol itt az a hatalmas különbség?

@Tigeri: lehet már keresnek is téged a titkosszolgák. ezért hát elhatárolódok tőled, R.I.P. :D

@Megszivtam: "Kedves fiatalok, ne feledjétek, hogy aki a hetvenes években aki a belvárosban március 15-én kokárdával ment ki az utcára azt igazoltatták (rossz esteben meg is verték) " ez ma is így van :) ha szerencsés vagy akkor nem vernek meg, de ha kevésbé akkor terrorizmus gyanújával ( vagy csak úgy) már visznek is.

Jobbágy 2010.07.23. 15:18:21

"A rögtönítélő bírőságon hoztam halálos ítéleteket, gyilkos nem voltam. Nem azért, mert magányos hősként én egyedül ellenálltam egy ilyen megbízásnak. Egyáltalán nem voltam magányos hős, én hittem annak a rendszernek az elveiben, azért voltam ott, és nem pénzért. Meg sem gazdagodtam belőle, azért mentem oda, mert azt gondoltam, hogy van értelme egy köztulajdonon alapuló társadalomnak."

Donna (Cara)mba 2010.07.23. 15:35:50

@gtigram: Ha komolyan gond, hogy nem ismersz bizonyos szlenget, kifejezést, jelet, kérdezd meg nyugodtan. Senki sem fog kicikizni.

Legalábbis velem még nem tették, pedig az elején én is csak lestem...Megmukkanni se mertem. Aztán meg már aszonták, hogy inkább halgassak, mert vót úgy, hogy 1 egész oldalnyi komment az enyém volt:))))) Mára már leszoktam valamelyest a bőbeszédűségről.

Meg valaki azt is kérte, ha már annyit írok, legalább az isten szerelmére, tagoljam, amit írok, mert iszonyat engem olvasni:D
A másik: egy megrögzött, fegyelmezetlen offolós vagyok (offolós az, amikor a mondandó semmilyen formában nem kapcsolódik a tárgyhoz - amiért néha kitiltás jár - azaz bannolás).
Ezt a műfajt, amikor el kezdtem művelni, már tudtam, hogy büntetik:) De azért csak nem állta meg a bennem lakozó ördög:)))) Így, ha kellett, bannolással - vagy csak kimoderálták azt amit írtam - fizettem félrelépésemért:)

Jó dolog a blogolás. Hamar belejössz és kérdezz bátran, valaki mindig segíteni fog. Nekem is segítettek.
Ez a világ legjobb csapata!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

neccharisnyás útonálló (törölt) 2010.07.23. 15:39:00

Borzalmas az a kép ildinéniről!!!!!! a legszörnyűbb viszont, hogy a haját leszámítva, mit se változott.

Donna (Cara)mba 2010.07.23. 15:43:57

@Jurganov: Ez 10 pontos komment:

Kedves fiatalok, ne feledjétek, hogy aki a hetvenes években aki a belvárosban március 15-én kokárdával ment ki az utcára azt igazoltatták (rossz esteben meg is verték) " ez ma is így van :) ha szerencsés vagy akkor nem vernek meg, de ha kevésbé akkor terrorizmus gyanújával ( vagy csak úgy) már visznek is.

Igen, ez mai s így van:( Mi az hogy, nagyon is! Már egy piros-fehér-zöld zászló, vagy egy zöld póló, árpádsávosról meg már ne is beszéljünk: aztán már a Gyorskocsi utcában leled magad:(((

neccharisnyás útonálló (törölt) 2010.07.23. 15:46:15

@Donna (Cara)mba:
Ugyanmár. Elég, ha betéve tudod a 12 pontot (és lepedőre fested a helyzethez illő cikkelyt)

Donna (Cara)mba 2010.07.23. 15:49:57

@neccharisnyás útonálló: Háát. Ezzel csak súlyosbítom a helyzetemet: zöld póló, kezemben ászló, és skandálom a 12 pontot.
Helyből életfogytig.

neccharisnyás útonálló (törölt) 2010.07.23. 15:51:27

@Donna (Cara)mba:
Én jelenleg narancsban tolom. Az előbb döbbentem rá! :)))))

Donna (Cara)mba 2010.07.23. 15:54:55

@neccharisnyás útonálló: Akko' lemaradtam.
Che-s pólóm viszont még nem vót! Bár igaz, ha kedvem szerint kivágnám a nyakánál, lemaradna Che kackiás kis micisapija:)))))))

neccharisnyás útonálló (törölt) 2010.07.23. 15:56:21

@Gunther:
Belenéztem. Kemény a cucc. Utoljára bizonyos pémobilos arcnak az onlány fröcsögésénél kellett előkapnom a védőruhát.

Prof. Dr. Simon Templar 2010.07.23. 15:57:57

OFF: Mai hírek - NOL

"Hetvenmilliós túlszámlázás: újabb gyanúsított fővárosi cégvezető
Hűtlen kezelés miatt nyomoz a BRFK Bielek Péter ellen
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Főosztálya még 2010. április 21-én rendelt el nyomozást hűtlen kezelés gyanúja miatt, akkor még ismeretlen tettes ellen a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt. gazdálkodásával összefüggésben.
Az eljárás megindítása után a gazdaságvédelmi nyomozók olyan adatok és információk birtokába jutotta, miszerint az Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által lefolytatott egyik közbeszerzési eljárás, amelyet a Pusztazámori Hulladéklerakó metángáz ártalmatlanítására szolgáló környezetvédelmi beruházás megvalósítására írtak ki, nem felelt meg a hatályos jogszabályoknak.
A fenti közbeszerzéssel összefüggésben a BRFK nyomozói a napokban gyanúsítottként hallgatták ki az FKF Zrt. vezérigazgatóját, Bielek Pétert hűtlen kezelés bűntett elkövetése megalapozott gyanúja miatt."
A vezérigazgató a gyanú szerint megszegte vagyonkezelési kötelezettségét, amikor annak tudatában írt ki 450 millió forintos értékre a hulladéklerakóban keletkező gáz hasznosítására pályázatot, hogy pontosan ismerte annak reális értékét, mely nagyságrendileg 380 millió forint. A feladatra szerződött kft-vel végül 448.500.000 forint értékben kötött az FKF Zrt. szerződést."

"Előzetesben a Főtáv-vezér
Előzetes letartóztatásba helyezte a Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB) Kovács Lajost, a Főtáv Zrt. vezérigazgatóját. A Fővárosi Bíróság MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a BKKB elrendelte a különösen nagy kárt okozó csalás és más bűncselekmények miatt indult büntetőügyben "K. Lajos gyanúsított" előzetes letartóztatását augusztus 23-ig. A bíróság megalapozottnak látta a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítékok megsemmisítésének, a tanúk befolyásolásának veszélyét.

A végzés nem jogerős, azzal szemben a gyanúsítottak és védőik fellebbezést jelentettek be."

Nem túl sok jó ez egy napra nekünk? :DDD

Marcellusca 2010.07.23. 15:59:23

@neccharisnyás útonálló: Bírom ezeket a rövid, lényegre törő kommentjeidet. :))))))))))))))))

neccharisnyás útonálló (törölt) 2010.07.23. 16:00:58

@Marcellusca:
Inkább örülné, hogy nincs mindég szófosásom. :)

guma 2010.07.23. 16:16:22

@Donna (Cara)mba:

Köszi!

Ezért vagyok itt (bár olvasni sok helyen járok) de merészséget az itt honos témákért és stílusért vettem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Donna (Cara)mba 2010.07.23. 16:24:01

@gtigram: Örülünk, hogy idejársz! Ne hanyagolj bennünket! Most ugyan ubiszezon van, de ősztől pezsegni fog még jobban itt az élet:)

Nekem a Vbőr és a társaság felér 100 komoly politikai elemzéssel meg 100 vicclappal:))))

És a csapat nagyon befogadó!

Úgyhogy légy üdvözölve köreinkben!
Ave, vir! (úgy vélöm, úr vagy. Ha tévedtem, javíts ki).

guma 2010.07.23. 16:30:03

@Donna (Cara)mba:

Még mindig nő. Csak férfiak között, férfias szakmával éltem le 44 évet. Talán ez a megtévesztő...

Donna (Cara)mba 2010.07.23. 16:43:47

@gtigram: Nem, a stílusod alapján bizonytalan voltam, mert hiányzott a már megszokott férfias hepciáskodás:) Akkor joggal:))))
Inkább csak a nickedből nem derült ki, és valahogy be akartalak sorolni az agyamban.
Annál jobb! Nőkből kevés van a blogon:) Ezért is csipkedjük folyton a srácokat, nehogy már "önelteljenek" magukkal:))))

guma 2010.07.23. 16:47:15

@Donna (Cara)mba:

Kis játék a nevekkel a nickem (rájössz szerintem!), mert nagy játékos vagy!!!!!!!!!

guma 2010.07.23. 16:50:17

@Donna (Cara)mba:

Ja, meg én inkább csendesíteni szoktam (és a fiúk nagyon vették eddig a lapot! Isteniek!!!) mert nem árt gondolkodni és hepciáskodni utána is ráérek.

Donna (Cara)mba 2010.07.23. 16:54:37

@gtigram: Köszi:) Most majd szégyellhetem magam, ha mégse tudom megfejteni:))))))
De sebaj, mit kotnyeleskedek? (rendszeres szokásom ez is:((((((
És télleg szívből örülök neked, meg annak, hogy szaporodott a nők száma! Hidd el, ez a világ legjobb blogja! (a reklámért még nem utaltak Zéróék:((((

Többször próbáltam itthagyni, de nem sikerült. Pedig sok időmet rabolják el, ezért a károkozásért is Zéróék és a társaság cakumpakk a felelősek! Talán be is perelem őket az elmaradt haszonért:))))))

Donna (Cara)mba 2010.07.23. 16:56:56

Elnyelte a komentemet a komentelnyelő otomata játékgép:))))
Most 2x kapod meg:(((

@gtigram: Köszi:) Most majd szégyellhetem magam, ha mégse tudom megfejteni:))))))
De sebaj, mit kotnyeleskedek? (rendszeres szokásom ez is:((((((
És télleg szívből örülök neked, meg annak, hogy szaporodott a nők száma! Hidd el, ez a világ legjobb blogja! (a reklámért még nem utaltak Zéróék:((((

Többször próbáltam itthagyni, de nem sikerült. Pedig sok időmet rabolják el, ezért a károkozásért is Zéróék és a társaság cakumpakk a felelősek! Talán be is perelem őket az elmaradt haszonért:))))))

Donna (Cara)mba 2010.07.23. 17:00:17

@gtigram: Na, az nem árt néha itt se, a csendesítés:) A fiúkba néha túlteng a dopamin és egymásnak esnek.
Meg folyton a foci, a sex és a sör jár az agyukba:))))))
Jó útra kell őket téríteni:)))))))

Donna (Cara)mba 2010.07.23. 17:01:18

Már megint kommentlenyelés esete forog fenn:(((

Újból:
@gtigram: Na, az nem árt néha itt se, a csendesítés:) A fiúkba néha túlteng a dopamin és egymásnak esnek.
Meg folyton a foci, a sex és a sör jár az agyukba:))))))
Jó útra kell őket téríteni:)))))))

Donna (Cara)mba 2010.07.23. 17:02:28

@gtigram: Most itthagylak egy kicsit, majd este leszek!
Szia addig is!

tudi 2010.07.23. 17:28:11

Azt a mindenit Lendvai asszonyság ez nem volt semmi, az még becsülendő, hogy elismeri hitt egy eszmében, mások is, de mégsem álltak pártszolgálatba, ön viszont egészen magas pozícióba vitte nem volt cenzor, pedig igen, hisz ÖN/önök döntött róla mi jelenhet meg nem igaz, támadott, tűrt, támogatott ez volt az elv nem igaz, vagy talán tévedek. Az lett volna még a szép, ha még a végén a gonosz rendszer áldozataként mutatja be magát. olyan vastag a bőr a maguk arcán, hogy a halála után tudósok csapata fogja vizsgálni az összetételét, mert még hasznos lehet az emberiségnek, legalább ezzel valami hasznosat is tennének.
"A kommunistáknál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra- és szellemellenességük elképzelhetetlen minden más, normális, azaz nem kommunista ember számára."

f.m.j. 2010.07.23. 22:11:08

@zero:

Én tudom, hogy ezt viccnek szántad, márminthogy "értékeljük, hogy legalább megpróbálta kimagyarázni" szöveget, de ha jobban belegondolsz, baromira ez van, ez a szarmaradvány rendszer így működött, és így működik most is. Szemet hunyunk, nevetünk egy jót, és/vagy fröcsögünk, és megpróbáljuk túlélni, de ezeket nem lehet átvészelni, ezek itt vannak, és kimagyaráznak, mi meg legyintünk megkönnyebbülve, hogy legalább most nem visznek Recskre, vagy akasztani...

Kicsit Karcos 2010.07.23. 22:48:09

@Donna (Cara)mba: kedves Donna, ha nem megy előrű, hát próbáld hátúrú:)

guma 2010.07.23. 23:49:05

@Kicsit Karcos:

B+. !!!!!!!!!!

Nyerő vagy.

Marcellusca 2010.07.24. 10:31:15

@Kicsit Karcos: De, "ez" legalább, nóóórmális! :DDDD

guma 2010.07.24. 11:10:48

@Marcellusca:

Néha kételkedek benne!

Donna (Cara)mba 2010.07.24. 12:30:22

@Kicsit Karcos: Én inkább oldalrú';-D
Csak azzé, tudod, mer' jobboldali vagyok:)))))))
A zember legyen hithű és következetes;-D

Donna (Cara)mba 2010.07.24. 12:32:50

@gtigram: Szia! Fél éjjel nem aludtam (na, semmi rosszat nem míveltem, sajnos, mielőtt a fiúk lecsapnának rám, mint keselyű a gödölyére), csak forgolódtam, és többek között azon töprengtem, meg kell oldanon a rejtényedet.
Megvan:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Donna (Cara)mba 2010.07.24. 12:39:32

@f.m.j.: Szia, Mókusfül!
Asszem most biztosan eljött az a pillanat, amikor csalódni fogsz bennem:((((

Képzeld, már nem akarom egy időre legalábbis se magam, se a magyar közéletet megváltani. Valóban csak legyintek, lemondóan és szomorúan.
Tudom, ez nagy baj. De belefáradtam és belecsömörödtem...

Engedek magamnak kis levegővételt. A politikát azért valszeg csak időlegesen toltam mellékvágányra az életemben, mert én talán már az oviban is politizáltam:((((, ez a fajta szocializáció meg nem múlik el nyom nélkül.

De most cuftig megteltem, nem bírok már több aljasságot beszívni, beengedni, mert megfulladok.

De semmi nincs veszve. Ha kell, újból nekirugaszkodunk. Mohácsok után.

Donna (Cara)mba 2010.07.24. 12:40:14

KBM!

Újból:

@f.m.j.: Szia, Mókusfül!
Asszem most biztosan eljött az a pillanat, amikor csalódni fogsz bennem:((((

Képzeld, már nem akarom egy időre legalábbis se magam, se a magyar közéletet megváltani. Valóban csak legyintek, lemondóan és szomorúan.
Tudom, ez nagy baj. De belefáradtam és belecsömörödtem...

Engedek magamnak kis levegővételt. A politikát azért valszeg csak időlegesen toltam mellékvágányra az életemben, mert én talán már az oviban is politizáltam:((((, ez a fajta szocializáció meg nem múlik el nyom nélkül.

De most cuftig megteltem, nem bírok már több aljasságot beszívni, beengedni, mert megfulladok.

De semmi nincs veszve. Ha kell, újból nekirugaszkodunk. Mohácsok után.

Kartal (rezervált) 2010.07.24. 13:51:12

@Donna (Cara)mba: ne írd be kétszer, fél óra, és megjelenik.
Egyébként rájöttem - én is -, hogy felesleges túl sokat foglalkozni politikával. Túl sok időt és energiát rabol, mindenkivel össze lehet veszni rajta, és NEM TUDUNK VÁLTOZTATNI SEMMIN!

Kartal (rezervált) 2010.07.24. 13:53:27

@f.m.j.: "most nem visznek Recskre, vagy akasztani... " -> a mondat helyesen: "nem most visznek..."

guma 2010.07.24. 14:14:38

@Donna (Cara)mba:

Hű - miattam nem aludtál?! Nem merek jönni, ha ilyet okozok!

(pedig privi levelet is írtam, mert "éreztem" a fáradtságodat, és kímélni akartam estédet...)

De látod, Karcos, lejátszotta a menetünket. Marcellusca pedig ki is értékelt!!!!!!!!!!!!!!

guma 2010.07.24. 14:22:29

@Donna (Cara)mba:

Valószínű az a baj, hogy mindig az "oldalal" foglalkozunk, pedig a fejjel a kellene. Akkor talán nem koppanna mindig falba.........

Donna (Cara)mba 2010.07.24. 18:12:14

@gtigram: Nem is néztem a privi ládámat! Jó, hogy írod! Ritkán nézek bele! Mindjárt megnézem!

Ja, ja. Koppani koppantam jó néhányszor, de mint írtam valahol, sajnos se nem tanulok és folyton mindent elfelejtek:(

De, csak gyere! Bár én hétfőtől kb. egy hétig nem leszek, de itt mindig van "ügyeletes" a blogon.
Mivel megelőlegezted nekem, hogy megfejtem a nicked, hát muszáj volt erőlködnöm, hogy szégyenbe nem maradjak:(

Na, most mék és elolvasom a leveled!

Donna (Cara)mba 2010.07.24. 18:13:58

@Kartal (jogsértő fekete mellényben):
""most nem visznek Recskre, vagy akasztani... " -> a mondat helyesen: "nem most visznek..."
:D vagy :( , nem is tudom. Az ember tréfál, tréfál, föstögeti az ördögöt a falra, aztán csudálkozik, ha megjelenik:(

Donna (Cara)mba 2010.07.24. 18:33:02

@Kartal (jogsértő fekete mellényben): Talán nem is azon múlik, hogy nem tudunk változtatni semmin se. Ha a társadalom érett, megérett valamire, akkor úgyis eljön az ideje. a mélyreható változtatásoknak.

Mi, pénzért, pártfunkciókért el nem szegődött értelmiségiek eddig nem sokat számítottunk, én legalábbis úgy érzem így utólag, hiába magyaráztam én rendszerváltást, agitáltam, stb. - senki nem értett azért, mert érdekei nem sérültek éppen akkor, közvetlenül. Mára kialakult egy helyzet, sztem: a vagyonilag, nem pedig politikailag kettészabdalt társadalom. Hamarosan úgy érzem, ha még talpra áll a nép, a kérdés tényleg nem jobb vagy baloldali lesz, mivel addigra a törésvonal nem ott fog húzódni, elmélyedni. Ezt még Orbán is mondta (ő tudja, hogy komolyan gondolta-e ennek megváltoztatását, meg mondták tudós, okos emberek is).
A társadalom dinamikája kegyetlenül lecsökkent, merev lett. Ennél tán még az angol társadalom is rugalmasabb...
Ezt látom én immár nagyon-nagy bajnak.
De mivel a megoldásra vagy elszánja a politikai elit magát, vagy se, én most nem tehetek semmit, mert nem jött el semminek az ideje.
Kezdem a történelmet kicsit távlatosabban látni. Az érdekeknek és érdekcsoportoknak most már végleg ki kell alakulniuk, és akkor eljön a történelmi idő. Vagy észrevesszük, vagy nem.
De ez nem egy önkényesen megszabott pillanat.
Voltak ilyen fontos pillanatai az országnak, de elkerültük a pillanatokat. Az egyén megpróbálja, amit lehet és jónak lát, de ha nincs tömegbázis és cselekvésre megérett IDŐ, akkor megette a macska.

Ezért eléggé elszakadtam a napi aktualitásoktól. Most csak nézek, milyen idők jönnek.
Senki nem tüntet, senki nem annyira elégedetlen, várunk valamire: ez egy elmaszatolt állapot, nem tudom magyarázni, nem tudok tisztán látni.

Marad a sok sok off...

guma 2010.07.24. 19:50:33

@Donna (Cara)mba:

Neked is pár sor. Érezd jó magad az egy hét alatt is!!!!!!!!!!!!!!

neccharisnyás útonálló (törölt) 2010.07.24. 20:14:29

@Donna (Cara)mba:
Ne csüggedjen, bajtársnő! Tegnap olyan szépen beszélt miniszterelnökünk a jelenlegi helyzetről a TVben. Teljesen megnyugodtam. Néhány órára legalábbis.
Gyors fel is raktam a "kiket tárcsázok ha hajnali kettőkor rámjön a váltólázas pánikroham" c. listámra. :)

Donna (Cara)mba 2010.07.24. 21:34:08

@neccharisnyás útonálló: Engem utál a blogmotor! Én is gyűlölöm a blogmotort!

Klónozni fogom magam, nem tehetek mást:(

Ez fog xszer megjelenni egymás után:)

@neccharisnyás útonálló: Ha tőled hallom, akkor megfogadom és nem csüggedek:)))
Látom, valósággal csüggsz a miniszterlenökünk szavain:) Iszod őket;-D

Ha szépen beszélt, az jó. Szeressük én is a zesti mesét:)

Volt előtte maci és, a régi fogmosós, aki megelőzte boldog gyerekkoromban a politikai híreket?

Vagy csak úgy durr bele, a közepibe?:(

neccharisnyás útonálló (törölt) 2010.07.24. 23:14:11

@Donna (Cara)mba:
Ó, "Team Orbán!" pólót még egy ideig nem csináltatok. Csak teccik ez a karakán hozzáállás, amit újabban gyakorol. Ahogy mindenkit helyrerak. ( Meseházy-nak is hogy megmutatta már, hol van a kutyaól. A "riadt pocok"-nak meg már csak a bólogatás maradt alternatívaként)

Tudod, imponálnak a határozott, tesztoszteron-túladagolásban senyvedő férfiemberek. Ezeknek szívesen omlik a magamfajta fehérnép az erős karjaiba. :))

10 perccel kezdés után kapcsoltam oda, így nemtom mi volt előtte. Pedig én is szerettem, amikor a maci köpött. Csak félek, filip, az a rákay, kiherélte.

Kartal (rezervált) 2010.07.25. 00:20:05

@Donna (Cara)mba:
Igen, a társadalom nem jobb és bal oldalra van felosztva, hanem alulra és felülre.
Ahogy Hofi mondta:
Habár felül a gálya,
és alul a víznek árja,
AZÉRT A VÍZ VAN ALUL.

Donna (Cara)mba 2010.07.25. 14:51:24

@Ásómaci: Hát lehet, hogy köpni már nem maradt időd, de oly gyanúsan és mentő ok nélkül maradtál távol, hogy valami műtétnek csak kellett esnie rajtad;-DDDDDDD

Necc meg csak bő tesztoszteronos hapikkál áll szóba:)

Mellesleg még én is:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Valahogy mentsd ki magad, mert baj lösz:)))))))

Donna (Cara)mba 2010.07.25. 14:52:52

@neccharisnyás útonálló: A mackókat kiherélik, ugye? c. film jutott eszembe rulla:)))))))))))

Ásó[Mosó]Maci (Dr. nélkül) 2010.07.25. 15:03:00

@Donna (Cara)mba: Műtét nem, de dolgom volt dögivel! Csak ennyit tudok mondani! Kérem, kaccsolja ki !:-DDDDD

Donna (Cara)mba 2010.07.25. 18:47:34

@Ásómaci: Mielőtt bemérgedne, kedves Régész Maci, kikaccsoltam az ugratást. Aki egy Lajkó Félixszel és Rúzsa Magdival üzen fiatal hölgyeményeknek (egyébként gyönyörű zene), ottanék baj nincsen. Tesztoteronszint átlagnál is magasabb:)))))))) Zenei finomságodért meg külön megemelem a szalmakalapom:)

Néköm még ez is teccik:

www.youtube.com/watch?v=1-u2u_idPTU

Én is köszönöm a Marlylin Monroe-t:))))))))))

neccharisnyás útonálló (törölt) 2010.07.25. 19:12:41

@Donna (Cara)mba:
Ja. Biztos a poharamat ragasztja. Tán nem kellett volna az egész ripityára tört készletet elküldenem...? :)

Már megint 5 topikban társalogtok, hogy nem értem?

Ásó[Mosó]Maci (Dr. nélkül) 2010.07.25. 20:10:03

@Donna (Cara)mba: bár egyesek szerint sznob vagyok :-D igaz @neccharisnyás útonálló:? :DDDDDDD, szeretem a jó zenéket, bármilyen stílusban :-DDDDDD
Teszetoszateron túltengésben nem szenvedek :) Nem vagyok egy kockahasú Izommatyi :-d

Ásó[Mosó]Maci (Dr. nélkül) 2010.07.25. 20:11:35

@neccharisnyás útonálló: Várom, várom, de nem jött meg a poharad :-(((( Így más munkával kell elfoglaljam magam :-DDD

Ásó[Mosó]Maci (Dr. nélkül) 2010.07.25. 20:13:35

@Donna (Cara)mba: @neccharisnyás útonálló:
Most csak ennyire ugrottam be. Jó éjt kívánok a hölgyeknek. Donna, neked jó nyaralást!
:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

marhaszív 2010.07.25. 20:31:46

juj, de bele tudnék verni egy kétszázas ácsszöget lendvai ildikó homloka közepébe.

neccharisnyás útonálló (törölt) 2010.07.25. 20:33:01

@Ásómaci:
Úgy érzem, valaki előítéletes a kockahasú izommatyik irányába. Megjegyzem, én is. :D

süti beállítások módosítása